Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας μεταφέρει πόρους στην Τουρκική Θυγατρικής της καλύπτοντας επισφάλειες σε βάρος των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 5/2/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :13821
Ημερομηνία Κατάθεσης :.05.02.2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών και Δικαιοσύνης

ΘΕΜΑ: «Μετά την αδικαιολόγητη και επικίνδυνη άρνηση της Κυβέρνησης να κατοχυρώσει νομοθετικά όρους διασφάλισης ότι το πακέτο των 28δις ευρώ θα διοχετευθεί στην πραγματική οικονομία, η ακριβοπληρωμένη και διορισμένη από την Κυβέρνηση Καραμανλή Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας με τις ευλογίες της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομίας μεταφέρει πόρους στην Τουρκία διοχετεύοντας ρευστότητα ύψους 185.000.000 ευρώ ! Ουσιαστικά, από τους φόρους και τις αποταμιευτικές οικονομίες του Ελληνικού λαού επιδιώκεται η κάλυψη επισφαλειών της θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας  Finansbank, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η Τούρκικη οικονομία σε βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα προς τις οποίες η ΕΤΕ δεν εκπληρώνει ούτε τις ελάχιστες από τις συμφωνηθείσες υποχρεώσεις!» 

Η κρίση ρευστότητας στην Ελληνική αγορά έχει οδηγήσει χιλιάδες επιχειρήσεις και νοικοκυριά σε σοβαρό οικονομικό αδιέξοδο. Η Κυβέρνηση αδυνατεί πλέον να ελέγξει την κατάσταση. Ό,τι μέτρα έχει αποσπασματικά και  με ενσυνείδητη προχειρότητα λάβει, είτε δεν λειτουργούν στην πράξη (π.χ. ΤΕΜΠΜΕ), είτε ευνοούν άλλους, όχι όμως αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη. Αποδεικνύεται ήδη ότι η πολιτική βούληση της Κυβέρνησης ήταν να λειτουργήσει το «πακέτο» των 28 δις ευρώ ως «λευκή επιταγή» στις Τράπεζας, αφού ήδη χρησιμοποιείται προκειμένου οι τελευταίες να καλύψουν επισφάλειες και «ανοίγματα» που έχουν λόγω και της επέκτασής τους σε αγορές της ΝΑ Ευρώπης. Και μάλιστα, στην ενίσχυση της ρευστότητας αλλοδαπών αγορών, αντί της Ελληνικής, πρωτοστατεί η ίδια η Εθνική Τράπεζας της Ελλάδος (της οποίας η αστρονομικά αμειβόμενη Διοίκηση διορίζεται από την Κυβέρνηση) και μάλιστα με διαδικασίες που παραβιάζουν διατάξεις του νόμου περί προστασίας της Κεφαλαιαγοράς!  Είναι προφανές πως οι πρακτικές ανομίας και αδιαφανούς υπηρέτησης συμφερόντων, που χαρακτηρίζουν την πολιτική πρακτική της Κυβέρνησης Καραμανλή έχουν διαχυθεί σε όλο το φάσμα των διορισμένων από αυτήν Διοικήσεων..
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΕΛΑΒΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ «ΠΑΚΕΤΟΥ» ΤΩΝ 28 ΔΙΣ, ΙΚΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΡΗΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ…

Με το «πακέτο» των 28 δισεκ. Ευρώ η Κυβέρνηση υποτίθεται ότι θα διοχέτευε ρευστότητα στην αγορά, χωρίς βέβαια ποτέ να φροντίσει να κατοχυρώσει νομοθετικά τους αναγκαίους όρους, που θα διασφάλισαν ότι τα χρήματα αυτά θα ενίσχυαν τελικά την πραγματική οικονομία. Ως ΠΑΣΟΚ είχαμε επισημάνει από την πρώτη στιγμή τους κινδύνους αυτούς και είχαμε υποδείξει υπεύθυνα συγκεκριμένους τρόπους (π.χ. Ειδικό Ταμείο Αναχρηματοδότησης), ώστε η ρευστότητα να διοχετευθεί στην χώρα μας, στην πραγματική οικονομία. Η Κυβέρνηση Καραμανλή, χωρίς πειστικά επιχειρήματα, αρνήθηκε να υιοθετήσει τις προτάσεις μας.

… ΚΑΙ ΗΔΗ Η ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΣΕ ΕΝΕΣΕΙΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ!

Σήμερα, δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε πλήρως ως προς την αναγκαιότητα υλοποίησης των προτάσεών μας για συγκεκριμένα νομοθετημένα μέτρα που θα διασφάλιζαν την διοχέτευση ρευστότητας στην πραγματική εγχώρια οικονομία. Η Εθνική Τράπεζα μετέφερε πρόσφατα 185 εκατ. ευρώ στην θυγατρικής της Finansbank στην Τουρκίας, μέσω αγοραπωλησίας εντός του ίδιου του ομίλου. Συγκεκριμένα, η Τουρκική Finansbank, του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, ανακοίνωσε στις 26/01/2009, ότι αποφάσισε να πουλήσει τη θυγατρική της Finans Malta Holdings Ltd  στην NBG International Holdings B.V., έναντι 185 εκατ. ευρώ (238,3 εκατ. δολάρια). Η NBG International Holdings B.V.  είναι επίσης θυγατρική της Εθνικής Τράπεζας! Δηλαδή, διοχετεύθηκε ρευστότητα από την Ελλάδα στην Τουρκία, προκειμένου να καλυφθούν οι επισφάλειες της θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας Finansbank που εμφανίζονται λόγω της κάμψης της Τουρκικής οικονομίας και της συνεχιζόμενης διολίσθησης της Τουρκικής λίρας. Πρόκειται για μια σημαντική «ένεση» ρευστότητας προς τη Finansbank αν ληφθεί  υπόψη ότι μόλις πρόσφατα η τουρκική τράπεζα συνήψε ομολογιακό δάνειο ύψους 460 εκατ. ευρώ προκειμένου να χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητές της.

Η ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ «ΣΙΩΠΗ» ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΙΣΤΑ ΩΜΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ.

Επισημαίνεται επίσης ότι η ανακοίνωση από την Finansbank στις 26/01/2009 ήταν εξαιρετικά λιτή, χωρίς να παρέχει καμία απολύτως αιτιολογία για την εν λόγω αγοραπωλησία. Όσο δε για την μητρική της, δηλαδή την Εθνική Τράπεζα, δεν υπήρξε καμία απολύτως ανακοίνωση επί της αγοραπωλησίας, παραβιάζοντας κατάφωρα τις διατάξεις του Άρθρου 10 του Νόμου 3340/2005 για την Προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και από πράξεις χειραγώγησης της αγοράς, που ρυθμίζει την ενημέρωση των επενδυτών σε παρόμοιες περιπτώσεις, και των Άρθρων 3, παρ. 1 εδ. ιστ και αρ. 19 του Νόμου 3556/2007 για τις προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, που ρυθμίζουν την ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ!

Επίσης, η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας ακυρώνει στην πράξη τις  κατευθύνσεις που τέθηκαν από  Τράπεζα της Ελλάδος, όπως εκφράστηκαν σε δηλώσεις του Διοικητή της, σε σχέση με την χρήση του πακέτου των 28 δισεκ. ευρώ. Με βάση το περιεχόμενο αυτών των δηλώσεων περί απαγόρευσης διοχέτευσης των αποταμιευτηκών πόρων των Ελληνικών Τραπεζών σε δράσεις κάλυψης επισφαλειών των θυγατρικών τους στα Βαλκάνια, δεν θα έπρεπε να είναι ανεκτή η διοχέτευση της βοήθειας που παρέχει ο Ελληνικός λαός στις Ελληνικές τράπεζες προς κάλυψη επισφαλειών των θυγατρικών τους εκτός Ελλάδας.

Επομένως, με απολύτως αδιαφανή τρόπο και εν μέσω μιας εξαιρετικά επώδυνης χρηματοοικονομικής κρίσης και κρίσης ρευστότητας στην αγορά, η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, με τις ευλογίες του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, μεταφέρει πόρους από τους φόρους και τις αποταμιευτικές οικονομίες του Ελληνικού λαού στην Τουρκία. Ενισχύει την Τουρκική οικονομία σε βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα προς τις οποίες η Εθνική Τράπεζα δεν εκπληρώνει ούτε τις ελάχιστες από τις αυτονόητες υποχρεώσεις της οδηγώντας σε απολύσεις και έκρηξη της ανεργίας.

Επειδή η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας με τις επιλογές της στερεί ρευστότητα και ναρκοθετεί την Ελληνική οικονομία και την απασχόληση, προκειμένου να καλύψει τις επισφάλειές των θυγατρικών της στην Τουρκία.
Επειδή δε νοείται ο Έλληνας φορολογούμενος να πληρώσει λανθασμένες επιλογές και επισφάλειες των Ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό. 
Επειδή χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις κινδυνεύουν να κλείσουν λόγω της πιστωτικής ασφυξίας και πολλές άλλες προχωρούν σε απολύσεις.
Επειδή η Κυβέρνηση είναι παντελώς απούσα και αδυνατεί να διασφαλίσει ότι η ρευστότητα θα διοχετευθεί στην πραγματική οικονομία:

Ερωτάσθε:

1. Με δεδομένο ότι οφείλετε να γνωρίζετε τις συγκεκριμένες κινήσεις του διορισμένου από την Κυβέρνηση Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας, με τις οποίες επιχειρείται η μεταφορά κεφαλαίων και ρευστότητας από την Ελληνική προς την Τουρκική οικονομία, πως τοποθετείστε απέναντι στη διοχέτευση 185 εκ ευρώ από την Εθνική Τράπεζα για την κάλυψη επισφαλειών της θυγατρικής της Finasbank στην Τουρκία;
2. Σε τι ενέργειες έχει προβεί η επιλεκτικά, όπως έχει διαπιστωθεί τα τελευταία χρόνια, παρεμβαίνουσα Επιτροπή Κεφαλαιογοράς, αλλά και κάθε άλλη αρμόδια αρχή, με δεδομένο ότι η  αδιαφάνεια που περιβάλλει την εν λόγω συναλλαγή αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας και δη εκείνης που αφορά την προστασία των επενδυτών;
3. Είστε σε θέση να ενημερώσετε τη Βουλή, όπως οφείλετε, αν και άλλες Ελληνικές τράπεζες ακολουθούν την ίδια τακτική μεταφοράς ρευστότητας από την χώρα μας στο εξωτερικό προκειμένου να καλύψουν επισφάλειες σε ξένες χώρες;
4. Ποια είναι η θέση της Κυβέρνησης, τη στιγμή μάλιστα που το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει μέσω των ασφαλιστικών ταμείων ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής τράπεζας που ξεπερνά το 20% ; Ευνοεί και προκρίνει τέτοιες πρακτικές, και αν όχι πώς τις αποτρέπει;
5. Γιατί αρνήθηκε η Κυβέρνησή σας να διασφαλίσει με ρητούς νομοθετικούς κανόνες και διαδικασίες που είχαν εγκαίρως προταθεί από το ΠΑΣΟΚ, ότι το συγκεκριμένο «πακέτο» των 28 δις ευρώ δεν θα αποτελέσει «λευκή» επιταγή στις τράπεζες, αλλά θα διοχετευθεί στην πραγματική οικονομία της χώρας μας;
6. Πως θα διασφαλίσετε σήμερα, μετά την ενσυνείδητη παράλειψή σας να το πράξετε κατά την ψήφιση του σχετικού νόμου, ότι το πακέτο ρευστότητας των 28 δις ευρώ, που ουσιαστικά προέρχεται από το υστέρημα του Έλληνα φορολογούμενου, θα αξιοποιηθεί προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των Ελλήνων πολιτών για την ενίσχυση της αγοράς ενόψει των δυσμενών συνεπειών της διεθνούς οικονομικής κρίσης, που προστίθενται στα αρνητικά αποτελέσματα της εδώ και πέντε χρόνια αντιλαϊκής, άδικης και αντιαναπτυξιακής οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησής σας;
7. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης προτίθεται να μεριμνήσει να λάβουν γνώσει οι αρμόδιες αρχές για να διερευνήσουν κατά πόσον συντελούνται παραβατικές συμπεριφορές σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος και των Ελλήνων πολιτών;


Οι ερωτώντες Βουλευτές   

Μιχάλης Καρχιμάκης
Δημήτρης Κουσελάς
Θάνος Μωραίτης
Γιάννης Κουτσούκος
Τόνια Αντωνίου
Στάθης Κουτμερίδης
Απόστολος Κατσιφάρας
Θεοδώρα Τζάγκρη
Μάρκος Μπόλαρης
Γιάννης Διαμαντίδης
Χρήστος Αηδόνης
Βασίλης Γερανίδης
Δημήτρης Τσιρώνης
Γιώργος Ντόλιος
Βαγγέλης Παπαχρήστος
Παναγιώτης Ρήγας
Τάσος Σιδηρόπουλος
Μανώλης Στρατάκης
Κώστας Βρεττός
Ελπίδα Τσουρή
Κώστας Σπηλιόπουλος
Γιάννης Μανιάτης
Ροδούλα Ζήση
Χρύσα Αράπογλου
Μιχάλης Τιμοσίδης
Γιάννης Δριβελέγκας
Δημήτρης Βαρβαρήγος
Γιάννης Αμοιρίδης
Λεωνίδας Γρηγοράκος
Μιχάλης Κατρίνης
Ηλίας Καρανίκας
Ηλίας Λαμπίρης
Βασίλης Κεγκέρογλου
Νίκος Ζωίδης
Γιάννης Σκουλάς
Χρήστος Χάιδος
Σούλα Μερεντίτη