Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ‘Ενταξη των τεχνικών που απασχολούνται στους ιδιωτικούς και δημοτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης στο ταμείο συντάξεων προσωπικού εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/10/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. βουλής: 131
Ημερ. κατάθεσης:
25-10-2006

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Θέμα: ‘Ενταξη των τεχνικών που απασχολούνται στους ιδιωτικούς και δημοτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης στο ταμείο συντάξεων προσωπικού εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Κύριε Υπουργέ

Σας διαβιβάζω έγγραφο της ‘Ενωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας με το αίτημά τους για ένταξη των τεχνικών που απασχολούνται στους ιδιωτικούς και δημοτικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

Παρακαλώ να δείτε το εν λόγω αίτημα με ιδιαίτερη μέριμνα και προσοχή, διότι αποτελεί μια σοβαρή ασφαλιστική εκκρεμότητα σε βάρος της συγκεκριμένης ομάδας εργαζομένων στο χώρο των ΜΜΕ.

Αθήνα 23 Οκτωβρίου 2006

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς