Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Χορήγηση αποζημιώσεων για ζημιές από καύσωνα σε αμπέλια και σύκα.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/8/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 13566
Ημερ. Κατάθεσης:
24-08-06

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θέμα: Χορήγηση αποζημιώσεων για ζημιές από καύσωνα σε αμπέλια και σύκα.

Ο έντονος και παρατεταμένος καύσωνας που επικράτησε τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας και ιδιαίτερα στη Μεσσηνία έχει προκαλέσει σημαντικές ζημιές στις καλλιέργειες. Ιδιαίτερα έχουν υποστεί σοβαρή ζημία οι αμπελοκαλλιέργειες και τα σύκα.

Επειδή το μέγεθος της ζημιάς είναι μεγάλο και οι επιπτώσεις της στο εισόδημα των αγροτών διαδέχονται τη συρρίκνωση του εισοδήματός τους από τις χαμηλές τιμές των προϊόντων σε σχέση με το αυξημένο κόστος παραγωγής, εντείνοντας το οικονομικό τους αδιέξοδο,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

    • Θα σταλούν σύντομα κλιμάκια γεωπόνων ΕΛΓΑ ώστε να γίνουν άμεσα οι εκτιμήσεις των ζημιών και να αποζημιωθούν έγκαιρα οι παραγωγοί;

    • Τι πρόσθετα μέτρα προτίθεται να λάβει (λ.χ. προκαταβολή αποζημίωσης, όπως είχε συμβεί στο παρελθόν), για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ζημιωθέντες παραγωγοί;

                                            Αθήνα,  24 Αυγούστου 2006

Ο  βουλευτής

       Δημήτρης Κουσελάς