Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Κυβερνητικές πρωτοβουλίες που πλήττουν και υποβαθμίζουν τους θεσμούς, αποτελούν εστίες αδιαφάνειας και αναξιοκρατίας και δημιουργούν συνθήκες ρουσφετολογικής πολιτικής.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1/11/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Επερώτηση

Αριθ. Πρωτ.:25
Ημερομηνία Κατάθεσης: 01.11.06

 ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

 

1. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

3. ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

 

4. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

5. ΠΕΧΩΔΕ

 

6. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

7. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

8. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

9. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

10. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 

11. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

12. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

13. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

 

14. ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 

15. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 

Θέμα: Κυβερνητικές πρωτοβουλίες που πλήττουν και υποβαθμίζουν τους θεσμούς, αποτελούν εστίες αδιαφάνειας και αναξιοκρατίας και δημιουργούν συνθήκες ρουσφετολογικής πολιτικής.

Με συνεχείς και αλλεπάλληλες πρωτοβουλίες και ρυθμίσεις, στις οποίες εμπλέκονται όλοι οι Υπουργοί, η Κυβέρνηση της Ν.Δ. πλήττει συστηματικά, υποβαθμίζει και σε πολλές περιπτώσεις καταρρακώνει τους θεσμούς, ανοίγει διάπλατα τα παράθυρα της ρουσφετολογικής πολιτικής και δημιουργεί πολλαπλές εστίες αδιαφάνειας και αναξιοκρατίας.

Συγκεκριμένα και ενδεικτικά και ανά Υπουργό καταγράφονται πρωτοβουλίες όπως αυτές που ακολουθούν:

 

1. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης:

· Με το Ν. 3260/2004 μειώθηκαν τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα για τις θέσεις ευθύνης στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα. Έτσι προωθήθηκαν κομματικά στελέχη της Ν.Δ. μειωμένων προσόντων και ανύπαρκτης εμπειρίας στη θέση των (με τον ίδιο νόμο) αποπεμφθέντων 25.000 στελεχών από τις θέσεις ευθύνης.

· Καθιερώθηκε η βαθμολογούμενη συνέντευξη για τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ. Το πλήγμα στο αντικειμενικό σύστημα προσλήψεων είναι βαρύτατο. Η εφαρμογή της συνέντευξης στις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ είναι μέχρι στιγμής πολύ μικρή διότι δεν εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ. Όμως στον ευρύτερο δημόσιο τομέα η εφαρμογή της είναι πλέον γενικευμένη.

· Με αιφνιδιαστική τροπολογία απεσχίσθησαν 3 Κοινότητες από το σύστημα ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ. Τα κριτήρια ήσαν οι προεκλογικές τηλεοπτικές υποσχέσεις του κ. Καραμανλή.

· Με συνεχείς προσλήψεις συμβασιούχων δημιουργείται μια νέα γενιά συμβασιούχων, ενώ η προηγούμενη είναι ακόμη σε ομηρία

· Καθιερώθηκε το 42% ως όριο εκλογής Δημάρχων και Νομαρχών από την πρώτη Κυριακή. Η ρύθμιση αυτή (καθαρά κομματική) είναι πλήγμα για την τοπική δημοκρατία και για τις συναινετικές και πολυσυλλεκτικές αυτοδιοικητικές προτάσεις.

 

2. Οικονομίας και Οικονομικών:

· Προσλήψεις Δημοσιονομικών Ελεγκτών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (σε νευραλγικές θέσεις του Υπουργείου Οικονομικών), με κατάργηση στην πράξη του ΑΣΕΠ μέσω του κριτηρίου της συνέντευξης κατά την «πρώτη εφαρμογή» των διατάξεων του σχετικού Νομοσχεδίου.

· Εξαίρεση της συμμετοχής των υπαλλήλων του Γ.Λ.Κ. στα Δ.Σ. των ΔΕΚΟ (Ν. 3483/7-8-06, άρθρο 15). Με την εξαίρεση συμμετοχής υπηρεσιακών στελεχών του Γ.Λ.Κ., ανοίγονται θέσεις για τοποθετήσεις «ημετέρων», «κουμπάρων» και «γαλάζιων παιδιών».

· Απαλλαγή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από αστική ευθύνη για πράξεις και παραλείψεις της (Ν. 3483/06, άρθρο 16, παρ. 2). Απαλλαγή «ημετέρων» από ευθύνες, ενόψει ιδιωτικοποιήσεων και ξεπουλήματος δημόσιας περιουσίας.

· Απευθείας αναθέσεις συμβάσεων έργου - στα πλαίσια της Ειδικής Γραμματείας Σ.Δ.Ι.Τ. (Ν. 3483/7-8-06, άρθρο 16, παρ. 1). Η διάταξη αναφέρει προκλητικά: «Οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης (...)».

· Κατάργηση της υποχρέωσης διαπίστωσης των ασυμβιβάστων ιδιοτήτων στις εταιρείες που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε αποκρατικοποιήσεις, ως προς την εξαίρεσή τους σε περίπτωση συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο εταιρειών Τύπου και ΜΜΕ (Άρθρο 12 του Ν. 3453/2006).

· Δυνατότητα στους νέους φορείς που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο (2601/1998) να συγχωνευθούν, να απορροφηθούν ή να απορροφήσουν άλλη εταιρεία, επιχείρηση ή κλάδο που αποτελεί παλιό φορέα, και πριν την παρέλευση πενταετίας από τη δημοσίευση της απόφασης έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας (Άρθρο 11, Ν. 3460/2006). Η διάταξη αποτελεί απροκάλυπτα «φωτογραφική ρύθμιση», προς όφελος συγκεκριμένων επιχειρήσεων που επιδιώκουν κάτι τέτοιο.

· Περαίωση Εκκρεμών Φορολογικών Υποθέσεων (Αύγουστος 2004 - Ν. 3259/2004). Καταργήθηκε η ποινικοποίηση της χρήσης εικονικών στοιχείων και δόθηκε η δυνατότητα στους παραβάτες να κάνουν απλή ρύθμιση οφειλών.

· Επαναπατρισμός Κεφαλαίων από το εξωτερικό (Αύγουστος 2004 - Ν. 3259/2004, άρθρο 38). «Νομιμοποιήθηκαν» καταθέσεις που βρίσκονται στο εξωτερικό και που προέρχονται από φοροδιαφυγή, υπεξαίρεση και άλλες παράνομες οικονομικές δραστηριότητες. Διευκολύνθηκε το ξέπλυμα «βρώμικου» χρήματος, με τη δυνατότητα για επαναπατρισμό, χωρίς να εξετασθεί ούτε ο τρόπος, ούτε ο τόπος απόκτησης των κεφαλαίων αυτών (ΠΟΛ. 1124/25-11-04, Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών), με την επιβολή φόρου μόλις 3%.

· Άνοιγμα Τελωνείων Δοϊράνης και Νίκης (Σεπτέμβριος 2004). Επετράπησαν, με την υπ αριθ. Τ.3439/207/Α 0019/2-9-2004 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, οι εκτελωνισμοί τσιγάρων και πετρελαιοειδών από τα «προβληματικά» αυτά τελωνεία, με αποτέλεσμα την έξαρση του λαθρεμπορίου και τις μαζικές εικονικές εξαγωγές, αξίας εκατοντάδων εκ. ευρώ. (Απόφαση που ακυρώθηκε ένα χρόνο σχεδόν μετά, με την υπ αριθ. Τ4593/422/Α0019/3-11-2005 απόφαση, αποδεικνύοντας τα σοβαρά προβλήματα που δημιούργησε).

· Φορολογικό Νομοσχέδιο: «Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, Φορολογικοί Έλεγχοι και άλλες διατάξεις» (Νοέμβριος 2004 - Ν. 3296/2004).

- Καταργήθηκε η παράμετρος της πρόθεσης για απόκρυψη φορολογικής ύλης, περιλαμβάνοντας και εκκρεμείς υποθέσεις μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας (άρθρο 20).

- «Αμνηστεύτηκαν» συμβεβλημένοι με το Δημόσιο «Ιατροί και Φαρμακοποιοί», καθώς και τα διατηρούντα συμβατική σχέση με το Δημόσιο διαγνωστικά κέντρα, που αποδεδειγμένα διέπραξαν το αδίκημα της φοροδιαφυγής (άρθρο 25).

- Απαλλάχτηκαν από τις ειδικές κυρώσεις, όπως αυτές της άρσης του τραπεζικού απορρήτου και της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, οι αποδέκτες πλαστών και εικονικών τιμολογίων αξίας μέχρι 300.000 ευρώ (άρθρο 27).

· Άρθρο 20 - Ν. 3296/2004 (Νοέμβριος 2004): Θεσπίστηκε διάταξη με αναδρομική ισχύ (παρ. 13 του άρθρου 20), βάσει της οποίας τα λογιστικά βιβλία μιας επιχείρησης δεν κρίνονται ανεπαρκή σε περίπτωση που υπάρχει καταστροφή ή απώλεια αυτών λόγω ανωτέρας βίας (σεισμοί, θεομηνίες, πυρκαγιές). Φωτογραφική ρύθμιση για συγκεκριμένους εμπρησμούς (κύρια στη Βόρεια Ελλάδα), που μετά την «τακτοποίηση» όσων είχαν πρόθεση να αποκρύψουν φορολογητέα ύλη επικαλούμενοι λόγους ανωτέρας βίας, καταργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2005 (άρθρο 45, Ν. 3427/2005).

· Άρθρο 6 - Ν. 3336/2005 (Απρίλιος 2005): Φωτογραφική ρύθμιση που χαρίζει φόρους εκατομμυρίων ευρώ σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα: παρατάθηκε για συγκεκριμένες εταιρείες (ινστιτούτα αδυνατίσματος) μέχρι 31-12-2005 η δυνατότητα έκδοσης αποδείξεων, που αφορούν παροχές υπηρεσιών του έτους 2003 - κατ εξαίρεση όλων των άλλων φορολογουμένων (και τη στιγμή που είχε ήδη δοθεί παράταση τον Ιούνιο του 2004 - με το άρθρο 3 του Ν. 3245/2004 - μέχρι το τέλος του 2004).

· «Νεκρανάσταση» των off shore εταιρειών (με το Ν. 3427/2005), οι οποίες οργανώνουν συστηματική φοροδιαφυγή και τις οποίες η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είχε καταργήσει.

 

3. Άμυνας:

· Ν. 3433/06 για τις προμήθειες ενόπλων δυνάμεων: Ο νέος νόμος περί προμηθειών, αντίθετα με τις βαρύγδουπες εξαγγελίες περί εξυγίανσης των διαδικασιών, απλοποίησης και δήθεν διασφάλισης της διαφάνειας και της αξιοκρατίας, που επαναλαμβάνονται παραπλανητικά και στην εισηγητική του έκθεση, θεσμοθετεί ένα περιβάλλον κατάλυσης του υγιούς ανταγωνισμού και της αξιοκρατίας, ένα περιβάλλον αδιαφάνειας και αυθαιρεσίας, που αναμένεται να βλάψει την οικονομία, αλλά και την εθνική άμυνα της χώρας μας. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον κινδυνεύουν να κατασπαταληθούν 27 δις ευρώ, χρήματα του Ελληνικού λαού.

Να σημειωθεί ότι τέτοιου είδους νομοθετικές ρυθμίσεις δεν συνάδουν με τον Νέο Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας (European Defense Agency - Code of Conduct on Defense Procurement) που έχει υπογράψει η χώρα μας και ισχύει από την 1η Ιουλίου 2006, ο οποίος εισάγει ένα νέο διακυβερνητικό καθεστώς διαφάνειας και ενίσχυσης του ανταγωνισμού στην Ε.Ε. στις προμήθειες που εμπίπτουν στο άρθρο 296 ΣΕΚ.

Ο νόμος 3433/06 προβλέπει δύο βασικές διαδικασίες προμηθειών, την ανοικτή και την διακρατική, και μια ειδική διαγωνιστική διαδικασία, την προμήθεια με διαπραγμάτευση. Το μόνο που επιτυγχάνεται με τη διακρατική συμφωνία και την «προμήθεια με διαπραγμάτευση» είναι η θεσμοθέτηση ενός επονείδιστου θερμοκηπίου, όπου νόμιμα καλλιεργείται και η αδιαφάνεια, αδιαφορώντας για το δημόσιο συμφέρον και τις θυσίες του Έλληνα φορολογούμενου και δημιουργώντας «παραθυράκια» για αναξιοκρατική σε βάρος του εθνικού συμφέροντος εξυπηρέτηση «ημετέρων».

Μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες Υπουργικές Αποφάσεις για την εφαρμογή του νέου νόμου περί προμηθειών, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σαφής διαδικασία που να μπορεί να ακολουθηθεί για τις στρατιωτικές προμήθειες.

· Με Υπουργική Απόφαση του 2005 (ΦΕΚ Β 138/4-2-05) θεσμοθετείται η ανεξέλεγκτη συγκέντρωση οικονομικής εξουσίας στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ.

· Ο θεσμός των Επαγγελματιών Οπλιτών καταρρακώνεται από την εισαγωγή της συνέντευξης στη διαδικασία προσλήψεων, με αποτέλεσμα τη μετατροπή του θεσμού σε ένα γαλάζιο ρουσφετολογικό εργαλείο.

· Με νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης Καραμανλή το 2005 έγινε μια ακόμα προσπάθεια δημιουργίας «γαλάζιου» στρατού, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία. Πρόκειται για τον θεσμό των Εφέδρων Υψηλής Ετοιμότητας (ΕΦΥΕΣ).

 

4. Ανάπτυξης:

· Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Με τον Ν. 3373/2005 άλλαξε η σύνθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και επεβλήθη πλειοψηφία των διορισμένων από την Κυβέρνηση μελών (6/11 μέλη), ενώ πριν η Κυβέρνηση διόριζε 4/9 μέλη.

Με τον ίδιο Νόμο αφαιρέθηκε η δυνατότητα της Επιτροπής να εκφράζει κατά την κρίση της, γνώμη για γενικότερα θέματα Ανταγωνισμού (απαιτείται ερώτημα του Υπουργού).

Με φωτογραφική παρέμβαση στην Προκήρυξη για την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή επεβλήθη ο «γνωστός» κ. Αδαμόπουλος, εκλεκτός του Υπουργού (αφαίρεσαν την πάγια διάταξη για την εκπλήρωση της στρατιωτικής θητείας).

Με συνεχείς παρεμβάσεις και αλματώδη προώθηση «ημετέρων» (και συνήθως προερχόμενων από γραφεία Υπουργών), η Επιτροπή μετετράπη σε παράρτημα του Υπουργείου.

· Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας / απελευθέρωση αγορών ενέργειας.

Με το Ν. 3377/2005 «ενισχύθηκε» η παρέμβαση του Υπουργείου στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.).

Η Ρ.Α.Ε. ενεργεί ως «μακρύ χέρι» του Υπουργείου, με άμεση καθοδήγηση του αρμόδιου Γ.Γ. κ. Στεφάνου. Με πρόσφατη παρέμβασή της για παράδειγμα, οδήγησε σε καθεστώς αύξησης της οριακής τιμής ημερήσιας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή σε περιβάλλον υψηλών τιμών ηλεκτρικού ρεύματος, με προφανή στόχο να δημιουργήσουν ευνοϊκότερο περιβάλλον για τον μηδενισμό του επιχειρηματικού ρίσκου των ιδιωτών που θα εισέλθουν στην αγορά ενέργειας.

Γίνεται σαφές ότι με πράξεις όπως αυτές που επιβαρύνουν άμεσα την ΔΕΗ με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ (και εν συνεχεία τον καταναλωτή με τις αυξήσεις των τιμολογίων), ευνοούνται οι διαπραγματεύσεις και οι συμφωνίες του Υπουργείου με τους υποψήφιους επενδυτές.

Παράλληλα μέσω διαφόρων «αναβολών» (πρόσφατη απόφαση για 6μηνη αναβολή) καθυστερεί ο διαγωνισμός για την είσοδο ιδιωτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με την ανάθεση κατασκευής μονάδων 900 MW. Προφανώς η Κυβέρνηση αναμένει την ολοκλήρωση των ως άνω σχεδίων και συμφωνιών, ώστε να προχωρήσει «εκ του ασφαλούς» στην πραγματοποίηση του διαγωνισμού.

Επιπρόσθετα δεν είναι τυχαία η συνεχής απαξίωση της ΔΕΗ και του ρόλου της στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ενώ η ΔΕΗ επιβαρύνεται συνεχώς με αποφάσεις όπως αυτή της ΡΑΕ ή με τις φορολογικές επιβαρύνσεις (Ν. 3483/2006) που επιβαρύνει το κόστος παραγωγής και εκμετάλλευσης του συστήματος, η κακοδιοίκηση, η ρουσφετολογία, η προώθηση ημετέρων ανθεί, με αποτέλεσμα τα κέρδη της για το Α εξάμηνο του 2006 να εμφανίζουν μείωση κατά 34,7%. Πρόκειται αναμφίβολα για επιλογή που συνδέεται και με τις Πρωθυπουργικές εξαγγελίες για την ιδιωτικοποίησή της. Πρόσφατη είναι και η υπόθεση παραίτησης του Γεν. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών της ΔΕΗ, αλλά και η απόρριψη, από το Δ.Σ. της εταιρείας, υπόθεσης που είχε την οσμή σκανδάλου.

· Αποφάσεις και ενέργειες της Γ.Γ. Εμπορίου που αποτελούν «δωράκια» σε συμφέροντα:

- Η πλήρης απελευθέρωση των διδάκτρων φροντιστηρίων και ιδιωτικών ΙΕΚ (πρώτη πράξη του κ. Παπαθανασίου).

- Η απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των Εμπορικών καταστημάτων (εύνοια στις πολυεθνικές) σύμφωνα με τον Ν. 3377/2005.

- Η άρση της υποχρέωσης των βιομηχανιών τροφίμων (Αγορανομική Διάταξη 5/2005) να ενημερώνουν το Υπ. Ανάπτυξης για τα στοιχεία κόστους που «επιβάλλουν» τις αυξήσεις στα είδη τους (ανεξέλεγκτες πλέον οι αυξήσεις).

 

5. ΠΕΧΩΔΕ:

· Η κυβέρνηση της Ν.Δ. προχώρησε στην αλλαγή του νομικού πλαισίου για την μελέτη και την εκτέλεση των δημοσίων έγων, καταργώντας τους αντίστοιχους νόμους που είχε θεσπίσει το ΠΑΣΟΚ, και είχαν δοκιμαστεί στην πράξη με τη μελέτη και εκτέλεση των έργων του Β και Γ ΚΠΣ και των Ολυμπιακών Έργων, αντικαθιστώντας τους με νέο νομικό πλαίσιο τόσο για την ανάθεση μελετών όσο και για την ανάθεση και εκτέλεση των έργων. Και οι δύο αυτοί νόμοι περιέχουν στοιχεία που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη διαπλοκή μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών που κατασκευάζουν τα έργα και των εργολάβων ή μελετητών.

· Μέχρι σήμερα οι περισσότεροι διαγωνισμοί για την ανάθεση μελετών γίνονται με την «κατ εξαίρεση» διαδικασία, δηλαδή με το άρθρο 7 του Νόμου 3316/05. Δεν υπάρχει προετοιμασία φακέλλου και επίσης δεν αντικειμενικοποιήθηκαν τα κριτήρια βαθμολόγησης της τεχνικής προσφοράς. Η όλη διαδικασία ενέχει κινδύνους συναλλαγής, δεδομένου ότι για την επιλογή του μελετητή δεν υπάρχουν αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια.

· Στο τομέα της ανάθεσης και κατασκευής των έργων ο νέος νόμος που κατάργησε τον Μαθηματικό Τύπο και καθιέρωσε το μειοδοτικό σύστημα, σε συνδυασμό με την μείωση των Τιμολογίων και τη μεγάλη καθυστέρηση στην ανάθεση νέων έργων (κατά μέσο όρο περίπου 1 με 1,5 χρόνο από τις εκλογές του Μαρτίου 2004), δημιούργησε συνθήκες που ευνοούν τη διαπλοκή, την αδιαφάνεια και τη συναλλαγή. Οι μεγάλες εκπτώσεις και οι λεόντειες ρήτρες είτε ουδέποτε εφαρμόζονται είτε οδηγούν σε συναλλαγή

· Η απόλυτη στασιμότητα στον Πολεοδομικό Σχεδιασμό λειτουργεί ως θερμοκήπιο αδιαφάνειας και νέας γενιάς αυθαιρέτων. Η κυβέρνηση της Ν.Δ. δεν έχει να επιδείξει την παραμικρή δραστηριότητα για την αντιμετώπιση των οξυνόμενων προβλημάτων του πολεοδομικού χώρου και για την προώθηση της αναγκαίας πολεοδομικής μεταρρύθμισης.

· Ασυδοσία στην περιφρούρηση του Περιβάλλοντος. Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) υπάγεται απ ευθείας στο Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και η βασική αποστολή της είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων.

Η Ε.Υ.Ε.Π. δεν έχει καταθέσει την ετήσια Έκθεσή της στις υπηρεσίες της Ε.Ε., όπως προβλέπεται και ως όφειλε, ενώ η λειτουργία της χαρακτηρίζεται από έλλειψη προγραμματισμού και ανεπάρκεια. Δεν υπάρχει σύστημα καταγραφής των δραστηριοτήτων και δεν καταχωρούνται στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της 331/2001/ΕΚ Σύστασης.

· Το ξεπούλημα της Δημόσιας Περιουσίας: η Κυβέρνηση (μέσω του ΥΠΕΘΟ και με πλήρη σιωπή του ΥΠΕΧΩΔΕ) έδωσε στη δημοσιότητα δύο σχέδια νόμου μείζονος σημασίας, που έχουν άμεση σχέση με τη δημόσια περιουσία και το μέλλον των ελληνικών ακτών.

Δημόσια Περιουσία: Στην πρώτη περίπτωση με το σχέδιο νόμου «Όροι και προϋποθέσεις εξαγοράς των καταπατημένων εκτάσεων», προσπαθεί να καλύψει τις μετά το 1977 καταπατήσεις, διαιωνίζει την καταπάτηση και ενθαρρύνει τους επίδοξους καταπατητές.

Αιγιαλός και παραλία: Με το σχέδιο νόμου «Περί αιγιαλού και παραλίας», επανακαθορίζει τους όρους «αιγιαλός» και «παραλία» και ταυτόχρονα δημιουργεί ένα ευρύ και χαλαρό πλαίσιο παραχώρησης και εκμετάλλευσης από ιδιώτες. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος για το περιβάλλον, αλλά και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του αιγιαλού και της παραλίας.

 

6. Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων:

Το Υπουργικό Συμβούλιο δεν έχει συνεδριάσει ούτε μια φορά για θέματα Παιδείας, στους 32 μήνες της Πρωθυπουργίας του κ. Καραμανλή.

· Διορισμός κομματικών στελεχών με πρωτοφανείς αναξιοκρατικές διαδικασίες και καθιέρωση νέου συστήματος με κυρίαρχο κομματικό «όπλο» την περιβόητη συνέντευξη. Τα κομματικά αυτά στελέχη παρότι επελέγησαν, σύμφωνα με δήλωση της Υπουργού, προσωρινά για ένα έτος, έμειναν στη θέση τους για δύο και πλέον χρόνια. Στη συνέχεια η κυβέρνηση ψήφισε ένα νέο ρουσφετολογικό θεσμικό πλαίσιο με το οποίο επιδιώκει να «μονιμοποιήσει» στις διοικητικές αυτές θέσεις τους εκλεκτούς της, μοριοδοτώντας προκλητικά την συνέντευξη και την πρόσφατη διοικητική εμπειρία σε βάρος των επιστημονικών προσόντων και τίτλων που αποδεικνύουν γνώσεις και αγνοώντας τη θητεία σε θέσεις διοίκησης του παρελθόντος.

· Αθρόες αποσπάσεις στα γραφεία εκπαίδευσης με κομματικά κριτήρια που σε ορισμένες περιπτώσεις ανατρέπουν και τις προτάσεις των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

· Πλήρης εγκατάλειψη του Προγράμματος Σχολικής Στέγης. Ο ρυθμός δημοπρατήσεων από τον Ο.Σ.Κ. μειώθηκε από 120 σε 30 το χρόνο.

· Η καθιέρωση της βάσης του 10, χωρίς συνολικό σχεδιασμό, για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση απαξίωσε τη σημασία του απολυτηρίου του Λυκείου.

· Εγκαταλείφθηκαν οι πολιτικές του ΠΑΣΟΚ για την εκπαίδευση παιδιών με ειδικά προβλήματα, καθώς και παιδιών με ιδιαίτερες κλίσεις και ταλέντα.

· Ουσιαστικά υποβαθμίστηκε το ολοήμερο σχολείο με πολλά απαράδεκτα κενά και ελλείψεις.

 

7. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

· Ειδική Γραμματεία Συντονισμού Οργανισμών και Φορέων του Υπουργείου Απασχόλησης: Θεσμοθέτηση παραδιοικητικού μηχανισμού και δημιουργίας κυκλωμάτων.

Η ίδρυση της Ειδικής Γραμματείας Συντονισμού Οργανισμών και Φορέων του ΥΠΑΚΠ, δημιουργεί ένα διοικητικό παράδοξο στη χώρα, μια πλήρως αυτοτελή Ειδική Γραμματεία η οποία δεν έχει καμία υπηρεσία ιεραρχικά κάτω από αυτήν. Άρα, ενέχει ρόλο ενός αναβαθμισμένου δεύτερου γραφείου Υπουργού. Καταργείται ουσιαστικά η διοικητική εποπτεία των φορέων και ασκείται όχι μέσω των διοικητικών υπηρεσιών του Υπουργείου αλλά απευθείας από το γραφείο του Υπουργού.

· ΟΑΕΔ: Κομματική πολιτική προσωπικού.

Η πολιτική Κυβέρνησης και Διοίκησης για το προσωπικό - που αποτελεί και τον κινητήριο μοχλό του Οργανισμού - διέπεται μόνο από μια λογική: ΚΟΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Η Διοίκηση του Οργανισμού έχει μετατρέψει σε «φάμπρικα» τις πειθαρχικές διώξεις των υπαλλήλων ακόμα για άνευ σημασίας λόγους με στόχο τον εκφοβισμό τους. Συγκεκριμένα:

- Εκπαιδευτικοί: προχώρησε στις τοποθετήσεις Διευθυντών με βάση το ψηφοδέλτιο της ΔΑΚΕ (!!!). Όλοι οι υποψήφιοι σχεδόν της παράταξης αυτής αναβαθμίστηκαν ανεξαρτήτως προσόντων, αντικαθιστώντας στελέχη με πολύ ανώτερα προσόντα.

- Διοικητικοί: οι 25 από τις 27 Κεντρικές και Περιφερειακές Διευθύνσεις και οι περισσότερες Διευθύνσεις των Κέντρων Προώθησης και Απασχόλησης (ΚΠΑ) «σαρώθηκαν» από τα «γαλάζια παιδιά» του ψηφοδελτίου της ΔΑΚΕ. Τοποθετήθηκαν Διευθυντές ακόμα και υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ σε θέση Πτυχιούχων (!!!) στον πιο καίριο και σύγχρονο τομέα του Οργανισμού, τα ΚΠΑ.

- Ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί: Υπήρξε μέχρι τώρα σαφής καταστρατήγηση του Ν. 3144/2003 και των διατάξεων του με «περίεργες» Υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες διορίζονται «ημέτεροι». Ο Συνήγορος του Πολίτη, διαπίστωσε ότι ο Οργανισμός παρανόμως δεν εφαρμόζει το νόμο 3144/2003. Ουσιαστικά καταργείται το άρθρο 13 του Ν. 3144/2003, που εξασφαλίζει τη διαφάνεια και την αξιοκρατία στις προσλήψεις των ωρομισθίων του ΟΑΕΔ.

· Προγράμματα Stage.

Η Κυβέρνηση χρησιμοποιεί το πρόγραμμα stage, αποκλειστικά ως εργαλείο πελατειακών σχέσεων και εξυπηρέτησης «γαλάζιων» παιδιών καθώς και για την κάλυψη παγίων αναγκών σε φορείς του Δημοσίου με φτηνό κόστος. Καταγράφεται πλήρης αδιαφάνεια στην διαδικασία επιλογών, οι οποίες γίνονται από την Διοίκηση εν κρυπτώ, χωρίς να γνωστοποιούνται τα μόρια και χωρίς να δίνεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων.

· Κέντρα προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ): Το χρονικό πρόσληψης «εργασιακών συμβούλων» χωρίς κριτήρια, χωρίς μόρια και εκτός ΑΣΕΠ.

· Ενιαίο Μητρώο Αξιολογητών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου: Νέοι αξιολογητές ορίζονται, με μειωμένα προσόντα, χωρίς εμπειρία, με κομματικές υποδείξεις.

· Ο νόμος 3385/2005: υπονόμευση των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

- Το κράτος παρεμβαίνει ως «πατέρας - αφέντης» αν διαφωνήσουν εργοδότες και εργαζόμενοι, γυρίζοντας πιο πίσω κι από το 1950 τις εργασιακές σχέσεις.

- Στις επιχειρήσεις που δεν υπάρχει συνδικάτο, παρακάμπτονται τα κλαδικά σωματεία και οι εργαζόμενοι υπογράφουν από κοινού με τον εργοδότη την συναίνεσή τους στο ελαστικό 8ωρο σε «λίστα συμμόρφωσης»...

 

8. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:

· Κατήργησε η κυβέρνηση τα αιρετά Συμβούλια και προχώρησε στην ανασύστασή τους, με ελεγχόμενη από την κυβέρνηση σύνθεση.

· Δημιούργησε Συμβούλια κρίσης ιατρών στα «μέτρα» της.

· Θέσπισε τριμελείς επιτροπές προσλήψεων στα νοσοκομεία, χωρίς τη συμμετοχή των εργαζομένων με αποτέλεσμα να παρατηρούνται λαθροχειρίες και παραχάραξη στοιχείων των υποψηφίων για διορισμό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η παραποίηση των στοιχείων των υποψηφίων για διορισμό στο Δημοτικό Νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ» και στο «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ».

· Υποβαθμίζει συνεχώς η Κυβέρνηση την ποιότητα της παροχής υπηρεσιών υγείας αρνούμενη να υλοποιήσει τις προεκλογικές και μετεκλογικές υποσχέσεις της για προσλήψεις νοσηλευτών.

 

9. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

Αποκλεισμός της πλειοψηφίας των παραγωγών αγελαδινού γάλακτος από την κατανομή της ποσόστωσης των 120.000 τόνων. Η τελική κατανομή της ποσόστωσης, η οποία έγινε από την Ν.Δ. αφορούσε μόνο 2.500 παραγωγούς από τους 8.500 δικαιούχους της κατανομής που έγινε επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ.

· Αδιαφάνεια στη διαδικασία κατανομής των ατομικών δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης και καθυστέρηση στη διαδικασία ενεργοποίησης των δικαιωμάτων καθώς και στην εξέταση των ενστάσεων.

· Επιβάρυνση των αγροτών με ποσοστό επί της αξίας των ατομικών δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης ως αμοιβή προς τις ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών (Ε.Α.Σ.) για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων αυτών, ενώ η κάλυψη αυτής της δαπάνης καθώς και η εφαρμογή όλων των διαδικασιών προκειμένου οι παραγωγοί να δρέψουν τα δικαιώματα που τους εξασφαλίζει η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) συνιστά ευθύνη του κράτους. Επιπλέον έχει καταγραφεί επιβάρυνση των αγροτών - παραγωγών για υποβολή αιτήσεων για την κατοχύρωση των ατομικών τους δικαιωμάτων και την υποβολή ενστάσεων για κενά και λάθη του συστήματος για τα οποία δεν ευθύνονται.

· Ολιγωρία και αδιαφορία της κυβέρνησης να αναθέσει στον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ - AGROCERT) αρμοδιότητες πιστοποίησης, με αποτέλεσμα τεράστιες εκπτώσεις από μέρους της κυβέρνησης όχι μόνο σε θέματα ποιότητας των προϊόντων, αλλά και της ίδιας της ασφάλειας των τροφίμων και του καταναλωτή, της προστασίας του περιβάλλοντος, της υγείας των εργαζομένων και της ορθής επιχειρηματικής διαχείρισης.

 

10. Δικαιοσύνης:

· Αύξηση των θέσεων των Αντιπροέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας (Ν. 3258/04), χωρίς να υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες και χωρίς να ζητηθεί από την Ολομέλεια των Δικαστηρίων και μείωση του χρόνου προϋπηρεσίας (από 3 σε 2 έτη) για την προαγωγή Αρεοπαγιτών, Συμβούλων της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε θέσεις Αντιπροέδρων και Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Οι ρυθμίσεις έγιναν για να έχει η Κυβέρνηση την ευχέρεια επιλογής των εκλεκτών της στην ηγεσία της Δικαιοσύνης, όπως και έκανε, με την παράλειψη μάλιστα ικανών και άξιων δικαστών, που είχαν την γενική αναγνώριση, το αναγκαίο ήθος και κύρος.

· Παράταση της θητείας του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών (Ν. 3388/05) με νομοθετική ρύθμιση που βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με το Σύνταγμα και που στη συνέχεια καταγράφηκε ως το κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση της συγκάλυψης του εγκλήματος των υποκλοπών και της έρευνας για την υπόθεση των Πακιστανών.

· Οι χωρίς προηγούμενο ωμές και απροκάλυπτες παρεμβάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης σε εκκρεμείς ποινικές υποθέσεις (Υποκλοπές, Εταιρεία ΔΕΚΑ κλπ) και ο δημόσιος λόγος της υποκατάστασης του έργου της Δικαιοσύνης που γίνεται για λόγους πολιτικής εκμετάλλευσης, (Δικαστική έρευνα για το παραδικαστικό κύκλωμα, διαρροή προανακριτικού υλικού, προαναγγελία καταδικαστικών ποινικών αποφάσεων κλπ).

 

11. Πολιτισμού:

·         Πολιτισμός

· Πλήρης αδιαφάνεια στις ενισχύσεις πολιτιστικών δράσεων.

· Παρεμβάσεις του Υπουργού Πολιτισμού προκειμένου να αλλοιωθούν οι αποφάσεις για την επιχορήγηση θεατρικών και κινηματογραφικών παραγωγών.

· Κομματικός έλεγχος της διοικητικής δομής: Η αδιαφάνεια και η διαφθορά δεν είναι εφικτές χωρίς τον έλεγχο της διοικητικής δομής του Υπουργείου. Για τον σκοπό αυτό η κυβέρνηση προχώρησε σε πλήρη κομματικό έλεγχο της υπηρεσιακής ιεραρχίας. Ακόμα και τους 500 αρχιφύλακες των αρχαιολογικών χώρων αντικατέστησαν, με πρόσωπα ελαχίστων προσόντων.

· Πελατειακές προσλήψεις: Ο κ. Βουλγαράκης παραδέχθηκε στη Βουλή (28-03-06) την ύπαρξη και λειτουργία άτυπου - κομματικού γραφείου προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού.

· «Οικογενειακές» εξυπηρετήσεις: Αγνοήθηκαν οι εισηγητές των αρμοδίων αρχαιολόγων για την προστασία του Τύμβου των Σαλαμινομάχων προκειμένου να δοθεί άδεια σε Ναυτιλιακή εταιρεία συμφερόντων συγγενών του κ. Αχιλλέα Καραμανλή, για την εγκατάσταση, σε χώρο που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικός, μονάδας καθαρισμού υγρών αποβλήτων.

·         Αθλητισμός

Αδιαφάνεια και καθυστερήσεις στην αξιοποίηση των ολυμπιακών εγκαταστάσεων οδηγούν σε υποβάθμιση και απαξίωσή τους. Βάσιμες είναι οι υπόνοιες ότι δεν πρόκειται απλώς για ανικανότητα, αλλά για μεθοδευμένη στρατηγική, ώστε να οδηγηθούν στα χέρια μεγάλων συμφερόντων, τα οποία πιέζουν ήδη ασφυκτικά. Στις περιπτώσεις που έχουμε παραχωρήσεις, αυτές συνήθως είναι αποικιακού χαρακτήρα, ενώ αλλάζουν την προβλεπόμενη χρήση των χώρων.

·         ΟΠΑΠ

· Σε όλα τα έργα και τις προμήθειες, οι Επιτροπές αξιολόγησης συγκροτούνται αυθαίρετα, πολλές φορές και παράνομα, από προσωπικό που έχει συχνά ως μόνο ή βασικό προσόν την πολιτική εξάρτηση από την Νέα Δημοκρατία. Κραυγαλέο παράδειγμα ο μέχρι πρότινος πρόεδρος της ΔΑΚΕ ΟΠΑΠ, απόφοιτος εξαταξίου γυμνασίου, ο οποίος εκλήθη να αξιολογήσει πληροφοριακά συστήματα (αξίας 200 εκατομμυρίων ευρώ!).

· Ο ΟΠΑΠ αγνοεί επιδεικτικά τις εκδιδόμενες δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες ακυρώνουν παράνομους διαγωνισμούς του.

· Πολλοί διαγωνισμοί προκηρύσσονται ενώ ο ΟΠΑΠ μπορεί να κάνει μόνος τις σχετικές εργασίες (π.χ. εκτυπώσεις δελτίων ή ανάπτυξη και αναβάθμιση ηλεκτρονικών υποδομών).

· Ιδρύθηκε θυγατρική του ΟΠΑΠ με μόνο αντικείμενο την προώθηση πιστωτικών καρτών ηλεκτρονικού τζόγου, που είναι βέβαιο ότι θα ζημιώσουν την ελληνική οικογένεια, το μικρό πρακτορείο και θα ωφελήσουν περαιτέρω τις Τράπεζες!

· Πρόεδρος της Επιτροπής Χορηγιών είναι ο διευθυντής του γραφείου του κ. Ορφανού, με σκοπό τον απόλυτο κομματικό έλεγχο στην υπόθεση των χορηγιών.

· Οι καταχωρήσεις στον Τύπο, οι οποίες αποτελούν το μείζον μέρος της «διαφημιστικής πίτας», ελέγχονται από το μέλος του Δ.Σ. του ΟΠΑΠ, που είναι ταυτόχρονα υπεύθυνος της Ν.Δ. για τον Επαρχιακό Τύπο, κ. Κρανιά, Πρόεδρο της επιτροπής διαφημίσεων.

 

12. Μεταφορών και Επικοινωνιών:

Το Υπουργείο Μεταφορών - Επικοινωνιών σε επίπεδο νομοθετικού έργου έχει σχεδόν μηδενική παρουσία. Στην πράξη όμως αξιοποίησε νομοθετικές πρωτοβουλίες συναρμοδίων Υπουργείων με αποτέλεσμα η ευνοιοκρατία, ο κομματισμός, η αδιαφάνεια και η διαφθορά να διογκωθούν. Στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών κυριαρχούν:

· Οι, εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ και χωρίς αντικειμενικά κριτήρια, προσλήψεις «γαλάζιων» παιδιών σε θυγατρικές των ΔΕΚΟ π.χ. Προαστιακός, ΟΤΕ, Τραμ κλπ.

· Η παραβίαση των γενικών κανονισμών προσωπικού που άλλοι έχουν κυρωθεί με νόμο και άλλοι διέπονται από συλλογικές συμβάσεις, με αποτέλεσμα αξιόλογα στελέχη, που κατέχουν τους βαθμούς των ισχυόντων οργανογραμμάτων, να τοποθετούνται σε θέσεις «ψυγεία» και στις θέσεις τους να τοποθετούνται με «ανάθεση καθηκόντων» (χωρίς προαγωγή) τα λεγόμενα «δικά τους παιδιά». Μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των ισχυόντων κανονισμών εργασίας.

· Η τοποθέτηση των «ημετέρων» σε Επιτροπές που μεροληπτούν.

· Η εμπέδωση συστήματος ευνοιοκρατίας και αδιαφάνειας.

· Η διεύρυνση των ελλειμμάτων, η απαξίωση του ρόλου των ΔΕΚΟ, η παράδοση άνευ όρων δημοσίων οργανισμών σε δυνάμεις της «αχαλίνωτης αγοράς».

· Η ανάπτυξη εξωθεσμικών γραφείων που υποστηρίζουν συμφωνίες ολιγοπωλιακών ή μονοπωλιακών καταστάσεων με βαρύτατες αρνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό, στην αγορά και στον πολίτη.

Πέραν των ανωτέρω για τις ΔΕΚΟ, στον μέσο πολίτη είναι ευδιάκριτη η αποσύνθεση, λόγω ελλείψεων στο νομοθετικό πλαίσιο, υλικοτεχνικής υποδομής και εκσυγχρονισμού, στελέχωσης και πόρων σε τομείς που αφορούν τις Διευθύνσεις Συγκοινωνιών, ΚΤΕΟ κλπ.

 

13. Δημόσιας Τάξης:

· Μαζικές διώξεις αστυνομικών και πυροσβεστών μέσω αποστρατειών, παραλείψεων σε προαγωγές και δυσμενών μεταθέσεων.

· Αναξιοκρατικές προσλήψεις φρουρών στην Τράπεζα της Ελλάδος.

· Υπερμοριοδότηση της συνέντευξης στις προσλήψεις πυροσβεστών.

 

14. Εμπορικής Ναυτιλίας:

· Καταργήθηκε το 2004 η Ρυθμιστική Αρχή Θαλάσσιων Ενδομεταφορών, ενώ από τότε δεν υπάρχει ούτε στοιχειώδης έλεγχος για τις ολιγοπωλιακές πρακτικές και τους εκβιασμούς των ακτοπλόων.

· Η «νύκτωρ» προώθηση του Π.Δ. 124/4-7-2006 - μάλιστα με εμπαιγμό της Βουλής - για την κατάργηση του ορίου ηλικίας των πλοίων στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, αποτέλεσε «δωράκι» δισεκατομμυρίων για ορισμένους ακτοπλόους και μάλιστα σε βάρος της ασφάλειας των πολιτών και της ποιότητας των συγκοινωνιών.

 

15. Τουριστικής Ανάπτυξης:

· Οι αναθέσεις των διαφημιστικών «πακέτων» γίνονται με συνθήκες πλήρους αδιαφάνειας. Οι διαγωνισμοί κηρύσσονται «άγονοι» και εν συνεχεία το Υπουργείο προχωρεί σε σχετικές αναθέσεις συνολικού ύψους 400 εκ. ευρώ το χρόνο.

· Με τον πρόσφατο Νόμο για τον «Ιαματικό Τουρισμό» επιτρέπει στην Υπουργό να προσλαμβάνει εργαζόμενους με 6μηνες συμβάσεις, υπό καθεστώς πλήρους αδιαφάνειας, και μάλιστα για άγνωστο αριθμό και για άγνωστες αιτίες.

Αυτές οι δεκάδες απαράδεκτες και πολιτικά ανήθικες πρωτοβουλίες, ενδεικτικά αναφερόμενες, αποδεικνύουν ότι η Κυβέρνηση πλήττει συστηματικά τους θεσμούς με σκοπό το κομματικό όφελος. Το σύνολο των Υπουργών της κυβέρνησης λαμβάνει πρωτοβουλίες με ιδιοτελή χαρακτήρα. Πρωτοβουλίες που εντάσσονται στην συνειδητή επιλογή και στρατηγική της κυβέρνησης για την εύνοια υπέρ των ολίγων σε βάρος των πολλών, για την επαναφορά του ρουσφετιού στην πολιτική σκηνή, για τον έλεγχο των πάντων από εξωθεσμικά κέντρα κομματικής αναφοράς, προέλευσης και υπακοής.

Αυτές οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες θίγουν στην ουσία την λειτουργία του κράτους, τους δημοκρατικούς θεσμούς, την αξιοκρατία, την ισονομία, την ισοπολιτεία και την αντικειμενικότητα. Χωρίζουν τους πολίτες της χώρας σε πολίτες διαφορετικών κατηγοριών. Προσβάλλουν την νοημοσύνη όλων μας.

Η κυβέρνηση της Ν.Δ., χρησιμοποιεί και εκμεταλλεύεται με το χειρότερο τρόπο την πλειοψηφία της στη Βουλή. Περιφρονεί με αλαζονεία οποιαδήποτε κοινοβουλευτική και κοινωνική κριτική. Αδιαφορεί για τις επιπτώσεις των ρυθμίσεών της στον κοινωνικό ιστό. Καταρρακώνει θεσμούς και δημοκρατικές κατακτήσεις. Κωφεύει σε οποιαδήποτε συνετή πολιτική και επιστημονική άποψη, η οποία δεν εξυπηρετεί τον κομματικό σχεδιασμό της.

Κατόπιν αυτών

 

ΕΠΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Για την συστηματική κακοποίηση και υποβάθμιση των θεσμών, για την εγκαθίδρυση ανάλγητου κομματικού κράτους, για την αδιαφάνεια και την αναξιοκρατία που συνειδητά επιβάλλουν, για τα συνεχή πλήγματα στην δημοκρατική λειτουργία του κράτους.

 

Οι Επερωτώντες Βουλευτές

 

ΡΟΒΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΠΕΡΛΕΠΕ-ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

 

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ

 

ΤΣΙΟΚΑΣ ΧΑΡΗΣ

 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΖΗΣΗ ΡΟΔΟΥΛΑ

 

ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

 

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΜΑΝΩΛΙΑ ΧΡΥΣΑ

 

ΜΠΟΛΑΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

 

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

 

ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ

 

ΝΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

 

ΠΑΝΤΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

 

ΓΕΡΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

 

ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΑ

 

ΤΟΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

 

ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΘΑΝΟΣ

 

ΕΞΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

 

ΑΗΔΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΚΑΪΣΕΡΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

 

ΓΚΕΡΕΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

 

ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

 

ΔΗΜΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΕΜΙΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

 

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

 

ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

 

ΚΑΤΣΕΛΗ ΝΟΡΑ

 

ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

 

ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 

ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

 

ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

 

ΛΙΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

 

ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 

ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

 

ΜΟΥΣΙΩΝΗΣ ΑΡΗΣ

 

ΜΠΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

 

ΝΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ

 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

ΧΩΡΕΜΗΣ ΤΑΣΟΣ

 

ΛΩΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

 

ΦΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

 

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

 

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΙΜΩΝ

 

ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

 

ΚΟΥΡΚΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ

 

ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

 

ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

 

ΒΕΡΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΝΙΑ

 

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΜΗ

 

ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

 

ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

 

ΒΛΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΒΕΡΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ

 

ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ

 

ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ

 

ΡΑΠΤΗ ΣΥΛΒΑΝΑ

 

ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΟΘΩΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΕΚΤΟΡΑΣ

 

ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

 

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΙΛΕΝΑ

 

ΑΛΕΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

 

ΑΡΣΕΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

 

ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

 

ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ

 

ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 

ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 

ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

 

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΩ

 

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

 

ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗ-ΗΛΙΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

 

ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

 

ΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

ΤΣΟΥΡΗ ΕΛΠΙΔΑ

 

ΧΥΤΗΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

ΧΑΪΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

 

ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

 

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ

 

ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

 

ΡΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

 

ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ