Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Τοποθέτηση ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου για το Αγροτικό Ιατρείο ‘Ικλαινας, Δήμου Πύλου, Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/2/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :13937/6.2.2009
Ημερομηνία Κατάθεσης :06.02.2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ:

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου για το Αγροτικό Ιατρείο ‘Ικλαινας, Δήμου Πύλου, Ν. Μεσσηνίας.

Το Αγροτικό Ιατρείο Ίκλαινας, που υπάγεται στο Κέντρο Υγείας Πύλου,  καλύπτει τις ανάγκες πολυάριθμων κατοίκων και επισκεπτών μιας ευρύτερης περιοχής (Γλυφάδα, Παπούλια, Πλάτανος).

Ωστόσο, από τις 13-5-2008 το ιατρείο δεν λειτουργεί, διότι δεν έχει τοποθετηθεί σε αυτό αγροτικός γιατρός και έκτοτε δεν καλύπτονται οι ανάγκες των χωριών και των κατοίκων της περιοχής, πολλοί από τους οποίους είναι ηλικιωμένοι, με αυξημένες ανάγκες τακτικής ιατρικής παρακολούθησης,  

 Κατόπιν αυτών ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Πότε θα καλύψει την κενή θέση αγροτικού ιατρού στο Περιφερειακό Ιατρείο ‘Ικλαινας, προκειμένου αυτό να λειτουργήσει κανονικά και να καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής;                                             

                                                                     Αθήνα,  6 Φεβρουαρίου 2009 

Ο  βουλευτής

       Δημήτρης Κουσελάς