Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Σχεδιασμός του χώρου σε τέλειο τέλμα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/11/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Επερώτηση

Αριθ. Πρωτ.:31
Ημερομηνία Κατάθεσης: 22.11.06

 ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θέμα : Σχεδιασμός του χώρου σε τέλειο τέλμα

Η ανυπαρξία χωροταξικής πολιτικής και η αδυναμία παραγωγής έργου στον τομέα αυτό από τη σημερινή κυβέρνηση δεν μπορούν να κρυφθούν πίσω από οποιαδήποτε επικοινωνιακή πολιτική.

Τρία χρόνια σχεδόν μετά τις εκλογές η κυβέρνηση με ανακοινώσεις στον Τύπο καταγράφει τα πρώτα δειλά βήματα της στον χωροταξικό σχεδιασμό, αφού όλο αυτό το διάστημα προσπαθούσε να καταλάβει τι κληρονόμησε από την προηγούμενη κυβέρνηση ως εργαλεία χάραξης και υλοποίησης χωροταξικής πολιτικής και ως έργο χωροταξικού σχεδιασμού.

Δυστυχώς όμως οι χειρισμοί αυτοί δείχνουν ότι δεν έχει σχεδιασμό ούτε πολιτική. Το αποτέλεσμα είναι η ιδιοποίηση τμήματος έργου των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ με παράλληλη αποσιώπηση σημαντικών βημάτων που είχαν γίνει στον τομέα της χωροταξίας.

Μετά την ψήφιση του νόμου 2742/99 για το Χωροταξικό Σχεδιασμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη, συγκροτήθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΣΧΣΑΑ), αναγκαίο ανώτατο γνωμοδοτικό εργαλείο για την προώθηση του χωροταξικού σχεδιασμού, στο οποίο εισηγούνται όλοι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι φορείς.

Τριάντα μήνες μετά δεν έχει ανασυγκροτηθεί το ΕΣΧΣΑΑ και έτσι αυτό το σημαντικό FORUM κοινωνικού διαλόγου παραμένει ανενεργό.

Δεν συγκροτήθηκε το Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών για το χωροταξικό σχεδιασμό, όπως προβλέπεται επίσης από το άρθρο 14 του νόμου 2742/99 και η βάση δεδομένων που πιλοτικά λειτουργούσε στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΧΩΔΕ και παρείχε σημαντική βοήθεια τόσο στις περιφερειακές υπηρεσίες όσο και σε όλους όσους ασχολούνται με το σχεδιασμό του χώρου, εγκαταλείφθηκε άδοξα μαζί με την προσπάθεια ένταξης της σχετικής δράσης στο πρόγραμμα της Κοινωνίας της Πληροφορίας .

Η συγκρότηση του Εθνικού Δικτύου Πληροφοριών και η διασύνδεση του με το Παρατηρητήριο Χωροταξίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνωστού και ως ESPON, θα ήταν σημαντικό εργαλείο για την αναθεώρηση του Εθνικού Χωροταξικού Πλαισίου. Αντίθετα η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ απέσυρε τον εκπρόσωπο του από την κοινή διυπουργική ομάδα ΥΠΕΧΩΔΕ- Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. που μετέχει στην ΕΕ για το ESPON.

Εκτός όμως από την αδυναμία συμμετοχής στα τεκταινόμενα στην Ευρώπη στο τομέα του χωροταξικού σχεδιασμού, η έλλειψη των μηχανισμών του Εθνικού Δικτύου Πληροφοριών και της διασύνδεσής του με τις Περιφέρειες δεν επιτρέπει την αξιολόγηση των περιφερειακών πλαισίων χωροταξικού σχεδιασμού, ώστε να προωθηθούν οι αναγκαίες αναθεωρήσεις τους όπως ο νόμος επιτάσσει.

Ήδη έχουν περάσει πάνω από τρία χρόνια από την έγκριση των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ συνεχίζει να τα αγνοεί, ενώ θα έπρεπε ήδη οι εκθέσεις αξιολόγησής των να συζητούνται στα περιφερειακά συμβούλια με τις προτάσεις αναθεώρησής των.

Στην απέλπιδα προσπάθεια να καλυφθεί η ανυπαρξία έργου έστω και την τελευταία στιγμή, ανατέθηκαν χωρίς σημαντική προεργασία τα Ειδικά Πλαίσια για τη βιομηχανία, τις Α.Π.Ε. και τον τουρισμό, όπως είχε προτείνει και το ΕΣΧΣΑΑ, όταν λειτουργούσε κατά την περίοδο της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ.

Οι μελέτες για αυτά τα Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού προκηρύχθηκαν μεν και ανατέθηκαν με όλες τις τυπικές διαδικασίες, χωρίς όμως να ακολουθήσει ουσιαστική συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μελετητές να παραδώσουν την πρώτη φάση των μελετών τους χωρίς ουσιαστική πολιτική διαβούλευση. Συνεπώς απαιτείται ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια αναμόρφωσής τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σωστού Χωροταξικού Σχεδιασμού. Χαρακτηριστική είναι η μελέτη για το ειδικό πλαίσιο του τουρισμού όπου η αναμόρφωσή του απαιτεί σχεδόν επανασχεδιασμό

Το πρόβλημα όμως δεν είναι ίσως η ποιότητα του έργου των μελετητών, όπως διαρρέει η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ , η οποία εξάλλου τους επέλεξε, αλλά η αδιαφορία με την οποία αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει τα θέματα της χωροταξίας.

Εκτός όμως από τα παραπάνω, δεν ανατέθηκε παράλληλα και η περιβαλλοντική διερεύνηση των ειδικών πλαισίων, που θα κατέληγε στη σύνταξη περιβαλλοντικής έκθεσης, όπως απαιτεί η οδηγία 2001/42 της ΕΕ. Αν λοιπόν προωθηθεί η θεσμοθέτηση αυτών των ειδικών πλαισίων χωρίς την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών εκθέσεων, οι αποφάσεις θα είναι ευάλωτες σε ακυρωτικές προσφυγές.

Τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, που αποτελούν τη χωρική έκφραση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων των ΟΤΑ, αγνοούνται.

Ακόμη δεν έχει γίνει τίποτε για την αναμόρφωση του προεδρικού διατάγματος της κωδικοποίησης των χρήσεων γης.

Το σχετικό προσχέδιο που είχε συνταχθεί από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ήταν στη φάση της συζήτησης με το ΤΕΕ και φαίνεται ότι έχει εγκαταλειφθεί όπως και τόσα άλλα.

Δεν έχουν ενεργοποιηθεί οι μηχανισμοί για την παρακολούθηση των ΓΠΣ, ούτε έχει γίνει καμιά προσπάθεια για την εναρμόνιση των μελετών ΓΠΣ με τις οδηγίες της ΕΕ για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Ο καθορισμός Ζωνών Υποδοχής Συντελεστού Δόμησης είναι ανύπαρκτος και η όλη προσπάθεια έχει αναχθεί σε αναζήτηση μεθόδων νομιμοποίησης της αυθαίρετης χρήσης των ημιυπαίθριων χώρων.

Τέλος, για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς το προβλεπόμενο από το νόμο 2832/2000 Ανώτατο Πολεοδομικό και Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο, το οποίο έχει σημαντικές γνωμοδοτικές αρμοδιότητες για την προστασία της, δεν έχει ακόμη συγκροτηθεί.

Σε προηγούμενη ερώτηση μας ( 13247/26-7-2006 Σχετικά με τα επείγοντα θέματα του Πολεοδομικού Σχεδιασμού ), στην οποία μέχρι σήμερα δεν απαντήσατε, επισημάναμε την αδράνεια της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των οξυμένων προβλημάτων του πολεοδομικού χώρου.

Σήμερα, ενώ τα προβλήματα εξακολουθούν να παραμένουν άλυτα, το ΥΠΕΧΩΔΕ με δημοσιεύματα στο Τύπο, προαναγγέλλει αλλαγές στη δόμηση με νομοσχέδιο που θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 2007.

Αφού κατήργησε τις σχετικές διατάξεις του νόμου 3212/03 (με τον Ν.3399/2005) - που δεν ήταν αρεστές σε ορισμένους λόγω συντεχνιακών συμφερόντων - επανέφερε σε ισχύ το προηγούμενο καθεστώς. Το καθεστώς αυτό κατά γενική ομολογία χρήζει εκσυγχρονισμού ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις ευθύνες των παραγόντων που εμπλέκονται στη δόμηση καθώς και στον έλεγχο των μελετών και των κατασκευών των ιδιωτικών έργων .

Τέλος, με ευθύνη του ΥΠΕΧΩΔΕ τα εκπονούμενα από τους ΟΤΑ Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) και τα Σχέδια Χωροταξικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) απειλούνται με ακυρότητα για τους εξής λόγους:

· Δεν έχει αναθεωρηθεί το παλαιό διάταγμα της κωδικοποίησης των χρήσεων γης για τα νέα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ του ν2508/97.

· Δεν έχουν συγκροτηθεί οι επιτροπές συντονισμού και παρακολούθησης των ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ τόσο σε νομαρχιακό - περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

· Δεν έχει διερευνηθεί η αρμοδιότητα έγκρισης των ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ μετά την τελευταία γνωμοδότηση του ΣτΕ για τις αρμοδιότητες έγκρισης του πολεοδομικού σχεδιασμού.

· Δεν έχουν ληφθεί υπόψη τα εγκεκριμένα περιφερειακά πλαίσια χωροταξικού σχεδιασμού και δεν δόθηκαν κατευθύνσεις γιαυτό από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι από τα 1000 περίπου Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Α.Π. που έχουν ανατεθεί - τα 300 με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από το Γ΄ ΚΠΣ - όλα από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ΔΕΝ έχει ολοκληρωθεί ούτε 1 (ένα).

Kατόπιν αυτών, επερωτάται ο κ. Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ:

  • Για την μη λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού.

  • Για την μη συγκρότηση του Εθνικού Δικτύου Πληροφοριών για το Χωροταξικό Σχεδιασμό και τη βάση δεδομένων.

  • Για την καθυστέρηση της ψήφισης από τη Βουλή του Εθνικού Χωροταξικού Πλαισίου.

  • Για το γεγονός ότι ενώ έχουν περάσει σχεδόν τρία χρόνια δεν υπάρχουν οι προβλεπόμενες εκθέσεις των θεσμοθετημένων περιφερειακών πλαισίων χωροταξικού σχεδιασμού, προκειμένου να συζητηθούν στα Περιφερειακά Συμβούλια.

  • Για την καθυστέρηση της θεσμοθέτησης των ειδικών Χωροταξικών Πλαισίων. Γιατί δεν θεσμοθετούνται όσα ήταν έτοιμα πριν τις εκλογές.

  • Για τους λόγους που οδήγησαν στην παταγώδη αποτυχία των μελετών που αναθέσατε για τα Ειδικά Χωροταξικά, καθώς και τις τεράστιες καθυστερήσεις στην υιοθέτησή τους.

  • Για την έλλειψη πρωτοβουλιών προκειμένου να αρθεί το αδιέξοδο που προκάλεσε η υπ. αριθμ.3661/2005 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με αποτέλεσμα την καθήλωση πλήθους Πολεοδομικών Μελετών και την πρόκληση γενικότερης ανασφάλειας στο σύνολο των Πολεοδομικών Μελετών.

  • Γιατί δεν υπάρχουν χρονοδιάγραμμα και πόροι, καθώς και πολιτική βούληση για την ολοκλήρωση των ΣΧΟΟΑΠ και ΓΠΣ που εκκρεμούν.

Οι Eπερωτώντες Βουλευτές

Παπανδρέου Βάσω

Μπένος Σταύρος

Σπηλιόπουλος Κων/νος

Βρεττός Κων/νος

Τσακλίδης Ιωάννης

Αηδόνης Χρήστος

Αλευράς Αθανάσιος

Ανδρουλάκης Μίμης

Ανωμερίτης Γεώργιος

Αργύρης Ευάγγελος

Βερελής Χρήστος

Βλατής Ιωάννης

Γείτονας Κων/νος

Γεωργακόπουλος Δημήτριος

Διαμαντίδης Ιωάννης

Ευθυμίου Πέτρος

Κατσιλιέρης Πέτρος

Κολιοπάνος Θεόδωρος

Κουλούρης Κίμωνας

Κουσελάς Δημήτριος

Μαγκριώτης Ιωάννης

Μακρυπίδης Ανδρέας

Ματζαπετάκης Στέλιος

Παπαγεωργίου Γεώργιος

Πιπεργιάς Δημήτριος

Σγουρίδης Παναγιώτης

Φλωρίδης Γεώργιος

Χριστοδουλάκης Νίκος