Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Μεθοδεύσεις για να τεθεί η ΔΕΗ στην υπηρεσία των κομματικών σκοπιμοτήτων της Ν.Δ.»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 29/8/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 13671
Ημερομηνία Κατάθεσης: 29.08.06

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΟΥΦΑ

ΘΕΜΑ: «Μεθοδεύσεις για να τεθεί η ΔΕΗ στην υπηρεσία των κομματικών σκοπιμοτήτων της Ν.Δ.»

Στη ΔΕΗ πλέον οι πελατειακές σχέσεις ρυθμίζουν τις διαδικασίες προσλήψεων. Με την υπ’ αριθμ. 118/06 απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ, κ. Δ. Μανιατάκη, καθορίζονται τα κριτήρια κατάταξης, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, για δοκιμαστική περίοδο. Σύμφωνα με τα κριτήρια αυτά, εισάγεται για πρώτη φορά η συνέντευξη, η οποία διενεργείται από τριμελή Επιτροπή, την οποία ορίζει ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Δ. Μανιατάκης, χωρίς τη συμμετοχή των εργαζομένων. Η συνέντευξη βαθμολογείται μέχρι 1,00 επί της βαθμολογίας, που έχει λάβει συνολικώς ο υποψήφιος, από τα τυπικά του προσόντα, διευρύνοντας έτσι σημαντικά τις διαφορές μεταξύ των υποψηφίων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το στάδιο της συνέντευξης θα καθορίσει απόλυτα τους επιτυχόντες. Επιπροσθέτως, θα καλείται σε συνέντευξη αριθμός πολλαπλάσιος των προς πλήρωση θέσεων, μέχρι και δεκαπλάσιος αυτών. Με βάση την απόφαση αυτή, στις αρχές Αυγούστου, στάλθηκε στο ΑΣΕΠ προς έγκριση, προκήρυξη για την πλήρωση 2035 θέσεων διαφόρων κατηγοριών προσωπικού.

Σημειώνεται, ότι πολλές από τις εγκρίσεις έχουν δοθεί το 2004 και ότι η καθυστέρηση προσλήψεων του αναγκαίου τεχνικού προσωπικού της ΔΕΗ έγινε με μοναδικό σκοπό να εισαχθεί η προφορική συνέντευξη για να προσληφθούν οι «ημέτεροι». Αποτέλεσμα των μεθοδεύσεων αυτών είναι η διάλυση τομέων της ΔΕΗ και η ελλιπής συντήρηση των δικτύων διανομής, γεγονός που οδηγεί σε συχνές διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Με αυτόν τον τρόπο, δεκάδες χιλιάδες άνεργοι θα συμμετέχουν σε διαδικασίες, που θα έχουν προκαθορισμένα αποτελέσματα. Ταυτόχρονα θα καταστούν πολιτικά όμηροι της Ν.Δ. ενόψει Δημοτικών και Νομαρχιακών εκλογών. Οι πελατειακές σχέσεις, όμως, θα καθορίσουν και τη διοικητική ιεραρχία της ΔΕΗ, αφού, σύμφωνα με τις μεθοδεύσεις της Διοίκησης και τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης της Ν.Δ., το φθινόπωρο θα προκηρυχθούν οι θέσεις της διοικητικής ιεραρχίας. Μέχρι τότε τα υφιστάμενα στελέχη (διευθυντές, αναπληρωτές διευθυντές, κλαδάρχες, κλπ) έχουν τη δυνατότητα ή να «τα βρουν» με το κόμμα της Ν.Δ. και τον Υπουργό Ανάπτυξης ή να «εξαγοράσουν» τη σιωπή τους με πλουσιοπάροχα κίνητρα αποχώρησης και πρόωρη συνταξιοδότηση.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

• Με την καθιέρωση της προσωπικής συνέντευξης για την πρόσληψη των «ημετέρων» και την προώθηση στη διοικητική ιεραρχία της ΔΕΗ πειθήνιων στελεχών, θα βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους Έλληνες πολίτες και θα καταστεί αποτελεσματικότερη η επιχείρηση σε ένα συνεχώς εντεινόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΕΡΕΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΞΑΡΧΟΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ

ΚΙΜΩΝΑΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΩΤΙΔΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΓΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

ΦΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ