Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αξιοποίηση, ανάδειξη και προστασία αρχαιολογικού χώρου Περιστεριάς, Νομού Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31/8/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 13763
Ημερ. Κατάθεσης:
31-08-06

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Θέμα: Αξιοποίηση, ανάδειξη και προστασία αρχαιολογικού χώρου Περιστεριάς, Νομού Μεσσηνίας.

Ο αρχαιολογικός χώρος της Περιστεριάς, στην επαρχία Τριφυλίας Νομού Μεσσηνίας, θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους μυκηναϊκούς αρχαιολογικούς χώρους. Ο χώρος αυτός περιλαμβάνει τρεις θολωτούς τάφους και άλλα σημαντικά ευρήματα, τα οποία ανέδειξαν ανασκαφές που έγιναν στο παρελθόν από τους καθηγητές Αρχαιολογίας Σπύρο Μαρινάτο και Γιώργο Κορρέ.

‘Οπως σημειώθηκε και πρόσφατα από τον καθηγητή Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργο Κορρέ, η Περιστεριά έχει μεγάλη αρχαιολογική σημασία, διότι συμπεριλαμβανόταν μεταξύ των κυριότερων μυκηναϊκών πόλεων, μεταξύ δε των τριών θολωτών τάφων που ανακαλύφθηκαν εκεί, ο μεγαλύτερος, διαμέτρου 12 μέτρων, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους μυκηναϊκούς τάφους που έχουν ανακαλυφθεί και σώζεται σε καλή κατάσταση.

Επειδή η εν λόγω περιοχή παρουσιάζει μεγάλο αρχαιολογικό ενδιαφέρον και η ανάγκη αξιοποίησης και προστασίας της έχει επανειλημμένα διαπιστωθεί από επιστήμονες αρχαιολόγους, από τους τοπικούς φορείς αλλά και από υπηρεσιακούς παράγοντες της Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων της Καλαμάτας,

Επειδή οι ανασκαφές έχουν σταματήσει από το 1980, υπάρχει δε ανάγκη αφ’ ενός συνέχισής τους, αφ΄ετέρου άμεσης συντήρησης και προστασίας των ευρημάτων,

Επειδή και σε πρόσφατη σύσκεψη στις 27/08/06 των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των τοπικών φορέων που έγινε με πρωτοβουλία του εκπολιτιστικού συλλόγου Μυραίων και Αλημακαίων ¨Η ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ¨ τέθηκαν με έμφαση τα ζητήματα:

  • Της διαμόρφωσης και προστασίας του αρχαιολογικού και περιβάλλοντος χώρου

  • Του διορισμού μόνιμου φύλακα στη θέση εκείνου που συνταξιοδοτήθηκε. Σήμερα δεν υπάρχει καμμιά φύλαξη και δεν παρέχεται καμμιά εξυπηρέτηση στους Έλληνες και ξένους επισκέπτες που προσέρχονται στον αρχαιολογικό χώρο.

  • Του ηλεκτροφωτισμού της περιοχής

  • Της διασφάλισης ομαλής πρόσβασης στο χώρο με τη βελτίωση του δρόμου που οδηγεί εκεί.

  • Της ίδρυσης αρχαιολογικού μουσείου στην Κυπαρισσία για την έκθεση των αρχαιολογικών ευρημάτων της Περιστεριάς που σήμερα είναι διάσπαρτα σε άλλα μουσεία.

  • Της απαγόρευσης της αμμοληψίας από τον Αρκαδικό ποταμό, σε περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους που γειτνιάζει με τον αρχαιολογικό χώρο.

Επειδή για όλα τα παραπάνω απαιτείται άμεση και έμπρακτη εκδήλωση ενδιαφέροντος από την Πολιτεία και ιδιαίτερα από το ΥΠ.ΠΟ,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

    • Προτίθεται να προχωρήσει στην άμεση ανάθεση μελετών και στη διάθεση επαρκών κονδυλίων αφ’ ενός για την αναστήλωση των μυκηναϊκών τάφων στον αρχαιολογικό χώρο της Περιστεριάς, αφ’ ετέρου για την επαρκή φύλαξη και προστασία του χώρου αυτού ;

    • Τι προτίθεται να κάνει για την περαιτέρω αξιοποίηση και την καλύτερη δυνατή ανάδειξη του συγκεκριμένου αρχαιολογικού χώρου και της γειτνιάζουσας περιοχής;

Αθήνα, 31 Αυγούστου 2006

Ο βουλευτής

               Δημήτρης Κουσελάς