Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28/1/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :13357
Ημερομηνία Κατάθεσης :.28.01.2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου εδώ και καιρό βρίσκεται υπό κατάληψη και μάλιστα αόριστης διάρκειας από τους φοιτητές του, προκειμένου να δημοσιοποιηθεί και να λυθεί το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν ως προς την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Ειδικότερα, το ΑΣΕΠ δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα συμμετοχής τους στους διαγωνισμούς του για εκπαιδευτικούς, ιστορικούς ή αρχαιολόγους, με το τυπικό πρόσχημα ότι ο τίτλος που φέρει το Τμήμα δεν αντιστοιχεί αποκλειστικά στα γνωστικά αντικείμενα της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας, επομένως απαιτείται νέα Υπουργική Απόφαση που να κατοχυρώνει τα επαγγελματικά δικαιώματα του Τμήματος .

Επειδή το θέμα είχε τεθεί προ διετίας στο Υπουργείο Παιδείας, στο ΣΑΠΕ και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ώστε να κατοχυρωθούν εγκαίρως τα επαγγελματικά δικαιώματα πριν οι αποφοιτήσουν οι πρώτοι φοιτητές του Τμήματος,

Επειδή είναι τουλάχιστον ακατανόητος ο αποκλεισμός των αποφοίτων του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου από τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, με την αιτιολογία ότι το Τμήμα καλύπτει όχι μόνο τα συνήθη γνωστικά αντικείμενα της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας, αλλά και (επιπλέον) τη Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών,

Επειδή και το ΣΑΠΕ και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο συμφώνησαν ότι απαιτείται εξουσιοδοτική νομοθετική ρύθμιση για την ταχεία έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων κατοχύρωσης των δικαιωμάτων των αποφοίτων του εν λόγω Τμήματος (και άλλων με παρεμφερές πρόβλημα), μάλιστα διαβεβαίωσαν τους υπεύθυνους του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ότι το θέμα αυτό θα διευθετηθεί,

Επειδή, παρά ταύτα, το θέμα παραμένει σε εκκρεμότητα και είναι εύλογη η αγανάκτηση των φοιτητών, όταν βλέπουν πως αντί να διευρύνονται οι επαγγελματικές τους προοπτικές (όπως ήταν ο σκοπός του εν λόγω Τμήματος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου), αντίθετα υφίστανται άνιση και άδικη μεταχείριση, συγκρινόμενοι με τους αποφοίτους των Τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

- Για ποιο λόγο έχει καθυστερήσει τόσο πολύ η αναγκαία διευθέτηση του θέματος;

- Πότε θα καταθέσει την απαιτούμενη νομοθετική ρύθμιση και πότε γενικότερα θα εκδώσει την αναγκαία Υπουργική απόφαση για την πλήρη κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους αποφοίτους του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου;

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2009

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς