Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Επιχορήγηση ΔΕΠΑΚ και ΔΙΚΕΧΟ Καλαμάτας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3/11/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. Βουλής:818
Ημ. Κατάθεσης: 03-11-2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Θέμα: Επιχορήγηση ΔΕΠΑΚ και ΔΙΚΕΧΟ Καλαμάτας

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με όρο της υπογραφείσας, τον Ιανουάριο του 2006, Προγραμματικής Σύμβασης τριετούς ισχύος(23/1/2006 μέχρι 23/1/2009) μεταξύ του ΥΠ.ΠΟ, του Δήμου Καλαμάτας και της ΔΕΠΑΚ για την πραγματοποίηση πολιτιστικών δραστηριοτήτων, το ΥΠ.ΠΟ και ο Δήμος Καλαμάτας ανέλαβαν την υποχρέωση επιχορήγησης της ΔΕΠΑΚ με το ποσό των 480.000 ευρώ ετησίως, ο καθένας.

Ο Δήμος της Καλαμάτας έχει εκπληρώσει για το 2006 στο ακέραιο την υποχρέωσή του και κατέβαλε τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω Σύμβαση ποσά, τόσο για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της ΔΕΠΑΚ όσο και του ΔΙΚΕΧΟ.

Αντίθετα, το ΥΠ.ΠΟ, ενώ κατέβαλε το ποσό της επιχορήγησης 2006 για το ΔΙΚΕΧΟ καθυστερεί αδικαιολόγητα την επιχορήγηση 2006 της ΔΕΠΑΚ με το ποσό των 480.000 ευρώ, καθώς και τα οφειλόμενα από υπόλοιπο επιχορήγησης ΔΕΠΑΚ 2005 (380.410,86 ευρώ) και ΔΙΚΕΧΟ 2004 (43.470,29 ευρώ). Το συνολικό οφειλόμενο ποσό ανέρχεται σε 903.881,15 ευρώ.

Η καθυστέρηση της καταβολής της επιχορήγησης από πλευράς του ΥΠ.ΠΟ έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της ΔΕΠΑΚ, η οποία παρέχει παιδεία υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου σε 1200 φοιτητές της.

Άλλωστε, είναι αυτονόητο ότι οι ανωτέρω θεσμοθετημένοι πολιτιστικοί θεσμοί ΔΕΠΑΚ και ΔΙΚΕΧΟ, προσφέροντας ψυχαγωγία και επιμόρφωση στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, συμβάλλουν αποφασιστικά στην πολιτιστική ανάπτυξή της.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

    • Πότε σκοπεύει να εξοφλήσει τις ανωτέρω υποχρεώσεις του Υπουργείου, ώστε να μην παρεμποδιστεί η ομαλή λειτουργία της ΔΕΠΑΚ;

    • Προτίθεται να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην ξανασυμβεί παρόμοια καθυστέρηση στην καταβολή της οφειλόμενης, σύμφωνα με την ανωτέρω Προγραμματική Σύμβαση, επιχορήγησης, η οποία κρίνεται απαραίτητη για την απρόσκοπτη λειτουργία της ΔΕΠΑΚ και του ΔΙΚΕΧΟ Καλαμάτας;

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2006

Ο βουλευτής

            Δημήτρης Κουσελάς