Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Καταβολή αποζημιώσεων στους Δήμους του Ν. Μεσσηνίας για την αποκατάσταση ζημιών από τη θεομηνία και τις πλημμύρες της 21ης Οκτωβρίου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/10/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. Βουλής: 565
Ημ. Κατάθεσης: 27-10-2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Καταβολή αποζημιώσεων στους Δήμους του Ν. Μεσσηνίας για την αποκατάσταση ζημιών από τη θεομηνία και τις πλημμύρες της 21ης Οκτωβρίου.

Από την πρόσφατη θεομηνία που έπληξε το Νομό Μεσσηνίας, έγιναν εκτεταμένες καταστροφές από πλημμύρες στους Δήμους Καλαμάτας, Αβίας, Οιχαλίας, Θουρίας και Ανδανίας, που φέρνουν στο προσκήνιο τις σοβαρές ελλείψεις του νομού μας σε αντιπλημμυρικά έργα και καθιστούν επιτακτική τη διάθεση κονδυλίων για την αποκατάσταση ζημιών τόσο στο επίπεδο υποδομών που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Ν.Α, όσο και ζημιών αγροτικής οδοποιϊας και υποδομών, που άπτονται αρμοδιοτήτων των επιμέρους δήμων.

‘Οπως αναφέρεται και σε δημοσιεύματα του Μεσσηνιακού Τύπου, οι παραπάνω Δήμοι υπέστησαν σοβαρές ζημιές τόσο στα δημόσια έργα και στις υποδομές, όσο και στις ιδιωτικές περιουσίες και απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις σε δημοτικούς δρόμους, σε αποχετευτικά ομβρίων υδάτων και στην αγροτική οδοποιϊα, οι οποίες, μόνο για την αποκατάσταση των ζημιών στο Δήμο Αβίας, απαιτούν κονδύλια 500.000 ευρώ,

Επειδή, παρά ταύτα, ο αρμόδιος Υφυπουργός κ. Νάκος δήλωσε πρόσφατα στο Δήμαρχο Αβίας ότι το αντίστοιχο κονδύλι των 500.000 ευρώ εγκρίθηκε, αλλά εκταμιεύτηκε από τη Νομαρχία και ότι δεν προτίθεται να πληρώσει «δυο φορές για το ίδιο πρόβλημα»,

Επειδή η Ν.Α. δεν έχει αρμοδιότητες για παρεμβάσεις και κατασκευές έργων στα όρια των δήμων, ούτε τη δυνατότητα χρηματοδότησης αιτημάτων τους, επομένως οι κατεπείγουσες ανάγκες αποκατάστασης ζημιών στην αγροτική οδοποιία και σε άλλες υποδομές του Δήμου Αβίας και των άλλων πληγέντων Δήμων του Νομού μας δεν θα μπορούν να καλυφθούν από τα κονδύλια που το Υπουργείο διέθεσε απευθείας στη Νομαρχία, δημιουργώντας εύλογα ερωτηματικά για τον τρόπο κατανομής τους,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

    • Για ποιους λόγους διέθεσε το ως άνω κονδύλι αποζημιώσεων στη Νομαρχία και όχι απευθείας στους πληγέντες Δήμους, σε ποσά που να καλύπτουν τις ανάγκες της κατεπείγουσας αποκατάστασης των ζημιών από την πρόσφατη θεομηνία;

    • Με ποιο τρόπο και με ποιες διαδικασίες θα γίνουν παρεμβάσεις από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση σε δημοτική οδοποιϊα, αγροτικούς δρόμους και υποδομές;

    • Πως θα διασφαλιστεί η διαφανής και επαρκής κατανομή των κονδυλίων για αποζημιώσεις από τη θεομηνία, ώστε να καλυφθούν άμεσα και πλήρως οι ανάγκες των πληγέντων Δήμων της Μεσσηνίας;

    • Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την επαρκή κάλυψη των αναγκών των Δήμων και των ιδιωτών σε αποζημιώσεις και για την κάλυψη των σοβαρών αναγκών του Νομού Μεσσηνίας σε αντιπλημμυρικά έργα;

                                                                                                                         Αθήνα 27 Οκτωβρίου 2006

Ο βουλευτής

                  Δημήτρης Κουσελάς