Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αιτήματα Συλλόγου ΑΜΕΑ, γονέων και φίλων Τριφυλίας «Ο ‘Αγιος Χαράλαμπος».
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 29/8/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. βουλής: 4877
Ημερ. κατάθεσης:
29-08-2006

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θέμα: Αιτήματα Συλλόγου ΑΜΕΑ, γονέων και φίλων Τριφυλίας «Ο ‘Αγιος Χαράλαμπος».

Σας διαβιβάζω το από 3-8-2006 υπόμνημα του Συλλόγου Ατόμων με ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ), γονέων και φίλων Τριφυλίας «Ο ‘Αγιος Χαράλαμπος», με τις προτάσεις και το αίτημά τους για άμεση έγκριση από το Υπουργείο σας της Προγραμματικής Σύμβασης, που είναι άκρως απαραίτητη για να μπορέσει ο εν λόγω φορέας να συνεχίσει ομαλά την πλούσια και αξιόλογη δραστηριότητά του για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ της Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας.

Παρακαλώ να δείτε το εν λόγω αίτημα με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή, διότι η ευαίσθητη αυτή κατηγορία συμπολιτών μας, τα ΑΜΕΑ, καθώς και οι φορείς που τα υποστηρίζουν, έχουν δικαίωμα, αν όχι προτεραιότητα, στην αναγκαία και επαρκή οικονομική στήριξή τους από την Πολιτεία.

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2006

Ο βουλευτής

                Δημήτρης Κουσελάς