Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Επιπτώσεις της φορολογικής πολιτικής της Κυβέρνησης για τα προϊόντα καπνού στην καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 29/8/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. βουλής: 4884
Ημερ. κατάθεσης:
29-08-2006

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα: Επιπτώσεις της φορολογικής πολιτικής της Κυβέρνησης για τα προϊόντα καπνού στην καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ.

Σας διαβιβάζω το από 16-8-2006 ψήφισμα του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Ν.Α. Μεσσηνίας, με το οποίο ζητείται η αναθεώρηση της πολιτικής φορολόγησης των τσιγάρων, με κριτήρια δικαιοσύνης και ισότιμης αντιμετώπισης και συγκεκριμένα η εφαρμογή αναλογικού φόρου.

Παρακαλώ να δείτε τις θέσεις και τις προτάσεις του Ν.Σ. Μεσσηνίας με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή, διότι η μέχρι σήμερα πολιτική σας στο θέμα αυτό πλήττει άνισα τις Ελληνικές καπνοβιομηχανίες, μεταξύ των οποίων και τη βιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ, η οποία αποτελεί ιστορική και σημαντικότατη βιομηχανία του Νομού Μεσσηνίας, που απασχολεί εκατοντάδες εργαζόμενους και συμβάλλει τα μέγιστα στην οικονομική και πολιτιστική ζωή του νομού μας.

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2006

Ο βουλευτής

              Δημήτρης Κουσελάς