Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ‘Εγκριση από τη Γ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου των περιβαλλοντικών όρων και της εγκατάστασης εργοστασίου ενέργειας από βιομάζα ελιάς, στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά, Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/11/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. Βουλής:864
Ημ. Κατάθεσης: 06-11-2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ :

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων ‘Εργων

ΘΕΜΑ: ‘Εγκριση από τη Γ.Γ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου των περιβαλλοντικών όρων και της εγκατάστασης εργοστασίου ενέργειας από βιομάζα ελιάς, στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά, Ν. Μεσσηνίας.

Η εταιρεία Ν.Ε. BIOMASS ΕΛΛΑΣ A.E, έλαβε έγκριση από τη Γ.Γ. της Περιφέρειας Πελοποννήσου κα Αβούρη, προκειμένου να λειτουργήσει μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα ελιάς, ισχύος 26,2 ΜW, σε θέση εντός της ΒΙ.ΠΕ Μελιγαλά, στο Νομό Μεσσηνίας.

Η κα Αβούρη, παρ’ ότι γνώριζε την καθολική αντίθεση του Δήμου και των κατοίκων του Μελιγαλά, αλλά και του Ν.Σ. Μεσσηνίας στη συγκεκριμένη επένδυση, λόγω των ιδιομορφιών της περιοχής και των συνακόλουθων σοβαρών επιπτώσεών της στο περιβάλλον, έσπευσε να εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς όρους και, στις 28-9-2006, την άδεια εγκατάστασης της εν λόγω μονάδας. Φρόντισε όμως, κατά την επίσκεψή της στο Μελιγαλά 5 ημέρες πριν από τις δημοτικές και τις νομαρχιακές εκλογές, να μην αναφέρει τίποτα σχετικό στη δημοτική Αρχή και στους κατοίκους, εξαπατώντας τους ότι το θέμα εκκρεμεί και πως τα επιχειρήματά τους θα ληφθούν υπ’ όψιν, προκειμένου να μη δημιουργηθεί δυσμενές κλίμα ενόψει των εκλογών.

Η ανακοίνωση της έγκρισης, αμέσως μετά τις εκλογές, προκάλεσε την εύλογη αγανάκτηση των κατοίκων και της Δημοτικής αρχής, οι οποίοι εξαπατήθηκαν και είναι αποφασισμένοι να προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, προκειμένου να ανατραπεί η βεβιασμένη, ανεπαρκώς τεκμηριωμένη και ιδιαίτερα βλαπτική για την πόλη τους και το περιβάλλον απόφαση της Γ.Γ. της Περιφέρειας.

Γενικά, οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα ελιάς είναι μια μορφή επένδυσης που θα μπορούσε να αναπτυχθεί σε ελαιοπαραγωγικούς νομούς, όπως η Μεσσηνία. Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί να εγκρίνονται τέτοιες επενδύσεις στη βάση ανεπαρκώς τεκμηριωμένων μελετών και με προβληματικη χωροθέτηση, χωρίς δηλαδή να λαμβάνονται σοβαρά υπ’ όψιν τα χαρακτηριστικά της θέσης της μονάδας, η εγγύτητά της (απόσταση 4-5 χιλιομέτρων) σε κατοικημένη περιοχή, η σοβαρή επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τη στάχτη, ειδικά σε μια λεκάνη περίκλειστη από βουνά, όπως είναι η ΒΙΠΕ Μελιγαλά.

Επειδή, όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι και ο Δήμος Μελιγαλά, έχοντας συμβουλευτεί ειδικούς επιστήμονες, η απόφαση της Γ.Γ. λήφθηκε στη βάση ελλιπών μελετών,

Επειδή η γεωγραφική θέση της ΒΙ.ΠΕ Μελιγαλά δεν επιτρέπει την εγκατάσταση τέτοιας μονάδας, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο το περιβάλλον στη ΒΙΠΕ και στην ευρύτερη περιοχή, αφού οι σχετικές μελέτες δεν προβλέπουν όρους αντιμετώπισης των συνεπειών από τους ρύπους της καύσης του ελαιοπυρήνα, που θα παραμένουν στους περίκλειστους από βουνά και γειτνιάζοντες με τη μονάδα οικισμούς της περιοχής,

Επειδή είναι ασυνήθιστο να εγκρίνονται -και μάλιστα με τόση (προεκλογική) μυστικότητα και σπουδή- , επενδύσεις με περιβαλλοντικά προβλήματα, εν γνώσει της Περιφέρειας ότι υπήρχε ρητή και αιτιολογημένη αντίθεση του Δημοτικού Συμβουλίου και των κατοίκων του Μελιγαλά, αλλά και του Νομαρχιακού Συμβουλίου Μεσσηνίας,

Επειδή, τέλος, δεν νοείται, προς όφελος των επενδύσεων και της κάλυψης των ενεργειακών αναγκών της χώρας, να χορηγούνται «χύδην» εγκρίσεις, παραβλέποντας κρίσιμους παράγοντες σχεδιασμού και χωροθέτησης, αλλά και παρακάμπτοντας προκλητικά τα επιχειρήματα και τη βούληση των άμεσα θιγόμενων τοπικών κοινωνιών,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  • Συμφωνούν με τη στάση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας να αποκρύψει προεκλογικά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων και τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης της εν λόγω μονάδας στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά, παρακάμπτοντας τα επιχειρήματα και τις γνωστές σε αυτήν αποφάσεις της Δημοτικής και της Νομαρχιακής Αρχής;

  • Η λήψη μονομερών αποφάσεων σε ένα τόσο σοβαρό θέμα, με πλήρη παράκαμψη των θεσμών της Αυτοδιοίκησης και των ίδιων των τοπικών κοινωνιών, είναι συμπεριφορά συμβατή με τις αρχές Διακυβέρνησης τις οποίες πρεσβεύουν;

  • Σε ποιό σκεπτικό και σε ποιά περιβαλλοντικά δεδομένα βασίστηκε η εν λόγω Απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας;

  • Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν ώστε να ανακληθεί το ταχύτερο η συγκεκριμένη Απόφαση και να ληφθούν σοβαρώς υπ’ όψιν οι περιβαλλοντικές και οι χωροταξικές παράμετροι της συγκεκριμένης, αλλά και άλλων ανάλογων επενδύσεων στο μέλλον;

                                                                                                                                 Αθήνα 6 Νοεμβρίου 2006

    Ο βουλευτής

    Δημήτρης Κουσελάς