Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Στοιχεία για τις φορολογικές υποθέσεις που έχουν ελεγχθεί από τα Δ.Ε.Κ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3/10/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 80/10
Ημερομηνία Κατάθεσης: 03.10.06

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΚΑΙ
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Στοιχεία για τις φορολογικές υποθέσεις που έχουν ελεγχθεί από τα Δ.Ε.Κ.

Εύλογα ερωτηματικά και σοβαρές υπόνοιες για τον τρόπο χειρισμού φορολογικών υποθέσεων μεγάλων επιχειρήσεων με τζίρο πάνω από 9 εκ. ευρώ δημιουργεί:

" Η κατάργηση από την Κυβέρνηση της Ν.Δ. του Εθνικού Ελεγκτικού Κέντρου (Ε.Θ.Ε.Κ.) και η σύσταση του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου (Δ.Ε.Κ.). Αθηνών και του Δ.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης.

■ Η αναξιοκρατική στελέχωση των προβλεπόμενων θέσεων Διευθυντών, Υποδιευθυντών, Εποπτών Ελέγχου και Ελεγκτών στα Δ.Ε.Κ.

■ Οι "διαδικασίες" περαίωσης υποθέσεων.

Επειδή με μια σειρά διατάξεων (σε Νόμους όπως ο 3259/2004, ο 3283/2004, κλπ.):

- η Κυβέρνηση της Ν.Δ. παρείχε "φορολογική ασυλία" σε επιχειρήσεις που αποδεδειγμένα

είχαν προχωρήσει σε φοροδιαφυγή και φοροκλοπή τεραστίου μεγέθους,

- ενισχύθηκε η υποκειμενική κρίση της φορολογικής αρχής ως προς τον τρόπο περαίωσης των φορολογικών υποθέσεων,

και με δεδομένο ότι το Ε.Θ.Ε.Κ. κατά τα τρία τελευταία έτη λειτουργίας του (2002, 2003 και 2004) βεβαίωσε από τον έλεγχο των υποθέσεων επιπλέον φόρους (πρόσθετους φόρους και πρόστιμα) ύψους 640.000.000 €, 926.000.000 € και 971.000.000 € αντίστοιχα για καθένα από τα παραπάνω έτη,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

    • Πόσες και Ποιες υποθέσεις ελέγχθηκαν από τα Δ.Ε.Κ. κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2005 έως και 30.6.2006;

    • Ποιο το ύψος των φόρων και προστίμων που βεβαιώθηκαν και επιβλήθηκαν το αντίστοιχο χρονικό διάστημα;

    • Ποιες από τις υποθέσεις που ελέγχθηκαν από τα Α.Ε.Κ. βαρύνονταν με παραβάσεις λήψης ή έκδοσης εικονικών και πλαστών φορολογικών στοιχείων και με ποιο τρόπο περαιώθηκαν;

    • Πόσες και Ποιες από τις υποθέσεις που υπάγονται στα Δ.Ε.Κ. και οι οποίες βαρύνονταν με εικονικά και πλαστά φορολογικά στοιχεία περαιώθηκαν για όλες ή για μερικές από τις ανέλεγκτες ή επανελεγχθείσες χρήσεις τους;

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ:

Τα στοιχεία που αφορούν τις παραπάνω περιπτώσεις.

Οι Ερωτώντες Βουλευτές:

ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ

ΚΟΥΣΕΛΑΣ

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

ΒΕΡΕΛΗΣ

ΒΡΕΤΤΟΣ

ΓΕΙΤΟΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ

ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ

ΜΠΕΝΟΣ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ

ΦΛΩΡΙΔΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ