Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Διόρθωση της αποτύπωσης των ορίων της Ιονίας Οδού που διέρχεται από Δήμους του Νομού Μεσσηνίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 5/10/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. βουλής: 46
Ημερ. κατάθεσης:
05-10-2006

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

Θέμα: Διόρθωση της αποτύπωσης των ορίων της Ιονίας Οδού που διέρχεται από Δήμους του Νομού Μεσσηνίας

Κύριε Υπουργέ,

Σας διαβιβάζω φωτοαντίγραφα αποσπασμάτων πρακτικών συνεδριάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων Δωρίου, Αετού, Αυλώνος και Μελιγαλά Νομού Μεσσηνίας και υπομνήματος διαμαρτυρίας κατοίκων του οικισμού «Ακρόπολη- Κάτω Μάλθη» του Δ.Δ. Κόκλας, με τις προτάσεις διόρθωσης χάραξης των ορίων της Ιονίας Οδού, η οποία, όπως έχει αποτυπωθεί στο νέο τοπογραφικό διάγραμμα, φαίνεται να διέρχεται από οικισμούς.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω σχετικά, η διέλευση της Ιονίας Οδού, μέσα από οικισμούς, (συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα), θα έχει σαν αποτέλεσμα, πέραν της ηχορύπανσης που θα προκληθεί και την καταστροφή παρακείμενων ιδιοκτησιών, αφού, θα κατεδαφιστούν σπίτια και θα ξεσπιτωθούν οι κάτοικοί τους.

Επιπλέον, τα έργα υποδομής που θα χρειαστεί να πραγματοποιηθούν για τη χάραξη της Οδού, θα έχουν σοβαρή οικολογική επίπτωση λόγω της αλλοίωσης που θα υποστεί ο ποταμός Περιστέρα. Αντίθετα, η παράκαμψη της Ιονίας Οδού, εκτός οικισμών, σε χωράφια π.χ. μικρής αξίας, θα επιλύσει το δημιουργηθέν πρόβλημα κατά τον οικονομικότερο και δικαιότερο τρόπο.

Κατόπιν των ανωτέρω, θα παρακαλούσα να μεριμνήσετε για την υλοποίηση της αρχικής βασικής χάραξης της Ιονίας Οδού και για την τροποποίηση των ορίων της, όπως αυτά σημειώνονται στις προτάσεις των ανωτέρω δημοτικών συμβουλίων.

Μια τέτοια λύση, θα αποτρέψει την υποβάθμιση ιστορικών οικισμών, τη δημιουργία κυκλοφοριακού θορύβου και την επίπτωσή του στα διασωζώμενα σπίτια, θα καθησυχάσει δε τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι, όπως αναφέρουν στο σχετικό υπόμνημά τους, εκτός των άλλων, απειλούν ότι θα απόσχουν από τη ψηφοφορία των δημοτικών και νομαρχιακών εκλογών, σαν ένδειξη ελάχιστης διαμαρτυρίας για την προσβολή του βιοτικού τους επιπέδου εξαιτίας της διέλευσης της Ιονίας Οδού από τους παραπάνω οικισμούς.

Αθήνα 29 Σεπτεμβρίου 2006

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς