Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Παραλείψεις και προβλήματα της 1ης φάσης εργασιών για το λιμάνι της Κυπαρισσίας, Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 5/12/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. βουλής:739
Ημερ. κατάθεσης:
05-12-2006

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ :

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα: Παραλείψεις και προβλήματα της 1ης φάσης εργασιών για το λιμάνι της Κυπαρισσίας, Ν. Μεσσηνίας.

Σας διαβιβάζω το από 30-11-2006 Υπόμνημα του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Κυπαρισσίας, που αναφέρεται στις σοβαρές ατέλειες της πρώτης φάσης εργασιών για το λιμάνι της Κυπαρισσίας, μετά την υποτιθέμενη ολοκλήρωσή τους και την απομάκρυνση της αναδόχου εταιρείας του έργου.

Παρακαλώ να δείτε με ιδιαίτερη μέριμνα και προσοχή τα προβλήματα και τις ελλείψεις που επισημαίνει ο εν λόγω Σύλλογος, ώστε να αποκατασταθούν αυτά το ταχύτερο από τον έχοντα τη συμβατική υποχρέωση εργολάβο και να διασφαλιστεί η ασφαλής και ομαλή χρήση του λιμανιού.

Αθήνα 4 Δεκεμβρίου 2006

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς