Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Αμοιβές ζένων Συμβούλων του Δημοσίου»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/9/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 14331
Ημερομηνία Κατάθεσης: 21.09.06

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «Αμοιβές ζένων Συμβούλων του Δημοσίου»

Η Ελλάδα της Ν.Δ. είναι γνωστή στους κύκλους του εξωτερικού για το καθεστώς αδιαφάνειας όπου διέπει τη σχέση του Δημοσίου και των Δημοσίων Οργανισμών με τους ξένους συμβούλους και τις επενδυτικές τράπεζες. Είναι χαρακτηριστικό ότι για την Ελλάδα λέγετε ότι τα συμβόλαια δεν κερδίζονται αλλά χαρίζονται. Γύρω από το καθεστώς αυτό έχει στηθεί ένας χορός δισεκατομμυρίων, χωρίς κανόνες, χωρίς κανείς να γνωρίζει με ποια κριτήρια επιλέγονται οι σύμβουλοι, τι ακριβώς κάνουν, πως αμείβονται, και τι ποσά έχουν δοθεί μέχρι τώρα συνολικά. Αποκρατικοποιήσεις, σχεδόν το σύνολο των δανείων του ελληνικού κράτους, πωλήσεις μετοχών δια ιδιωτικής τοποθέτησης, πράξεις αναδοχής, ακόμη και η αναγγελθείσα αλλά μη πραγματοποιηθείσα τιτλοποίηση των απαιτήσεων του ελληνικού Δημοσίου, ανατίθενται, έναντι αδρής αμοιβής, σε διεθνείς εταιρείες συμβούλων και ειδικών επενδυτικών οίκων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα,οι προμήθειες στη χώρα μας είναι διπλάσιες από τις αντίστοιχες σε άλλες χώρες».

Για τους παραπάνω λόγους:

Ερωτάται ο κ. Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών :

    • Ποιες είναι οι διεθνείς εταιρείες συμβούλων και επενδυτικών οίκων και οι αμοιβές τους για υποθέσεις εξαγορών, αποκρατικοποιήσεων, δανεισμού και τιτλοποιήσεων του Δημοσίου, που έχουν υπογραφεί από τον Μάρτιο του 2004 μέχρι σήμερα από το Δημόσιο, φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

    • Με ποια διαδικασία επιλέγησαν;

    • Να κατατεθούν στη Βουλή όλες οι συμβάσεις.

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Β.

ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ Α.

ΚΟΥΣΕΛΑΣ Δ.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Ν.

ΕΥΘΥΜΙΟΥ Π.