Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Αδιαφανείς και Αναξιοκρατικές Γαλάζιες Προσλήψεις στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης-το σήριαλ συνεχίζεται»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/8/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 13745/1715
Ημερομηνία Κατάθεσης: 30.08.06

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΚΑΙ
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστσίας

Θέμα: «Αδιαφανείς και Αναξιοκρατικές Γαλάζιες Προσλήψεις στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης-το σήριαλ συνεχίζεται»

Κύριε Υπουργέ,

Εκφράζουμε και πάλι την αποδοκιμασία και την ανησυχία μας για τη απαράδεκτη και διάτρητη διαδικασία που επέλεξε το Υπουργείο για την πρόσληψη στελεχών των Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης του ΟΑΕΔ. Είναι γνωστό ότι οι 443 θέσεις μεταξύ των οποίων 233 πτυχιούχων ΠΕ και ΤΕ, προκηρύχτηκαν γενικώς, χωρίς κριτήρια και χωρίς μόρια, χωρίς καν την νόμιμη δημοσιότητα. Αυτό συνέβη ενώ τα ΚΠΑ χρειάζονταν εξειδικευμένα στελέχη κοινωνικών οικονομικών και ανθρωπιστικών επιστημών για να επιτελέσουν το έργο της εξατομικευμένης προσέγγισης των ανέργων. Αν και προφανώς οι επιτυχόντες δεν πληρούν τις επιστημονικές προϋποθέσεις απασχολούνται σε καθήκοντα εργασιακού συμβούλου.

Με την αρ. πρωτ. 11254/30/5/2006 ερώτησή μας εκφράσαμε για μια ακόμα φορά την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό μας.

Εντούτοις, δεν λάβαμε απαντήσεις στα συγκεκριμένα ερωτήματα που σας απευθύναμε, παρά μόνο ότι «η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου των 443 ατόμων έγινε απολύτως νόμιμα και τηρήθηκαν όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο (άρθρο 6, ν. 2527/97) και μάλιστα για έργο αυστηρά προσδιορισμένο και συγκεκριμένο, δηλαδή την υποστήριξη (μεταξύ άλλων, ταξινόμηση, συστηματοποίηση και επεξεργασία αποτελεσμάτων) των υφισταμένων Εργασιακών Συμβούλων».

Σύμφωνα όμως με πληροφορίες οι πτυχιούχοι που προσλήφθηκαν, όχι μόνο εκτελούν καθήκοντα εργασιακών συμβούλων, ανεξαρτήτως της ειδικότητάς τους, αλλά προορίζονται και για αντικαταστάτες των νυν εργασιακών συμβούλων δεδομένου ότι η διοίκηση του ΟΑΕΔ μεθοδεύει την απόλυσή τους, προσβάλλοντας ακόμα και την απόφαση του ΑΣΕΠ, προκειμένου να διασφαλίσει τα παιδιά των ημετέρων.

Σε ότι αφορά την κατάθεση των επίσης συγκεκριμένων εγγράφων που ζητήσαμε, αποφύγατε επιμελώς την χορήγησή τους.

Για τους λόγους αυτούς, είμαστε υποχρεωμένοι να επανέλθουμε, ζητώντας αυτή τη φορά να ανταποκριθείτε απαντώντας σε κάθε μία από τις ερωτήσεις μας και καταθέτοντας τα συγκεκριμένα έγγραφα,

ΕΡΩΤΑΣΘΕ:

  • Αληθεύει η πληροφορία ότι οι παραπάνω προσλήψεις έγιναν με πλήρη αδιαφάνεια από τη γραμματεία του διοικητή του ΟΑΕΔ, και όχι από την αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού, και μάλιστα χωρίς να έχει προηγηθεί ανακοίνωση των αποτελεσμάτων;

  • Έχει συνταχθεί πίνακας όσων ατόμων κατέθεσαν αίτηση με τα αντίστοιχα μόρια καθενός;

  • Πότε και πού αναρτήθηκαν οι πίνακες των επιτυχόντων ώστε να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι;

  • Βάσει ποιων κριτηρίων και με ποια διαδικασία επελέγησαν οι επιτυχόντες;

  • Πώς διαπιστώθηκε και πιστοποιήθηκε η «καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας» που υπήρξε προαπαιτούμενο στην προκήρυξη;

  • Αληθεύει ότι ανεξαρτήτως επιστημονικής εξειδίκευσης, οι πτυχιούχοι ΠΕ που προσλήφθηκαν εκτελούν τα ίδια καθήκοντα με τους εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους;

  • Αληθεύει ότι οι νεοπροσληφθέντες ημέτεροι προορίζονται για να διαδεχτούν τους εκδιοκώμενους από την Διοίκηση του Οργανισμού, νυν Εργασιακούς Συμβούλους;

  • Τι προτίθεστε να κάνετε για την μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου των Εργασιακών Συμβούλων, για τις οποίες υπάρχει θετική γνώμη του ΑΣΕΠ, την οποία η Διοίκηση του ΟΑΕΔ αρνήται να εφαρμόσει;

ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΓΓΡΑΦΑ:

  • Τον πίνακα των 443 επιτυχόντων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, με τα αντίστοιχα μόρια που συγκέντρωσαν.

  • Πίνακα των επιτυχόντων ΠΕ και ΤΕ με τις επιστημονικές ιδιότητές τους (πτυχία ΑΕΙ-ΤΕΙ) και το πιστοποιημένο επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

  • Πίνακα όλων των αιτούντων ΠΕ και ΤΕ με τις επιστημονικές ιδιότητές τους.

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ

ΧΩΡΕΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΧΑΪΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΕΚΤΩΡ

ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΤΣΙΟΚΑΣ ΧΑΡΗΣ

ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ