Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ, ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α.Τ.Ε.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26/9/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ομιλία

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΣΕΛΑ,
ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΤΑ  ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α.Τ.Ε.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα ελέγχουμε την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για μία σειρά από πολύ συγκεκριμένα και τεκμηριωμένα ζητήματα, τα οποία ανέφερε η Εισηγήτρια από το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, Βάσω Παπανδρέου.

Δεν άκουσα καμία ουσιαστική απάντηση γ αυτά τα ζητήματα από το συνάδελφο της Νέας Δημοκρατίας. Αντίθετα, αναφέρθηκε ότι το 2000 λέει, κατ αυτόν, έπρεπε να μπει επίτροπος στην Αγροτική Τράπεζα. Όμως, αν είναι έτσι και αν βρισκόταν πράγματι η Αγροτική Τράπεζα το 2000 σ αυτήν την κατάσταση, τότε προκύπτει ένα πελώριο ερώτημα: Πώς μπήκε η Αγροτική Τράπεζα στο Χρηματιστήριο και πώς την εγγυήθηκαν μια σειρά από μεγάλες ιδιωτικές τράπεζες, όπως η ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ και η ΕURΟΒΑΝΚ κ.λπ., γιατί όπως γνωρίζετε δεν μπαίνει κανένας έτσι στο Χρηματιστήριο.

Σας ελέγχουμε, λοιπόν, σήμερα και σας κατηγορούμε -και θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα- ότι «μαγειρέψατε», κύριε Υφυπουργέ, η Διοίκηση της Αγροτικής Τράπεζας σε συνεργασία με σας, τους ισολογισμούς της Τράπεζας και συγκεκριμένα, τον ισολογισμό του 2005 με βάση τον οποίο εμφανίζεται μία χρεωκοπημένη κατ εσάς μέχρι τότε τράπεζα σε «χρυσοφόρο όρνιθα». Δηλαδή, κάνετε στον ισολογισμό του 2005 το «μαύρο άσπρο». Αυτά βέβαια τα επιχείρησε ο μεγάλος «εξυγιαντής» της Αγροτικής Τράπεζας, ο κ. Μηλιάκος, ο οποίος δεν δίστασε σε αυτόν τον ισολογισμό -και προσέξτε, θα μιλήσω με στοιχεία- να μετατοπίσει αρχικά προβλέψεις ύψους 450.000.000 ευρώ από τη χρήση του 2005 στο 2003.

Τι κάνει λοιπόν μέσα από αυτή τη μετατόπιση των προβλέψεων; Εμφανίζει «κόκκινο» το 2003, αμαυρώνει δηλαδή τη χρήση του 2003, και ωραιοποιεί από την άλλη πλευρά τη χρήση του 2005.

Δεύτερον, υπολογίζει έσοδα στα έσοδα των τόκων από τον εκτοκισμό υπολοίπων, από τα λεγόμενα «πανωτόκια» που ρυθμίστηκαν για τα επόμενα δέκα χρόνια -τα έσοδα αυτά το 2005 είναι 60.000.000 ευρώ- με στόχο να αυξήσει τεχνητά τα έσοδα του 2005.

Τρίτον, εγγράφει προβλέψεις για όλα τα υπόλοιπα των δανείων και συμπεριλαμβάνει στις προβλέψεις αυτές και τα επισφαλή δάνεια μόνο 1%, δηλαδή μόλις 120.000.000 ευρώ, αφού σκανδαλωδώς θεώρησε και τα δάνεια αυτά, όπως είπαμε, που ήταν επισφαλή σαν δάνεια υγιή.

Τέταρτον, προχωρεί σε λαθροχειρία με τα φορολογικά όπου γράφει στα ψιλά ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Τράπεζας για τη χρήση του 2005 δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να μην έχουν καταστεί οριστικές για τη χρήση αυτή και πως η έκταση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο. Το αποτέλεσμα ήταν ότι το 2005 σαν φόρο χρήσης συμπεριέλαβαν 32,5 εκατομμύρια ευρώ μόνο, όταν για το 2004 το αντίστοιχο κονδύλιο ήταν 192.000.000 ευρώ.

Τέλος, «φούσκωσαν» την αξία στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας, στα ακίνητα, τις θυγατρικές κ.λπ, με αποτέλεσμα να γίνει η μεγάλη αυτή αλχημεία.

Ο στόχος σας ήταν διπλός: Να καλύψετε από τη μια πλευρά τα ελλείμματα του δημοσίου που εσείς δημιουργήσατε και με αυτόν τον τρόπο θα πάρετε από μία τράπεζα που δεν έχει τη δυνατότητα, 500.000.000 ευρώ -βέβαια, θα πάρει αρκετά η UBS η οποία συμμετέχει πλέον σαν μέτοχος- ενώ την ίδια στιγμή αμαυρώνετε το παρελθόν και ιδιαίτερα τη χρήση του 2003.

Αυτή είναι η «χρηστή διοίκηση» της Αγροτικής Τράπεζας, αυτό είναι «το σεμνά και ταπεινά» από τον «κουμπάρο» του ίδιου του Πρωθυπουργού!

Κλείνοντας, θέλω να πω, κύριε Υπουργέ, ότι δυστυχώς συμμετείχατε και εσείς, είτε ηθελημένα είτε αθέλητα, σ αυτό το κόλπο, σ αυτό το «παιχνίδι» το οποίο έγινε από την Αγροτική Τράπεζα. Εσείς μετά τη συζήτηση στις 3 Οκτωβρίου, κύριε Δούκα, μας μοιράσατε -και θα το καταθέσω στα Πρακτικά- ένα έγγραφο «Αθήνα, 3/10/2005, Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Υφυπουργός» και το υπογράφετε ο ίδιος, στο οποίο έγγραφο αναφέρετε το εξής: «Ο Συντελεστής Κεφαλαιακής Επάρκειας στις 31/12/2004, προ της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, ήταν -2,9%». Αυτό φέρνει την υπογραφή σας.

Την ίδια στιγμή -και το καταθέτω στα Πρακτικά- στην απάντηση της Τράπεζας Ελλάδος προς τον κ. Παναγιώτη Βαράγκη, υποδιοικητή της Τράπεζας, αναφέρεται ότι στις 31/12/2004 -είναι το έγγραφο που κατέθεσε η κυρία Παπανδρέου- η Κεφαλαιακή Επάρκεια ήταν 9,2%. Ο κ. Μηλιάκος στο ενημερωτικό δελτίο το οποίο και αυτό καταθέτω στα Πρακτικά, αναφέρει στη σελίδα 23 ότι ο Συντελεστής Κεφαλαιακής Επάρκειας της Τράπεζας στις 31/12/2004 ήταν 14,12%. Τι συμβαίνει λοιπόν; Ή και εσείς συνειδητά εξαπατάτε τη Βουλή και τον ελληνικό λαό και εδώ -αν συμβαίνει κάτι τέτοιο- υπάρχει ένα μείζον ζήτημα ηθικής τάξης ή έχετε πέσει θύμα παραπληροφόρησης από το Διοικητή της Αγροτικής Τράπεζας κ. Μηλιάκο τον οποίο θα πρέπει να παύσετε μετά από αυτό που σας έκανε.

Σας ευχαριστώ.