Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Εξαγορά της χρηματιστηριακής εταιρείας Π&Κ από την Εθνική Τράπεζα (Ε.Τ.Ε.)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/7/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 13288/1676
Ημερομηνία Κατάθεσης: 25.07.06

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΚΑΙ
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: 1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
                                         2) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,

ΘΕΜΑ: Εξαγορά της χρηματιστηριακής εταιρείας Π&Κ από την Εθνική Τράπεζα (Ε.Τ.Ε.)

Με τη στήριξη της Κυβέρνησης της Ν.Δ. η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας συνεχίζει την πρακτική των εξαγορών με αδιαφανείς διαδικασίες σε βάρος των μετόχων και των ασφαλιστικών ταμείων.

Έναντι τιμήματος 48,7 εκ. ευρώ και με την πρόσληψη μάλιστα δύο στελεχών της με παχυλούς μισθούς, εξαγοράσθηκε η χρηματιστηριακή εταιρεία Π&Κ προκειμένου να συγχωνευθεί με την Εθνική Χρηματιστηριακή.

Η εξαγορά της Π&Κ, με μερίδιο αγοράς 11,9% όσο περίπου και η Εθνική Χρηματιστηριακή (11,7%), είναι υπερτιμημένη και αδικαιολόγητη διότι:

 Το τίμημα των 49 εκ. ευρώ:

- είναι 2,3 φορές τα ιδία κεφάλαια της Π&Κ το έτος 2005,
- είναι 36 φορές τα μετά φόρων κέρδη (μέσος όρος) της περιόδου 2002 – 2005,
- είναι 18,2 φορές τα κέρδη μετά φόρων της (ιδιαίτερα καλής για το χρηματιστήριο) χρονιάς 2005.

 Η Π&Κ έχει τα μισά κέρδη (4,1 εκ. ευρώ το 2005) σε σχέση με την Εθνική Χρηματιστηριακή (8,4 εκ. ευρώ), τη στιγμή που:

- έχουν περίπου το ίδιο μερίδιο αγοράς,
- τα ιδία κεφάλαιά τους βρίσκονται περίπου στα ίδια επίπεδα:

21,4 εκ. ευρώ η Π&Κ και 24,1 εκ. ευρώ η Εθνική Χρηματιστηριακή το 2005.

Ο τζίρος της Π&Κ πραγματοποιείται με μεγάλο ρίσκο (συναλλαγές με hedge funds). Ήδη εξαιτίας της χρεοκοπίας πολλών hedge funds τον περασμένο Μάιο, η Π&Κ ζημιώθηκε κατά μεγαλά ποσά, που θα εμφανισθούν αργότερα στα αποτελέσματα του 2006.

Με τον διαχωρισμό του Επικουρικού από το Συνεγγυητικό κεφάλαιο, η Π&Κ θα έπρεπε να δεσμεύσει μέχρι 31-7-06 ρευστότητα που ξεπερνά τα 7 εκ. Ευρώ.

Η «επιχείρηση διάσωσης» (bail out), λόγω της στενής σχέσης και προϊστορίας της Π&Κ με το κόμμα της Ν.Δ., ανατέθηκε στην Εθνική Τράπεζα.

Επειδή δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά για τη σκοπιμότητα της συγκεκριμένης εξαγοράς,

Επειδή η χρηματιστηριακή εταιρεία Π&Κ εμφανίζεται τα δύο τελευταία χρόνια να έχει προνομιακή μεταχείριση ως προς τις χρηματιστηριακές της εργασίες από τράπεζες που ελέγχονται από το δημόσιο,

Επειδή αν η εξαγορά αποδειχθεί επιζήμια θίγονται ζωτικής σημασίας συμφέροντα των Ασφαλιστικών Ταμείων που συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο της Εθνικής Τράπεζας, όπου ανήκουν χιλιάδες εργαζόμενοι,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

- Γιατί προχώρησε η διοίκηση της Εθνικής σε αυτήν την υπερτιμημένη και ακριβή εξαγορά;
- Πως προσδιορίσθηκε και με ποια μελέτη το συγκεκριμένο τίμημα των 48,7 εκ. ευρώ;
- Ποιές είναι οι υποχρεώσεις της Π&Κ έναντι τρίτων; Υπάρχουν επισφάλειες, αν ναι πιο είναι το ύψος;
- Ποιο είναι το ύψος του ετήσιου μισθού που θα λαμβάνουν οι δύο μεγαλομέτοχοι της Π&Κ, που στο πλαίσιο της συμφωνίας εξαγοράς προσλήφθηκαν στην Εθνική Χρηματιστηριακή;
- Πόσα και ποια στελέχη της Εθνικής Τράπεζας και της Εθνικής Χρηματιστηριακής έχουν αντίστοιχες αποδοχές;

Ζητείται να κατατεθούν:

- Η συμφωνία εξαγοράς της Π&Κ χρηματιστηριακής από την Εθνική Τράπεζα.

- Η μελέτη βάση της οποίας προσδιορίσθηκε ως εύλογο τίμημα τα 48,7 εκ. ευρώ.
- Τα στοιχεία που αφορούν τις χρηματιστηριακές εργασίες της Π&Κ με τράπεζες που ελέχονται από το δημόσιο από 1-7-2004 έως 30-6-2006.

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2006

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ:

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΩ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ