Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αιτήματα Συλλόγου Εποχικών Πυροσβεστών Νομού Μεσσηνίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9/12/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :2015/09-12-2008
Ημερομηνία Κατάθεσης :.09.12.2008

 
ΑΝΑΦΟΡΑ
 
ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ : ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
 

Θέμα: Αιτήματα Συλλόγου Εποχικών Πυροσβεστών Νομού Μεσσηνίας.

Σας διαβιβάζω αντίγραφο του από 27-11-2008 εγγράφου του Συλλόγου Εποχικών Πυροσβεστών Νομού Μεσσηνίας, στο οποίο παρατίθενται τα κυριότερα αιτήματα των μελών του για την τακτοποίηση και τη βελτίωση του εργασιακού τους καθεστώτος.

 
Είναι γνωστή και αποδεδειγμένη η ιδιαίτερη συμβολή των εποχικών πυροσβεστών στην κατάσβεση πυρκαγιών και γενικότερα στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των συμπολιτών μας από αντίστοιχους κινδύνους, με αυταπάρνηση, ακόμα και με κίνδυνο της ίδιας τους της ζωής. Για τούτο παρακαλώ να αντιμετωπίσετε θετικά και να μεριμνήσετε για την άμεση επίλυση των εργασιακών τους αιτημάτων.