Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ "Η ενημέρωση που έγινε στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, από το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας και το Διοικητή της Αγροτικής Τράπεζας για το θέμα της «επένδυσης» του 70% περίπου των ιδίων κεφαλαίων της ΑΤΕ σε τοποθετήσεις ιδιαίτερα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/11/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 1539
Ημερομηνία Κατάθεσης: 22.11.06

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα:"Η ενημέρωση που έγινε στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, από το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας και το Διοικητή της Αγροτικής Τράπεζας για το θέμα της «επένδυσης» του 70% περίπου των ιδίων κεφαλαίων της ΑΤΕ σε τοποθετήσεις ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου, συσκότισε ακόμη περισσότερο το ζήτημα, αντί να αποσαφηνίσει τα ερωτήματα. Οι ανεπαρκείς και συγκρουόμενες απαντήσεις που έδωσαν, δημιουργούν νέα πελώρια ερωτήματα, στα οποία οφείλει πλέον να δώσει εξηγήσεις η Κυβέρνηση."

Η ενημέρωση που έγινε στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, από το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας και το Διοικητή της Αγροτικής Τράπεζας για το θέμα της «επένδυσης» του 70% περίπου των ιδίων κεφαλαίων της ΑΤΕ σε τοποθετήσεις ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου, συσκότισε ακόμη περισσότερο το ζήτημα, αντί να αποσαφηνίσει τα ερωτήματα.

Οι ανεπαρκείς και συγκρουόμενες απαντήσεις που έδωσαν, δημιουργούν νέα πελώρια ερωτήματα, στα οποία οφείλει πλέον να δώσει εξηγήσεις η Κυβέρνηση.

Η τοποθέτηση αυτή σε προϊόντα υψηλού κινδύνου έγινε, όπως περιγράφεται στην έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας χωρίς να υπάρχει η απαραίτητη τεχνογνωσία στην ΑΤΕ για τέτοιου είδους τοποθετήσεις, παρακάμπτοντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες και υπερβαίνοντας τα επιτρεπτά όρια που εκ των υστέρων αναθεωρούντο διαρκώς προς τα πάνω.

Με δεδομένο ότι:

 Το μεγαλύτερο μέρος των τοποθετήσεων αυτών προέρχεται από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που χρηματοδότησε το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο κατέχει και την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΕ.

 Ο Διοικητής της ΑΤΕ αναφέρει ότι είχε εκ των προτέρων την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδας, για την τοποθέτηση υψηλού κινδύνου, κάτι όμως που δεν επιβεβαίωσε ο Διοικητής της.

 Ο Διοικητής της ΑΤΕ δεν έδωσε επαρκείς εξηγήσεις γιατί η ΑΤΕ ενέκρινε την παροχή προμήθειας στην «Ealy International», σε μία αγνώστου προέλευσης δραστηριότητας και ιδιοκτησίας εταιρείας, για να «συστήσει» την ΑΤΕ στον επενδυτικό οίκο Carlyle, τον οποίο όχι μόνον γνώριζε η ΑΤΕ, αλλά είχε και συνεργαστεί μαζί του στο παρελθόν.

Το ίδιο έχει συμβεί και έχει εγκρίνει η ΑΤΕ με τον επενδυτικό οίκο Lehman Brothers. Ο ενδιάμεσος είναι ελληνικό γραφείο, αγνώστων άλλων στοιχείων.

 Ο Διοικητής της ΑΤΕ , ενώ κατηγορηματικά δήλωσε ότι ο ίδιος ούτε συμμετέχει, ούτε σχετίζεται με τις άγνωστες αυτές εταιρείες, δεν ήταν σε θέση να βεβαιώσει ότι το ίδιο δεν συμβαίνει με άλλα μέλη της Διοίκησης.

Κατόπιν τούτων ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  • Είχε δώσει ή όχι έγκριση το Υπουργείο Οικονομικών για την τοποθέτηση του 70% περίπου, των ιδίων κεφαλαίων της ΑΤΕ σε τέτοιου είδους, υψηλού κινδύνου επενδύσεις;

  • Είχε δώσει ή όχι έγκριση η Τράπεζα της Ελλάδας;

  • Γιατί η ΑΤΕ προχώρησε σε τέτοιου είδους επενδύσεις και μάλιστα με αδιαφανείς διαδικασίες;

  • Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που έχουν δοθεί προμήθειες και σε ποιες εταιρείες;

  • Ποιες είναι αυτές οι εταιρείες και ποιοι συμμετέχουν σ΄ αυτές;

  • Υπάρχουν μέλη της Διοίκησης της ΑΤΕ τα οποία, ενδέχεται, να σχετίζονται με την Ealy το ελληνικό γραφείο και άλλες εταιρείες;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές:

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Βάσω

ΕΥΘΥΜΙΟΥ Πέτρος

ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ Ανδρέας

ΓΕΙΤΟΝΑΣ Κώστας

ΚΟΥΣΕΛΑΣ Δημήτρης