Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Προετοιμασία της χώρας για την αντιμετώπιση του ενδεχομένου εμφάνισης της γρίπης των πτηνών.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/11/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. Βουλής:1165
Ημ. Κατάθεσης: 14-11-2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: Προετοιμασία της χώρας για την αντιμετώπιση του ενδεχομένου εμφάνισης της γρίπης των πτηνών.

Σήμερα, που ο πανικός για τη γρίπη των πτηνών εμφανίζεται να έχει κοπάσει και ενόψει της μετανάστευσης των άγριων πτηνών που ενέχονται στη διασπορά του ιού της συγκεκριμένης γρίπης, είναι η κατάλληλη στιγμή να ληφθούν τα αναγκαία προληπτικά μέτρα.

Προς το παρόν, η κατάσταση δεν δικαιολογεί ανησυχία. Πρέπει όμως να τηρηθούν τα μέτρα βιο-ασφάλειας που προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία.

Επειδή η νέα μετανάστευση των άγριων πτηνών βρίσκεται επί θύραις, γεγονός που επιβάλλει την πλήρη ενημέρωση και την ετοιμότητα όλων όσοι ενέχονται στην εκτροφή, στη διάθεση και κυρίως στην κατανάλωση των προϊόντων της πτηνοτροφίας,

Επειδή οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της χώρας πρέπει να είναι πλήρως στελεχωμένες με επιστημονικό προσωπικό και εργαστηριακό εξοπλισμό, για να μπορούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους με επιτυχία,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Τι μέτρα έχουν ληφθεί σχετικά με την προετοιμασία της χώρας για το ενδεχόμενο εμφάνισης της γρίπης των πτηνών;

  • Για ποιο λόγο, ενώ έχουν λήξει οι συμβάσεις των κτηνιάτρων σε πολλές Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (στη Μεσσηνία έληξαν στις 12-10-2006), δεν έχουν καλυφθεί τα κενά, είτε με τακτικό είτε με έκτακτο προσωπικό;

                                                                                                   Αθήνα 14 Νοεμβρίου 2006

                                                                                                                 Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς