Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Εγκατάσταση ελαιουργείου στην περιοχή Χελωναριά Καλαμακίου του Δήμου Πεταλιδίου Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20/9/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. βουλής: 5147
Ημερ. κατάθεσης:
20-09-06

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ

Θέμα: Εγκατάσταση ελαιουργείου στην περιοχή Χελωναριά Καλαμακίου του Δήμου Πεταλιδίου Ν. Μεσσηνίας.

Κύριε Υπουργέ,

Σας διαβιβάζω επιστολή του Δημάρχου Πεταλιδίου κ. Κουτσοδημητρόπουλου, αναφορά-καταγγελία της Επιτροπής Αγώνα που έχει εξουσιοδοτηθεί από σύσσωμο τον Επιχειρηματικό κόσμο, από τον εξωραϊστικό Σύλλογο «ο Άγιος Ιωάννης» και από τον Σύλλογο αλιέων του Δήμου Πεταλιδίου Ν. Μεσσηνίας ώστε να αποτραπεί η εγκατάσταση ελαιουργείου στην περιοχή Καλαμακίου του Δήμου Πεταλιδίου. Η εγκατάσταση αυτή αφενός θα πλήξει την τουριστική κίνηση της περιοχής, αφετέρου θα έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον καθόσον θα μολύνει ανεπανόρθωτα τις ευρισκόμενες πλησίον του ελαιουργείου ακτές.

Το πρόβλημα εντείνεται ακόμα περισσότερο, αν λάβει κανείς υπ’ όψιν του ότι η περιοχή φιλοξενεί τη θαλάσσια χελώνα καρέτα-καρέτα. Η εν λόγω περιοχή μάλιστα οφείλει και το όνομα της «Χελωναριά» στο σπάνιο και διεθνώς προστατευόμενο αυτό είδος χελώνας.

Μετά τα παραπάνω, θα σας παρακαλούσα να μεριμνήσετε, ώστε να αποτραπεί η εγκατάσταση της συγκεκριμένης ελαιουργικής μονάδας και να επιλεγεί άλλη, μη τουριστική και απομακρυσμένη από τις θαλάσσιες ακτές περιοχή, ώστε να μην πληγεί ο τομέας του Τουρισμού που αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο για την οικονομία και τους πολίτες της εν λόγω περιοχής.

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2006

                                                                                                                                      Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς