Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Συνέχιση του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» .
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31/7/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 13380
Ημερ. Κατάθεσης:
31-07-06

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς:

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: Συνέχιση του Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» .

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» παρέχει σημαντικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας και ειδικότερα καλύπτει την κοινωνικο-συναισθηματική στήριξη, την ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα, αλλά και την οικιακή φροντίδα ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ, με σημαντική συμβολή, πέραν των ανωτέρω, στην τοπική απασχόληση, ιδίως γυναικών.

Παρά την προφανή σημασία αυτού του προγράμματος, σύμφωνα με την ΚΥΑ Α.Π. 110941/12-4-2006, η χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων από την Ε.Ε. θα σταματούσε στα τέλη Ιουνίου του 2006.

Επειδή, κατόπιν αυτού, η βιωσιμότητα του προγράμματος καθίσταται εξαιρετικά προβληματική,

Επειδή οι υπηρεσίες που παρέχει προς άτομα τρίτης ηλικίας και ΑΜΕΑ είναι σημαντικές και αναντικατάστατες,

Επειδή δεν νοείται οι υπηρεσίες αυτές να έχουν ημερομηνία λήξης, αφού καλύπτουν σοβαρές και πάγιες ανάγκες των συμπολιτών μας, στο κέντρο και στην περιφέρεια,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

    • Τι μέτρα προτίθενται να πάρουν και σε τι ενέργειες προτίθενται να προβούν, ώστε να διασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση και ομαλή συνέχιση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» σε πανελλαδική κλίμακα;

    • Σκοπεύουν να ενισχύσουν περαιτέρω την ανάπτυξη του Προγράμματος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και ειδικότερα στο Νομό Μεσσηνίας και αν ναι, με ποιο σχεδιασμό;

                                                                                                                                                                  Αθήνα,  31 Ιουλίου 2006  

                                                                                                                                                         Ο  βουλευτής

                      Δημήτρης Κουσελάς