Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αιτήματα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ενόψει της κατάρτισης του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2007
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/9/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά
Αρ. πρωτ. βουλής:

5100


Ημερ. κατάθεσης:

14

-0

9

-2006

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα: Αιτήματα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ενόψει της κατάρτισης του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2007

Κύριε Υπουργέ

Σας διαβιβάζω υπομνήματα αιτημάτων της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες που αφορούν στην οικονομική ενίσχυση του αναπηρικού κινήματος και στη λήψη άλλων αναγκαίων οικονομικών και λοιπών μέτρων για τα Ατομα με Ειδικές Ανάγκες ενόψει της κατάρτισης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2007.

Είναι αυτονόητο ότι, τα άτομα με ειδικές ανάγκες αποτελούν την πλέον ευαίσθητη κοινωνική ομάδα για τη στήριξη της απαιτείται οργανωμένη μέριμνα και λήψη μέτρων από την Πολιτεία.

Κατά συνέπεια, θα παρακαλούσα, ενόψει της διαμόρφωσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2007, να ληφθούν σοβαρά υπ΄όψη τα υποβληθέντα αιτήματα της εν λόγω Συνομοσπονδίας, να εγκριθεί η αύξηση του κονδυλίου επιχορήγησης σε ποσό που να καλύπτει τις ανάγκες του αναπηρικού κινήματος, σε συνάρτηση και αντιστοιχία με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, ώστε να καταστεί δυνατή η εξασφάλιση της ποιότητας της ζωής των ατόμων με αναπηρία.

Αθήνα 13 Σεπτεμβρίου 2006

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς