Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/11/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ομιλία

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ,
ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ,
ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ,  ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήταν πράγματι ευχής έργο, να είχαμε να συζητήσουμε για ένα προϋπολογισμό αξιόπιστο, με αναδιανεμητική δυναμική υπέρ των ασθενέστερων οικονομικά τάξεων, ένα αναπτυξιακό προϋπολογισμό κοινωνικής ευαισθησίας και πραγματικής δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Δυστυχώς, όμως, και ο τρίτος κατά σειρά Προϋπολογισμός αυτής της Κυβέρνησης δεν παρουσιάζει καμία από τις παραπάνω επιθυμητές ιδιότητες.

Είναι ένας Προϋπολογισμός εικονικός, κατασκευασμένος για να εξυπηρετήσει τις πολιτικές σκοπιμότητες αυτής της συγκυρίας. Ινας Προϋπολογισμός ανάλγητος και κοινωνικά άδικος, που αποκαλύπτει τα αδιέξοδα της ακολουθούμενης οικονομικής πολιτικής.

Ειδικότερα θα αναφερθώ στο σκέλος των εσόδων του Προϋπολογισμού. Η εικόνα των δημοσίων εσόδων που επιχειρούν να σκιαγραφήσουν τα στοιχεία της Εισηγητικής Έκθεσης δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Είναι προφανές ότι ένα μεγάλο μέρος της παρατηρούμενης αύξησης των φορολογικών εσόδων, οφείλεται στις έμμεσες επιβαρύνσεις που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2005 και 2006. Είχαμε, σε αυτό το χρονικό διάστημα, αύξηση του τέλους κινητής τηλεφωνίας, αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή, αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα φθηνά τσιγάρα και μια σειρά από άλλους έμμεσους φόρους, που η Κυβέρνηση δεν μπήκε καν στον κόπο να τους αναφέρει στους προϋπολογισμούς που ψηφίστηκαν στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Οι επιβαρύνσεις αυτές ισοδυναμούν με πάνω από 1 δις ευρώ για το 2006.

Αλλο ένα μεγάλο μέρος της αύξησης των εσόδων οφείλεται στη λήψη έκτακτων μέτρων εισπρακτικού χαρακτήρα, όπως ήταν οι χαριστικές ρυθμίσεις παλαιών φορολογικών υποθέσεων, η αύξηση της προκαταβολής και της παρακράτησης στους φόρους εισοδήματος των Α.Ε. και ΕΠΕ. και των τραπεζών.

Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι όλα τα νέα φορολογικά μέτρα είχαν καθαρά εισπρακτικό χαρακτήρα. Καμια σημασία δεν δόθηκε και καμια ευαισθησία δεν υπήρξε για τις σημαντικές και δυσανάλογες επιβαρυντικές επιπτώσεις που είχαν οι αυξήσεις αυτές στους έμμεσους φόρους, όπως ο ΦΠΑ, στα χαμηλά εισοδήματα. Οι μεταβολές στους άμεσους φόρους δείχνουν ξεκάθαρα την ευνοϊκή μεταχείριση και των κερδών και των επιχειρήσεων, σε αντίθεση με την άδικη φορολογική μεταχείριση που επιφυλάχθηκε για τους μισθωτούς και συνταξιούχους.

Όμως, ακόμη και ως προς τον αποκλειστικό εισπρακτικό χαρακτήρα που είχαν αυτά τα φορολογικά μέτρα, δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες και στο μέγεθος των σχετικών αλλαγών, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός εξακολουθεί να παραμένει και αναποτελεσματικός και αδρανοποιημένος. Και αυτό, βέβαια, είναι το αποτέλεσμα των «πρωτοβουλιών» της Κυβέρνησης να αντικαταστήσει το ΣΔΟΕ με την υποβαθμισμένη Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, να καταργήσει τα Τοπικά Ελεγκτικά Κέντρα, να επιβάλει καθεστώς πλήρους αναξιοκρατίας και για το δυναμικό του Υπουργείου Οικονομίας και για τις Δ.Ο. Υ και για τα Τελωνεία.

Εκτός από τα νέα φορολογικά μέτρα, είναι εξίσου αληθές ότι η αύξηση των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού στηρίχθηκε καθοριστικά σε λογιστικές αλχημείες και σε απαράδεκτες δημοσιονομικές πρακτικές, αναφορικά με τον τρόπο καταγραφής και εμφάνισης των δημοσίων εσόδων, που αποβλέπουν στη διαμόρφωση μιας ψεύτικης εικόνας και στην παραπλάνηση κάθε καλόπιστου αναγνώστη και μελετητή του Προϋπολογισμού.

Επειδή, κύριοι συνάδελφοι, ο Υπουργός το πρωί μίλησε για δημοσιονομική εξυγίανση και νοικοκύρεμα, ερωτώ: είναι νοικοκύρεμα η άνευ προηγουμένου μείωση των αποθεματικών και του μετοχικού κεφαλαίου δημοσίων επιχειρήσεων, όπως είναι το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με αποτέλεσμα να διακινδυνεύει και η κεφαλαιακή τους επάρκεια και η πιστοληπτική τους ικανότητα;

Είναι νοικοκύρεμα η μεταφορά εσόδων από προηγούμενες χρήσεις, καταστρατηγώντας παγιωμένες και καθιερωμένες από δεκαετίες δημοσιονομικές πρακτικές;

Είναι νοικοκύρεμα η καταγραφή εικονικών εσόδων, χωρίς να υπάρχουν οι αντίστοιχες εισπράξεις;

Είναι νοικοκύρεμα η επιβολή εικονικών φόρων και προσαυξήσεων σε δημόσιες επιχειρήσεις, όπως στη ΔΕΚΑ, και μάλιστα, με αναδρομικό τρόπο, για να ενισχυθούν κρυφά τα φορολογικά έσοδα;

Είναι νοικοκύρεμα η μεταφορά και η καταγραφή των εισπράξεων από την πώληση μετοχών στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, αντί του λογαριασμού των αποκρατικοποιήσεων;

Από όσα προαναφέρθηκαν, προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι η Κυβέρνηση κάνει απελπισμένες προσπάθειες για να βγει από την παγίδα της επιτήρησης, στην οποία την έριξε η αδιανόητη και εγκληματική απόφαση της ψεύτικης «δημοσιονομικής απογραφής». Για να το πετύχει αυτό, καταφεύγει σε μέτρα και πρακτικές όπως εκείνες που ήδη ανέφερα, οι οποίες αποτελούν αποθέωση της αδιαφάνειας και απαράδεκτη διαστρέβλωση της πραγματικής εικόνας που παρουσιάζει η εξέλιξη των εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως προκύπτει από την εξέταση των αναλυτικών δεδομένων των εσόδων, των ενεργειών και των παραδοχών που έγιναν από την Κυβέρνηση για αυτά, στην πραγματικότητα, η υστέρηση των εσόδων το^ Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2006 θα είναι πολύ μεγαλύτερη από το ποσό των 150 εκατ. ευρώ που εκτιμά η Κυβέρνηση. Από τα τακτικά έσοδα εκτιμάται υστέρηση 350 εκατ. ευρώ, ενώ στην περίπτωση των επιστροφών φόρων θα σημειωθεί υπέρβαση τουλάχιστον κατά 250 εκατ. ευρώ.

Κύριε Πρόεδρε, είμαι στη διάθεση σας αυτά τα νούμερα να τα αποδείξω.

Εάν στα ποσά αυτά προστεθούν τα έκτακτα έσοδα, (770 εκατ. Ευρώ), τα οποία αναγράφετε, τα οποία θα προέλθουν από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα ανύπαρκτα έσοδα για επιχορήγηση του ΟΑΠ - ΔΕΗ, του ΤΑΠ-ΟΤΕ, (870 εκατ. Ευρώ), οι εικονικοί φόροι που κατέβαλε η ΔΕΚΑ, (260 εκατ. Ευρώ), τότε η συμβολή των εσόδων, κύριε Υπουργέ, στη διαμόρφωση του συνολικού δημοσιονομικού ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης, μειώνεται κατά 2,5 δις ευρώ, δηλαδή, κατά το 1/3% του ΑΕΠ.

Αυτό σημαίνει –και το αποκαλύπτουμε σήμερα- ότι το πραγματικό έλλειμμα δεν θα φτάσει στο 2,6% του ΑΕΠ, όπως ισχυρίζεται η Κυβέρνηση, αλλά θα είναι πολύ πιο πάνω απ αυτό, θα είναι 3,9% του ΑΕΠ. Αυτή είναι, λοιπόν, η πολιτική του νοικοκυρέματος, την οποία επικαλείστε για να βγάλετε τη χώρα από το αδιέξοδο της επιτήρησης, στην οποία εσείς τη σύρατε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα το κράτος εμφανίζεται να συγκεντρώνει από τη φορολογία το 23% του ΑΕΠ το 2006, προβλέποντας να αντλήσει κάπου 24,6% του ΑΕΠ το 2007. Σύμφωνα με την Κυβέρνηση, με αυτά τα έσοδα «δεν αντέχει η οικονομία» να πληρώσει για την Παιδεία, την Υγεία, τις δημόσιες επενδύσεις, την ανάπτυξη, γιατί οι δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι ήδη σημαντικά υψηλότερες.

Οπότε, τίθεται το μείζον ερώτημα. Δεν μας αρκούν τα έσοδα και να αναζητήσουμε και άλλα ή μήπως πρέπει να κόψουμε και άλλες δαπάνες;

Αν υπολογίσουμε αυτά τα φορολογικά έσοδα στο αναθεωρημένο ΑΕΠ, που εσείς προτείνετε, θα διαπιστώσουμε ότι το ποσοστό τους πέφτει στο 18% - 20% αφήνοντας μετά από τους τόκους του χρέους περίπου 15% του ΑΕΠ για τη χρηματοδότηση όλων των λειτουργικών και κοινωνικών δαπανών. Κάτι, βέβαια, που μας τοποθετεί στον πάτο όλων των χωρών της Ε.Ε., ενώ στον αντίποδα βρίσκονται οι Σκανδιναβικές Χώρες.

«Αντέχει», όμως, η οικονομία μας άλλα πρόσθετα φορολογικά βάρη;

Αν μιλάμε για τον μέσο πολίτη, αυτόν που φορτώνεται και την πλειονότητα και των άμεσων και των έμμεσων φόρων, αναμφισβήτητα όχι.

Όμως, τι έχει να πει η Κυβέρνηση για τις βεβαιωμένες, αλλά ανείσπρακτες οφειλές της τάξης του 10% του ΑΕΠ, για τη φορολόγηση των εισοδημάτων από τα μη επανεπενδυόμενα κεφάλαια, από χρηματιστηριακές συναλλαγές; Σκέφτεται να μειώσει αυτήν τη φορολογία ακόμη περισσότερο; Τι έχει να πει ακόμη και για την αναγκαία σύλληψη της εκτεταμένης φοροδιαφυγής (από τη μαύρη εργασία, τα μαύρα κέρδη, τις προμήθειες, τα μεγάλα κόλπα και από τις υπεράκτιες εταιρείες).

Τι θα γίνει, όμως, στο άμεσο μέλλον με τα φορολογικά έσοδα; Ασφαλώς θα υπάρξουν πιέσεις από την Ε.Ε. και τον ΟΟΣΑ, ώστε να ανέβουν, από το 2008 και μετά -αν γίνει αποδεκτή η πρόταση σας για αναθεώρηση του ΑΕΠ- τουλάχιστον στα σημερινά ποσοστά.

Πώς, λοιπόν, και από ποιους θα αντληθούν τουλάχιστον 5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ σε πρόσθετους φόρους;

Ποιος και με ποιο τρόπο θα πληρώσει το «μάρμαρο» της προφανούς ανεπάρκειας εσόδων του Κράτους;

Οι... «συνήθεις ύποπτοι», μισθωτοί, συνταξιούχοι και μικρομεσαίοι, με πρόσθετες επιβαρύνσεις και μάλιστα με κοινωνικά άδικους έμμεσους φόρους, όπως κάνατε μέχρι σήμερα; Αυτά τους επιφυλάσσετε στο μέλλον, όταν μιλάτε για καλύτερες μέρες, ή θα τα ξεπουλήσετε όλα, μέχρι και την Ακρόπολη;

Η θα συρρικνώσετε ως εκεί που δεν παίρνει κάθε έννοια κοινωνικού κράτους, υπηρεσιών στον πολίτη, δημόσιων επενδύσεων, αναπτυξιακού σχεδιασμού και δυναμικής;

Η απάντηση εξαρτάται απ το αν είμαστε προσκολλημένοι στη γνωστή νεοφιλελεύθερη εμμονή του πάσει θυσία «συνεχώς λιγότερου κράτους», ή αν, αντίθετα, αναζητούμε το καλύτερο, το νοικοκυρεμένο και ποιοτικό κράτος, την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική ευημερία!

Εξαρτάται από το αν υπάρχει πολιτική βούληση να ενισχύσουμε –και εισοδηματικά- τους πολίτες, δημιουργώντας μια σύγχρονη και ποιοτική δυναμική ανάπτυξης, με αναβαθμισμένες δημόσιες υπηρεσίες, με παιδεία, υγεία, περίθαλψη, υποδομές, ή θα τους αφήσουμε να τους ξεζουμίζουν τα φροντιστήρια, να πληρώνουν οι ίδιοι ακόμα και για τα στοιχειώδη (φάρμακα, εξετάσεις, νοσοκομεία κλπ), προς όφελος των αντίστοιχων ιδιωτών;

Εδώ είναι που χρειάζονται οι μείζονες μεταρρυθμίσεις, κύριοι της Κυβέρνησης!

Και στην επάρκεια των εσόδων, και στον τρόπο άντλησης και –κυρίως- στον τρόπο αξιοποίησής τους σε παραγωγικές-δυναμικές δαπάνες, για την ανάπτυξη της χώρας, και της περιφέρειας!

Που την έχετε εγκαταλείψει παντελώς.

·         Για αναδιανομή του εισοδήματος υπέρ των ασθενέστερων οικονομικά τάξεων.

·         Για στοχευμένες κοινωνικά πολιτικές

·         Για μεγαλύτερες και αποτελεσματικές κοινωνικές δαπάνες.

Αλλά εσείς, τέτοιες μεταρρυθμίσεις, ούτε που διανοείστε να τις κάνετε !

Η φιλοσοφία σας και η πολιτική σας, κινούνται, το βλέπουμε όλο και περισσότερο, σε τελείως αντίθετη κατεύθυνση. Ξοδεύετε το δημόσιο χρήμα δίνοντας Bonus στους ισχυρούς και επαφίεστε, για την ανάπτυξη της χώρας, στο «αόρατο» -αλλά μακρύ...- χέρι της κερδοσκοπίας και της αγοράς!

4. Σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό, για το 2007 προβλέπονται επιπλέον 3,2 δις ευρώ από φόρους. Οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι μικρομεσαίοι θα κληθούν και πάλι να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος.

Συνολικά, στην τριετία 2005-2007 του «Πρωθυπουργού των μεταρρυθμίσεων» Κώστα Καραμανλή, οι Ελληνες πολίτες πλήρωσαν (και θα κληθούν να πληρώσουν) επιπλέον 17 δις ευρώ σε άμεσους και έμμεσους φόρους, ενώ οι 30.000 μεγαλύτερες επιχειρήσεις πλήρωσαν 860 εκ. λιγότερους φόρους.

Στην τριετία 2002-2004, του…« Πρωθυπουργού των φόρων», (όπως είχε βαφτίσει τον Κ. Σημίτη ο σημερινός Πρωθυπουργός…),οι πολίτες πλήρωσαν επιπλέον το μισό από το παραπάνω ποσό, δηλαδή 8,6 δις ευρώ, ενώ οι 30.000 μεγαλύτερες επιχειρήσεις πλήρωσαν 740 εκατομμύρια ευρώ περισσότερους φόρους. Αυτό το λέω, για να το συγκρίνετε με αυτό που υπάρχει και γίνεται σήμερα.

Το 2005, επί «νέας διακυβέρνησης», πάνω από 1,5 δις χαρίστηκαν στις 30 μεγαλύτερες επιχειρήσεις με την απόφαση περαίωσης ανεξέλεγκτων χρήσεων, την ίδια στιγμή που οι έλεγχοι των ελεγκτικών υπηρεσιών αποκαλύπτουν όργιο φοροδιαφυγής και ασυδοσίας σε αυτές και σε ακόμα 20.000 επιχειρήσεις.

Στην τριετία 2005 - 2007 οι Έλληνες πολίτες πλήρωσαν και θα κληθούν να πληρώσουν 2,5 ευρώ επιπλέον φόρους για καύσιμα, έναντι 617 εκατομμυρίων, την τριετία 2002 - 2004. Παρ όλα αυτά, η Κυβέρνησή σας αρνείται να δώσει και αυτό ακόμα το επίδομα θέρμανσης. Ο Θεός οίδε, πως μια σειρά από χιλιάδες φτωχές οικογένειες θα καταφέρουν να ξεχειμωνιάσουν...

Παρά την πολυδιαφημιζόμενη εκστρατεία για μείωση της φορολογίας, τα μεγέθη του προϋπολογισμού του 2007, μαρτυρούν τη μεγαλύτερη φοροεπιβάρυνση, ιδίως των οικονομικά ασθενέστερων. Πρώτο δείγμα της αδικίας του νέου Προϋπολογισμού είναι ότι οι πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που θα πληρώσουν τα φυσικά πρόσωπα θα είναι σχεδόν εξαπλάσιοι από τους πρόσθετους φόρους των κερδών των επιχειρήσεων.

620 εκατομμύρια ευρώ θα πληρώσουν τα φυσικά πρόσωπα, έναντι 120 εκατομμυρίων ευρώ που θα πληρώσουν οι επιχειρήσεις.

Όταν το 2004, για τα εισοδήματα του 2003 η σύνθεση των φόρων εισοδήματος ήταν 58,5% φόροι φυσικών προσώπων και 35,5% φόροι νομικών προσώπων. Το 2007, η διάρθρωση αυτή ανεβαίνει από τη Ν.Δ.. Το 58,5% γίνεται 62,5% και το 35,5% κατεβαίνει στο 29,8%.

Η σχέση άμεσων - έμμεσων χώρων το 2006 ανεβαίνει από το 1,41% στο 1,47% για το 2007, δηλαδή, με άλλα λόγια, για κάθε ευρώ εσόδων που αντλείτε από άμεση φορολογία, 1,5% αντλείται από έμμεση, με καταφανώς άνισο αναδιανεμητικό αποτέλεσμα για τους φτωχότερους, στους οποίους δίνετε με το σταγονόμετρο και ετεροχρονισμένα τις υπεσχημένες αυξήσεις ΟΓΑ και ΕΚΑΣ. Αυτά τα χρήματα τους τα παίρνετε με το άλλο χέρι, μέσα από την αύξηση της έμμεσης φορολογίας.

Η νέα φορολογική κλίμακα προκαλεί πραγματική φορολογική επιβάρυνση για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους με ετήσιο εισόδημα μέχρι 25.000 ευρώ. Πρόκειται για την εισοδηματική κατηγορία, στην οποία ανήκουν, βέβαια, οι περισσότεροι φορολογούμενοι.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αν λάβουμε υπόψη τη φυσιολογική ονομαστική αύξηση των εισοδημάτων, προκύπτει επιπλέον φορολογική επιβάρυνση για όλους τους μισθωτούς και συνταξιούχους με εισόδημα από 13.000 μέχρι 25.000 ευρώ. Ειδικότερα, προκύπτει φορολογική επιβάρυνση για τους άγαμους, για τους έγγαμους χωρίς παιδιά, για τους έγγαμους με ένα παιδί. Μόνο στην περίπτωση των εγγάμων με δύο παιδιά, προκύπτει ελάχιστη φορολογική ελάφρυνση, αλλά μόνο για τον ένα σύζυγο, στην περίπτωση που εργάζονται και οι δύο.

Όπως εκτιμάται από την Ομοσπονδία των εφοριακών, λόγω «των ελαφρύνσεων», οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες θα επιβαρυνθούν το 2007, σε άμεσους φόρους, με επιπλέον 900.000.000 ευρώ. Έτσι, οι εισοδηματικές ανισότητες, αντί να μετριασθούν, διευρύνονται, αφού η αύξηση του αφορολόγητου σε συνδυασμό με την αλλαγή του κεντρικού συντελεστή και τη μη τιμαριθμική αναπροσαρμογή των υπόλοιπων κλιμακίων, χαρατσώνει και πάλι τους πολίτες ευνοώντας κυρίως αυτούς που το έχουν λιγότερο ανάγκη !

Με την επιπλέον ισχυροποίηση των έμμεσων φόρων τροφοδοτείται και η ακρίβεια. Έτσι μειώνεται περαιτέρω η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, ακόμα και αυτών που απαλλάσσονται από την άμεση φορολογία, οι οποίοι θα καταφύγουν για άλλη μια φορά στα δανεικά, προς μεγάλη αγαλλίαση, βέβαια, του τραπεζικού συστήματος !

Ξέρετε, που οδηγεί κυρίες και κύριοι, αυτή η πολιτική; Ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού, πάνω από το Ό, το οδηγεί στη φτώχεια και στην εξαθλίωση ! Το μεγάλο ερώτημα είναι, αυτά εννοούσε ο Πρωθυπουργός, αυτή την πολιτική εννοούσε όταν αναφερόταν στην «πραγματική σύγκλιση» ; Όταν έλεγε ότι θα κλείσει η ψαλίδα, εννοούσε ότι θα την ανοίξει ακόμα περισσότερο;

Αντίθετα, ο νέος προϋπολογισμός επιδεικνύει ιδιαίτερη φροντίδα για τις επιχειρήσεις. Το 2007 οι φόροι στα κέρδη προβλέπεται να αυξηθούν σε χαμηλότερο ποσοστό και από τον πληθωρισμό. Παράλληλα η Κυβέρνηση τους προανήγγειλε ακόμα ένα δωράκι, που είναι η φορολόγηση με μειωμένο φορολογικό συντελεστή 6% για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρείες και 12% για τις υπόλοιπες, των αποθεματικών για επενδύσεις, που είχαν δημιουργήσει τα προηγούμενα χρόνια. Είναι μια... προσφορά υπέρ της ανάπτυξης, όχι όμως των επενδύσεων και της οικονομίας αλλά των χρημάτων που θα βάλουν στις τσέπες τους οι μέτοχοι !

Η φοροδιαφυγή είναι και εκτεταμένη και κραυγαλέα για τους οικονομικά ισχυρότερους. Επιβραβεύεται όμως με αλλεπάλληλες ρυθμίσεις, με αποτέλεσμα, μόνο οι βεβαιωμένες και ανείσπρακτες απαιτήσεις να ξεπερνούν, σήμερα, τα 20 δις ευρώ ή το 10% του ΑΕΠ.

Με βάση όλα τα παραπάνω στοιχειοθετείται μια αναδιανομή κοινωνικά άδικη, που εμφανώς ωφελεί τους πλουσιότερους και αποδυναμώνει τους φτωχότερους με σοβαρό έλλειμμα κοινωνικής ευαισθησίας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακόμα μια φορά η Κυβέρνηση καταθέτει στην Εθνική Αντιπροσωπεία έναν προϋπολογισμό αυτοαναιρούμενο, εικονικό και ανεφάρμοστο.

Τον καταψηφίζουμε καταρχήν για τις λογιστικές αλχημείες και τις μη ρεαλιστικές παραδοχές που περιέχει.

Τον καταψηφίζουμε για την πλήρη απουσία κοινωνικής ευαισθησίας, βούλησης, για διαφάνεια και για πραγματική δημοσιονομική εξυγίανση με αναβάθμιση του αναδιανεμητικού, του αναπτυξιακού και του κοινωνικού ρόλου του κράτους, που είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να πάει ο τόπος μας μπροστά !