Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ “Διαχείριση των στερεών αποβλήτων”
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12/9/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 14043/1735
Ημερομηνία Κατάθεσης: 12.09.06

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΚΑΙ
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τους Υπουργούς

1. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κ. Γ. Σουφλιά

2. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης  κ. Π. Παυλόπουλο

Θέμα: “Διαχείριση των στερεών αποβλήτων”

Το πρόβλημα των ανεξέλεγκτων χωματερών, καθώς και της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, είναι ένα πρόβλημα όχι απλά περιβαλλοντικό. Είναι κυρίως κοινωνικό. Αποτελεί πληγή για το περιβάλλον, αλλά και στοιχείο πολιτισμικής υποβάθμισης.

Κατά τα 2,5 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από την Ν.Δ.:

  • Στην Αθήνα και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής παρατηρείται αδικαιολόγητη στασιμότητα στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, με συνέπεια τα προβλήματα να οξύνονται συνεχώς (αδυναμία χωροθέτησης νέου ΧΥΤΑ, διαχείριση της λυματολάσπης από την Ψυττάλεια).

  • Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην κατασκευή του νέου ΧΥΤΑ στη θέση Μαυροράχη, παρόλο που έχει εξασφαλιστεί εδώ και αρκετό χρόνο η χρηματοδότηση για τη δημιουργία και τη λειτουργία του.

  • Παρόμοια εικόνα υπάρχει και στην Περιφέρεια. Δεν υπάρχει εγκεκριμένος σχεδιασμός, τα έργα υλοποίησης καθυστερούν σημαντικά, με συνέπεια να δημιουργούνται συχνά κίνδυνοι για την υγεία, καθώς και μεγάλη απώλεια κοινοτικών πόρων και επιβολή προστίμων.

  • Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι στην Ελλάδα λειτουργούν ΜΟΝΟ 39 νόμιμοι ΧΥΤΑ και πάνω 1.000 ενεργές ανεξέλεγκτες χωματερές, τη ίδια στιγμή που στην υπόλοιπη Ευρώπη λειτουργούν πλέον οι ΧΥΤΥ (Χώροι Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων, διαδικασία κατά την οποία τα περισσότερα στερεά απόβλητα έχουν διαχωριστεί και ανακυκλωθεί και μόνο μικρές ποσότητες υπολειμμάτων υφίστανται τη διαδικασία της ταφής).

  • Στον τόσο σημαντικό τομέα της ανακύκλωσης, όπου το ΠΑΣΟΚ, όσο είχε την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα, παρατηρείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Τα προγράμματα ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών και άλλων ειδικών αποβλήτων καθώς και τα προγράμματα ενημέρωσης πολιτών και φορέων της Τ.Α. για τις νέες μεθόδους που έχουν δημιουργηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο γύρω από το θέμα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων (κομποστοποίηση, ενεργειακή αξιοποίηση) δεν έχουν προχωρήσει, όσο το επιβάλλει η ασφυκτική παρούσα κατάσταση. Σε ό,τι αφορά στη λειτουργία των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔΑ), που θεσμοθετήθηκαν το 2001, παρατηρείται αδράνεια στην προώθησή τους.

  • Δεν έχουν υπάρξει μέσα σε αυτά τα 2,5 χρόνια συγκεκριμένες εξαγγελίες ή τουλάχιστον προετοιμασία για νέα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων ή για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για τους φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

Μετά τα ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  • Τί έχει γίνει για την ολοκλήρωση του προγράμματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων που είχε σχεδιαστεί και είχε αρχίσει η υλοποίησή του πριν το 2004;

  • Υπάρχει νέος σχεδιασμός και αν ναι, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του;

  • Θα εφαρμοσθούν και στην Ελλάδα οι νέες επιστημονικές μέθοδοι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων (κομποστοποίηση, ενεργειακή αξιοποίηση) που με τόση επιτυχία και ευεργετικά αποτελέσματα για την προστασία του περιβάλλοντος εφαρμόζονται ήδη στην Ευρώπη;

  • Τί γίνεται με την λειτουργία των συστημάτων ανακύκλωσης που έχουμε ως χώρα υποχρέωση να προωθήσουμε; Υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για ποσοτικούς στόχους που πρέπει να επιτύχουμε; Τι έχουμε επιτύχει το 2005;

  • Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβούν προκειμένου να εξασφαλίσουν επιπλέον κοινοτικά κονδύλια και τι μέτρα προτίθενται να πάρουν για να αποφύγουν την επιβολή νέων προστίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση;

Ζητείται να κατατεθούν (υπό μορφή πινάκων) όλα τα σχέδια δράσης – έργα που προωθούνται και έχουν ενταχθεί είτε σε εθνικό είτε σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

ΜΠΕΝΟΣ Σταύρος

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Βάσω

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

ΒΡΕΤΤΟΣ Κωνσταντίνος

ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ Ιωάννης

ΑΗΔΟΝΗΣ Χρήστος

ΑΛΕΥΡΑΣ Αθανάσιος

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ Μίμης

ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ Γεώργιος

ΑΡΓΥΡΗΣ Ευάγγελος

ΒΕΡΕΛΗΣ Χρήστος

ΒΛΑΤΗΣ Ιωάννης

ΓΕΙΤΟΝΑΣ Κωνσταντίνος

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ Ιωάννης

ΕΥΘΥΜΙΟΥ Πέτρος

ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ Πέτρος

ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ Θεόδωρος

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Κίμωνας

ΚΟΥΣΕΛΑΣ Δημήτριος

ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ Ιωάννης

ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ Ανδρέας

ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ Στέλιος

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γεώργιος

ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ Δημήτριος

ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ Παναγιώτης

ΦΛΩΡΙΔΗΣ Γεώργιος

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ Νίκος