Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Με αποικιοκρατικού χαρακτήρα σύμβαση, βασικοί όροι της οποίας παραμένουν μυστικοί, εκχωρήθηκε σε αμερικανικό όμιλο η διαχείριση του Αστέρα Βουλιαγμένης. Προς χάριν της Starwood μάλιστα, η εταιρεία Αστήρ Παλλάς θα πληρώσει 45 εκατ. Ευρώ για νέες ανακαινίσ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 7/8/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 13443
Ημερομηνία Κατάθεσης: 07.08.06

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Με αποικιοκρατικού χαρακτήρα σύμβαση, βασικοί όροι της οποίας παραμένουν μυστικοί, εκχωρήθηκε σε αμερικανικό όμιλο η διαχείριση του Αστέρα Βουλιαγμένης. Προς χάριν της Starwood μάλιστα, η εταιρεία Αστήρ Παλλάς θα πληρώσει 45 εκατ. Ευρώ για νέες ανακαινίσεις, ενώ έχει ήδη πληρώσει 70 Εκατ. Ευρώ!»

Ένα από τα ομορφότερα ξενοδοχεία στον κόσμο, σε τοπίο μοναδικού φυσικού κάλλους, εκχωρείται από τη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας και την θυγατρική της Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης, με αποικιοκρατικού χαρακτήρα σύμβαση, στη διαχείριση της αμερικανικής Starwood, προς ζημία των εισηγμένων εταιρειών - Εθνικής Τράπεζας ως μετόχου πλειοψηφίας και Αστήρ Παλλάς - αλλά και των μικροεπενδυτών μετόχων μειοψηφίας.

Ειδικότερα, με την ανοχή της κυβέρνησης και των χρηματιστηριακών αρχών, η διοίκηση της Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης, με πρόεδρο τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας κ. Τάκη Αράπογλου, εκχώρησε κατόπιν διαγωνισμού, αλλά με ιδιαίτερα επιβλαβείς όρους, τη διαχείριση του Αστέρα Βουλιαγμένης στον αμερικανικό όμιλο της Starwood.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις της Αστήρ Παλλάς, η εισηγμένη θα επιβαρυνθεί με το ποσό των 45 εκατ. Ευρώ, βάσει των αρχικών υπολογισμών, για να ανακαινισθεί ο Αστέρας σύμφωνα με τα πρότυπα των αλυσίδων της διαχειρίστριας εταιρείας, ενώ μόλις τον περασμένο Ιούνιο ο ίδιος ο κ. Αράπογλου είχε παρουσιάσει υπερήφανα τις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου, όπου είχαν εκτελεσθεί εργασίες κόστους 70 εκατ. Ευρώ!!!

Η διοίκηση του Χ.Α. ζήτησε πρόσφατα για τη νέα δαπάνη και έλαβε από τη διοίκηση της εταιρείας την ακόλουθη απάντηση:

«Από την ολοκλήρωση των έργων ανακαίνισης των ξενοδοχείων Αρίων και Ναυσικά το καλοκαίρι του 2004, η Διοίκηση της Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης Α.Ξ.Ε. (Αστήρ) εξέταζε την προοπτική ανακαίνισης και των υπολοίπων εγκαταστάσεων του ξενοδοχειακού συγκροτήματος του Αστέρος. Μεταξύ άλλων, η Διοίκηση εξέτασε το ενδεχόμενο ανακαίνισης του ξενοδοχείου Αφροδίτη και των bungalows, σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα διεθνή standards, καθώς και της ανέγερσης συνεδριακού κέντρου.

Η Διοίκηση του Αστέρα έκρινε σκόπιμο να μην προχωρήσει σε έργα ανακαίνισης ενόσω βρισκόταν σε εξέλιξη ο διεθνής διαγωνισμός για την ανάθεση του management των ξενοδοχείων σε εξειδικευμένο οίκο. Και αυτό επειδή εκρίθη ότι θα είναι ιδιαίτερα επωφελές για τον Αστέρα να γίνουν τα σχετικά έργα σε συνεργασία με το νέο manager, ο οποίος θα είχε μεγάλη εμπειρία στα σύγχρονα διεθνή standards που επιθυμεί να εφαρμόσει η Διοίκηση του Αστέρα.

Για το σκοπό αυτό, στα πλαίσια του διεθνούς διαγωνισμού, η Διοίκηση του Αστέρα ζήτησε από τους υποψηφίους να παρουσιάσουν, μεταξύ άλλων, τις προτάσεις τους για τη φυσιογνωμία και το χαρακτήρα που θα ταίριαζε καλύτερα στο ξενοδοχείο Αφροδίτη και στα bungalows. Οι προτάσεις αυτές ήταν ένα από τα σημεία που το Διοικητικό Συμβούλιο του Αστέρα έλαβε υπόψη του προκειμένου να επιλέξει τη Starwood ως manager του συγκροτήματος. Σε εφαρμογή των ανωτέρω, η Starwood ανέλαβε την υποχρέωση να προσφέρει στον Αστέρα συμβουλές για τα ποιοτικά κριτήρια (standards) που θα πρέπει να ικανοποιούν η Αφροδίτη και τα bungalows, έτσι ώστε η ανακαίνιση που προέβλεπε η Διοίκηση του Αστέρα να έχει τη σωστή κατεύθυνση και στόχευση στην ιδιαίτερα απαιτητική διεθνή αγορά πολυτελών ξενοδοχείων.

Η Διοίκηση του Αστέρα εκτιμά ότι ο προγραμματισμός των έργων ανακαίνισης (περιλαμβανομένων των μελετών, του προϋπολογισμού, κλπ.) θα ξεκινήσει μετά την 1η Ιουλίου 2006, όταν θα τεθεί σε ισχύ η υποχρέωση της Starwood να προσφέρει τις σχετικές συμβουλές στον Αστέρα.

Μετά την ολοκλήρωση των σχετικών μελετών, που θα γίνουν από τον Αστέρα με την συμβουλή της Starwood μόνο σε ό,τι αφορά τα διεθνή ποιοτικά standards, η Διοίκηση του Αστέρα θα είναι σε θέση να καθορίσει τον ακριβή προϋπολογισμό των σχετικών έργων ανακαίνισης, την πηγή χρηματοδότησης, κλπ. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν συγκεκριμένα σχέδια ή μελέτες για τα έργα ανακαίνισης και, κατά συνέπεια, το ποσό των 45 εκατ. Ευρώ που αναφέρεται αποτελεί μία αρχική προσέγγιση της τάξης μεγέθους και όχι προϋπολογισμό του κόστους τους.»

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη οι μέτοχοι της εισηγμένης έχουν πληρώσει βαρύ τίμημα για τις ανακαινίσεις, καθώς το ξενοδοχείο έμεινε κλειστό για μακρά περίοδο, τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας είναι απογοητευτικά, ενώ έλαβε και μεγάλο ομολογιακό δάνειο, ύψους 32 εκατ. Ευρώ, από τη μητρική Εθνική Τράπεζα, πληρώνοντας μεγάλα ποσά τόκων. Και τώρα, οι μέτοχοι της εισηγμένης βλέπουν να παρατείνεται η διαδικασία των ανακαινίσεων, ενώ υποτίθεται ότι είχε ολοκληρωθεί και ο Αστέρας είχε μετατραπεί σε ένα από τα ομορφότερα ξενοδοχεία στον κόσμο.

Όπως προκύπτει, όμως, από την επίσημη ανακοίνωση για την ανάθεση της διαχείρισης, η οποία προηγήθηκε της απάντησης στη διοίκηση του Χ.Α., θα ανακαινισθούν όχι μόνο τμήματα του ξενοδοχείου που δεν είχαν ανακαινισθεί, αλλά και ήδη ανακαινισμένα.

«Το επιχειρησιακό σχέδιο της Starwood αξιοποιεί κατά τον μέγιστο δυνατό τρόπο τις επενδύσεις που έγιναν στην Αστήρ Παλάς το 2003 και 2004, με σκοπό να την τοποθετήσει μεταξύ των καλύτερων ξενοδοχείων πολυτελείας στη Μεσόγειο», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της Αστήρ Παλλάς και προστίθεται ότι:

«Ο Αρίων και η Ναυσικά θα λειτουργήσουν με τα νέα brands από την 1η Ιουλίου 2006, ενώ η Αφροδίτη σε πρώτη φάση θα λειτουργήσει με την σημερινή επωνυμία. Η ανακαίνιση των bungalows θα ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της χαμηλής τουριστικής περιόδου. Δεν προβλέπεται η μετατροπή της εξωτερικής δομής των κτιρίων, αλλά η ολοκληρωτική εσωτερική ανακαίνιση και γενική αναβάθμιση σύμφωνα με τα πρότυπα του Luxury Collection. Τα σχέδια προβλέπουν να δημιουργηθούν και ιδιωτικές πισίνες, εφόσον ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις και άδειες. Η μετατροπή του ξενοδοχείου της Αφροδίτης θα ξεκινήσει μετά την καλοκαιρινή περίοδο και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2008. Η μετατροπή δεν προβλέπει αλλαγές στην εξωτερική δομή του κτιρίου, αλλά ολοκληρωτική εσωτερική ανακαίνιση έτσι ώστε να επανασχεδιαστεί στις προδιαγραφές των μονάδων W Hotels».

Δηλαδή, για να ικανοποιηθεί η Starwood, θα ανακαινισθούν εσωτερικά ήδη ανακαινισμένες μονάδες, εργασίες για τις οποίες δεν προβλέπεται να επενδύσει ούτε Ευρώ η διαχειρίστρια εταιρεία, ενώ θα λαμβάνει αδρή αμοιβή για την υποτιθέμενη πολύτιμη συνεισφορά της στη διαχείριση του ξενοδοχείου.

Όσον αφορά, όμως, τις προβλεπόμενες αμοιβές της Starwood, οι επίσημες ανακοινώσεις μέχρι στιγμής τις καλύπτουν με πέπλο αδιαφάνειας, με την ανοχή και των χρηματιστηριακών εποπτικών αρχών, που δεν έχουν δεήσει έως τώρα να ζητήσουν αναλυτική ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, όπως συμβαίνει για κάθε σοβαρή επιχειρηματική πρωτοβουλία των εισηγμένων στο Χ.Α. εταιρειών, πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για μία σύμβαση διαχείρισης 15ετούς διάρκειας.

Στη σχετική ανακοίνωση της Αστήρ Παλλάς, το θέμα της αμοιβής της διαχειρίστριας καλύπτεται με 149 λέξεις, οι οποίες αφήνουν περισσότερα ερωτηματικά από όσα απαντούν. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι:

«Όπως συνηθίζεται στις συμβάσεις διαχείρισης στον τομέα των ξενοδοχείων, η σύνθεση των αμοιβών προσδιορίζεται με βάση την οικονομική απόδοση των ξενοδοχείων, έτσι ώστε να παρέχονται τα κατάλληλα κίνητρα για τη βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων από την διαχειρίστρια. Η αμοιβή της διαχειρίστριας Starwood περιλαμβάνει αμοιβή για την χρήση των διακριτικών τίτλων, η οποία υπολογίζεται επί του κύκλου εργασιών του ξενοδοχείου και αμοιβή υψηλής απόδοσης που υπολογίζεται επί του καθαρού λειτουργικού αποτελέσματος του ξενοδοχείου. Η αμοιβή υψηλής απόδοσης συναρτάται και καταβάλλεται με την προϋπόθεση της επίτευξης συγκεκριμένων στόχων αποδοτικότητας. Οι στόχοι έχουν λάβει υπόψη τις μέχρι σήμερα επιτευχθείσες αποδόσεις και τις προσδοκίες του επιχειρησιακού σχεδίου της εταιρίας πριν από τη σύμβαση διαχείρισης, με σκοπό την διασφάλιση τους. Το επιχειρησιακό σχέδιο υπό την διαχείριση της Starwood προβλέπει την αύξηση του μεριδίου αγοράς των ξενοδοχείων στην διεθνή αγορά και την προσέλκυση ενός ευρύτερου κοινού το οποίο θα έχει θετική επίδραση στην απόδοση των ξενοδοχείων».

Είναι φανερό ότι μόνο μάντεις(!) μπορούν να αποκρυπτογραφήσουν το παραπάνω κείμενο, που σε τίποτα δεν διαφωτίζει τους μετόχους για τις αμοιβές που θα κληθούν να πληρώσουν, παρά μόνο καθιστά σαφές ότι η αμερικανική εταιρεία θα αποκομίσει τεράστια οφέλη, απομυζώντας την εισηγμένη εταιρεία και τους μετόχους της.

Μετά τα παραπάνω, ερωτάστε:

  • Ποιοι ακριβώς είναι οι όροι συνεργασίας και οι αμοιβές της Starwood, βάσει της σύμβασης, το περιεχόμενο της οποίας παραμένει μέχρι σήμερα μυστικό;

  • Συμφωνείτε πολιτικά με τους χειρισμούς της Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας και της Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης, όσον αφορά τη διαχείριση ενός από τα καλύτερα ξενοδοχεία της Αττικής, που αποτελεί κόσμημα του ελληνικού Τουρισμού;

  • Συμφωνείτε με την κάλυψη των όρων της σύμβασης από πέπλο αδιαφάνειας, που δεν επιτρέψει την αξιολόγησή τους από την κοινή γνώμη αλλά και το επενδυτικό κοινό;

  • Συμφωνείτε με την ανοχή που επιδεικνύει στην αδιαφάνεια η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αποφεύγοντας ακόμη και να ασκήσει στοιχειωδώς τα καθήκοντα της ως εποπτική αρχή και να ζητήσει τη δημοσιοποίηση των όρων της σύμβασης και του επιχειρησιακού σχεδίου που έχει συμφωνηθεί με την Starwood;

  • Προτίθεται να λάβει η Κυβέρνηση μέτρα και ποια, για την προάσπιση των συμφερόντων της εισηγμένης Αστήρ Παλλάς και, κατ’ επέκταση, της μητρικής Εθνικής Τράπεζας, στην οποία τα ασφαλιστικά Ταμεία έχουν δεσμεύσει κεφάλαια εκατοντάδων εκατομμυρίων Ευρώ;

  • Προτίθεται η Κυβέρνηση να ενεργήσει για την προστασία των μετόχων μειοψηφίας της Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης, τα συμφέροντα των οποίων προκλητικά αγνοεί η Διοίκηση της εταιρείας, αποφεύγοντας ακόμη και τη στοιχειώδη ενημέρωσή τους για μείζονος σημασίας επιχειρηματικές συμφωνίες;

  • Θεωρεί η Κυβέρνηση ότι με τέτοιες πρακτικές αδιαφάνειας και κακοδιαχείρισης, ακόμη και εισηγμένων εταιρειών με στρατηγική σημασία για την τουριστική βιομηχανία της χώρας, υπηρετείται η πολιτική της δήθεν «εξυγίανσης» του Χρηματιστηρίου και της δήθεν αποκατάστασης όρων διαφάνειας, που κατ’ επανάληψη έχει εξαγγελθεί από τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό Οικονομίας;

  • Πόσα ποσά δαπανήθηκαν για την εθελούσια έξοδο του συνόλου σχεδόν των υπαλλήλων του Αστέρα με αποτέλεσμα να αποτελέσει και αυτή η δαπάνη ένα επιπλέον κόστος που επιβαρύνθηκε η Εθνική Τράπεζα και που καθιστά τελικά χαριστική τη σύμβαση εκχώρησης του management του Αστέρα Βουλιαγμένης;

  • Υπάρχουν ρήτρες διασφάλισης σχετικά με τη βιωσιμότητα της διαχείρισης και του Προϋπολογισμού που έχει καταθέσει για τα επόμενα χρόνια η εταιρεία που ανέλαβε τη διαχείριση του Αστέρα;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Πέτρος Ευθυμίου

Ανδρέας Μακρυπίδης

Γιώργος Ανωμερίτης

Μιχάλης Καρχιμάκης

Δημήτρης Κουσελάς

Γρηγόρης Νιώτης