Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Παραβιάσεις της διαδικασίας μεταθέσεων Λιμενικών
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 29/8/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 13651
Ημερ. Κατάθεσης:
29-08-06

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας

Θέμα: Παραβιάσεις της διαδικασίας μεταθέσεων Λιμενικών

Με παλαιότερες Ερωτήσεις μου είχα αναφερθεί στις δυσμενείς αλλαγές που επήλθαν στη διαδικασία μεταθέσεων λιμενικών με το Π.Δ. 222/25-10-2005. Από πρόσφατες όμως καταγγελίες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, προκύπτει ότι το ΥΕΝ παραβίασε ακόμα και αυτή τη διαδικασία και τα κριτήρια που το ίδιο θέσπισε, καταστρατηγώντας όλες τις διατάξεις του άρθρου 13 του 222/25-10-2005 Π.Δ. για τις μεταθέσεις των λιμενικών.

Ειδικότερα, δεν τηρήθηκε η διαδικασία της παρ. 4 άρθρου 4 του 222/2005 Π.Δ. ότι «…η υπηρεσία, με βάση τον αριθμό των μορίων που συγκεντρώνει ο κάθε ενδιαφερόμενος, επεξεργάζεται τις αιτήσεις και καταρτίζει πίνακες μεταθέσεων τους οποίους εισάγει στα αρμόδια συμβούλια μεταθέσεων».

Επίσης, δεν συντάχθηκαν πίνακες μεταθέσεων με βάση τα μόρια διότι δεν τηρήθηκε η διαδικασία της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, σύμφωνα με την οποία θα έπρεπε από τον Ιανουάριο να έχουν ανακοινωθεί οι πίνακες μορίων του προσωπικού. Αυτοί οι πίνακες δεν έχουν συνταχθεί με το νέο Π.Δ. γιατί δεν έχει προβλεφθεί η τεχνική δυνατότητα καταγραφής των μορίων του προσωπικού, δηλ. η σύναψη σύμβασης με σχετικές εταιρείες μηχανογράφησης, και η κατάσταση αυτή εξυπηρετεί την εφαρμογή αδιαφανών και αυθαίρετων διαδικασιών στις μεταθέσεις.

Επειδή παρατηρήθηκε το φαινόμενο μετακινήσεων λιμενικών σε υπηρεσίες που δεν δήλωσαν, χωρίς να τους δοθεί η δυνατότητα νέας δήλωσης και χωρίς να έχουν συμπληρώσει 10ετία στην ίδια περιφερειακή διοίκηση, όπως προβλέπει η παρ. 5 άρθρου 13 του εν λόγω Π.Δ,

Επειδή αντί οι πίνακες μεταθέσεων να είναι έτοιμοι τον Απρίλιο, για να μπουν στο Συμβούλιο μεταθέσεων το Μάιο και τον Ιούνιο να σταλούν οι αποφάσεις στους μετατιθέμενους (σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13) , αυτή η διαδικασία έγινε μέσα στον Αύγουστο, δημιουργώντας αναστάτωση στις υπηρεσίες του Λ.Σ. και στους μετατιθέμενους, οι οποίοι μέσα σε λίγες μέρες κλήθηκαν να παρουσιαστούν σε νέες υπηρεσίες, χωρίς να ληφθεί υπ’ όψιν ότι όσοι έχουν παιδιά θα πρέπει, πέρα από νέο σπίτι, να βρούν εσπευσμένα και σχολείο για τα παιδιά τους, στο παρά πέντε της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς!

Επειδή τα προβλήματα αυτής της διαδικασίας είναι ιδιαίτερα έντονα στο Ν. Μεσσηνίας, αφού από την Καλαμάτα μετατέθηκαν 10 άτομα και παρουσιάστηκαν 7, από την Πύλο 3 και παρουσιάστηκαν 10, από την Κορώνη 3 και δεν παρουσιάζεται κανείς, από την Κυπαρισσία 1 και δεν παρουσιάζεται κανείς, ενώ στο νεοϊδρυθέντα σταθμό Αγ. Νικολάου παρουσιάζονται 5 άτομα,

Επειδή, με τις φετινές μεταθέσεις αποδεικνύεται ότι η ίδια η Διοίκηση του Λ.Σ. είτε αδυνατεί να εφαρμόσει το Π.Δ. που το Υπουργείο με συνοπτικές διαδικασίες επέβαλε, λόγω αδυναμιών και προχειρότητας στη σύνταξή του, είτε αδιαφορεί για την τήρηση της νομιμότητας που η ίδια θέσπισε, με προφανείς σκοπούς αδιαφάνειας και αναξιοκρατίας στις μεταθέσεις και στη γενικότερη στελέχωση των υπηρεσιών του Λ.Σ.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

    • Για ποιους λόγους παραβιάστηκαν φέτος όλες οι διατάξεις του άρθρου 13 Π.Δ. 222/25-10-2005 για τις μεταθέσεις των λιμενικών;

    • Τι πρόκειται να κάνει για την αποκατάσταση της νομιμότητας στις μεταθέσεις και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται στη λειτουργία των υπηρεσιών του Λ.Σ. και ειδικότερα στη στελέχωση των υπηρεσιών του στο Ν. Μεσσηνίας;

                                           Αθήνα,  28 Αυγούστου 2006

Ο  βουλευτής

                Δημήτρης Κουσελάς