Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Στελέχωση μονάδων τεχνητού νεφρού.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/10/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. Βουλής: 208
Ημ. Κατάθεσης: 06-10-2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θέμα: Στελέχωση μονάδων τεχνητού νεφρού.

Από το 2001 γίνονταν αποκλειστικές ονομαστικές προσλήψεις ιατρών υπόχρεων υπαίθρου για την κάλυψη των αναγκών των μονάδων τεχνητού νεφρού (Μ.Τ.Ν) ορισμένων νοσοκομείων όπως του νοσοκομείου Κυπαρισσίας Ν. Μεσσηνίας, του νοσοκομείου Αγρινίου Ν. Αιτωλοακαρνανίας κ.α.

Η ονομαστική τοποθέτηση των ιατρών αυτών αποκλειστικά για τις εν λόγω μονάδες αυτές, γινόταν μέχρι το Μάιο του 2006. Η πρακτική της μη ονομαστικής και αποκλειστικής τοποθέτησής τους στις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, που υιοθετήθηκε μετά το Μάιο του 2006, εξαρτά την αξιοποίησή τους από τις αποφάσεις των διοικήσεων των νοσοκομείων και έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των ΜΤΝ, διότι οι εν λόγω ιατροί τελικώς χρησιμοποιούνται στα Κέντρα Υγείας ως υπεράριθμοι, οι δε διοικήσεις επικαλούνται το επιχείρημα ότι οι αγροτικοί ιατροί αρνούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις ΜΤΝ.

Επειδή οι Μονάδες Τεχνητού Νεφρού παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού και ιατρών νεφρολόγων,

Επειδή η συγκεκριμένη πρακτική τοποθέτησης των αγροτικών ιατρών επιτείνει τα προβλήματα αυτά,

Επειδή, τέλος, η υγεία μιας σημαντικής κατηγορίας ασθενών, από τις πλέον ευπαθείς και ευαίσθητες, όπως είναι οι νεφροπαθείς, εξαρτάται από την καλή και επαρκή λειτουργία των Μονάδων Τεχνητού Νεφρού, πολλοί όμως εξ αυτών αναγκάζονται να μεταβαίνουν σε άλλα νοσοκομεία, μακράν του τόπου κατοικίας τους, εάν μπορέσουν να εξασφαλίσουν θέση, ενώ έχουν άμεση ανάγκη νοσηλείας,

Ερωτάται o κ. Υπουργός:

    • Προτίθεται να λάβει μέριμνα ώστε με απόφασή του να εγκρίνεται η ονομαστική τοποθέτηση ιατρών υπόχρεων υπαίθρου αποκλειστικά σε Μ.Τ.Ν, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών τους;

    • Είναι στις προτεραιότητές του να προβεί στη στελέχωση των Μ.Τ.Ν. με ειδικευμένους ιατρούς νεφρολόγους, ώστε να μειωθούν τα προβλήματα και η ταλαιπωρία των νεφροπαθών;

                                                                                                         Αθήνα, 6 Oκτωβρίου 2006

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς