Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Καταβολή της ενιαίας ενίσχυσης στους παραγωγούς της Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9/11/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. Βουλής:1035
Ημ. Κατάθεσης: 09-11-2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: Καταβολή της ενιαίας ενίσχυσης στους παραγωγούς της Μεσσηνίας.

Πριν τις Δημοτικές και τις Νομαρχιακές εκλογές, ο κ. Υπουργός είχε επανειλημμένα δεσμευτεί για έγκαιρη καταβολή της ενιαίας ενίσχυσης στους παραγωγούς, το αργότερο μέχρι την 1.12.2006.

Μετεκλογικά, η παραπάνω προθεσμία εξαφανίστηκε από τη νεότερη ανακοίνωση του Υπουργείου της 1-11-2006, προστέθηκε όμως η διαβεβαίωση ότι υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής του 50% της ενίσχυσης από τα μέσα Νοεμβρίου, με άγνωστο το πότε και το πως θα εξοφληθεί το υπόλοιπο

Ωστόσο, όπως είναι γνωστό στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, εκκρεμούν ακόμα ενστάσεις παραγωγών, για τη διευθέτηση των οποίων δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα και δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενοι για την καταβολή της ενίσχυσης έλεγχοι από τις Διευθύνσεις Γεωργίας των Νομαρχιών.

Επειδή υπάρχει ανησυχία στους παραγωγούς της Μεσσηνίας, διότι αντί της υπεσχημένης αρχικά καταβολής τουλάχιστον του 70% της ενιαίας ενίσχυσης, γίνεται πλέον λόγος για προκαταβολή του 50%, σε απροσδιόριστη προθεσμία, ενώ κανείς δεν γνωρίζει αν και πότε θα δοθεί το υπόλοιπο και κατά πόσον αυτό θα δοθεί σε μια δόση,

Επειδή οι παραγωγοί εύλογα επικαλούνται τις προεκλογικές δεσμεύσεις του κ. Υπουργού και τις προσδοκίες που τους καλλιεργήθηκαν, ότι θα εκλείψει η γραφειοκρατία στην αναγνώριση των δικαιωμάτων και ότι θα μειωθεί σημαντικά ο χρόνος καταβολής των ενισχύσεων σε σχέση με το παρελθόν,

Επειδή οι ίδιοι παραγωγοί βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι και με μείωση του ποσοστού της προκαταβολής και με άγνωστες προθεσμίες καταβολής τόσο αυτής, όσο και του υπόλοιπου ποσού της ενίσχυσης, ενώ οι τρέχουσες ανάγκες και οικονομικές τους υποχρεώσεις είναι εξαιρετικά πιεστικές,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Για ποιό λόγο, αντί της υπεσχημένης καταβολής του συνόλου της ενιαίας ενίσχυσης μέχρι την 1-12-2006 ή τουλάχιστον του 70% αυτής, προκρίθηκε η «λύση» της προκαταβολής του 50% και μάλιστα χωρίς να διασφαλίζεται η έγκαιρη καταβολή της σε όλες τις περιοχές της χώρας;

  • Πότε θα χορηγηθεί η συγκεκριμένη προκαταβολή στους παραγωγούς της Μεσσηνίας και πότε το υπόλοιπο ποσό της ενιαίας ενίσχυσης;

  • Τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει για τη διευθέτηση των εκκρεμών ενστάσεων των παραγωγών στο Ν. Μεσσηνίας;

                                                                                                                        Αθήνα 8 Νοεμβρίου 2006

    Ο βουλευτής

                  Δημήτρης Κουσελάς