Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Σχεδιασμός και Ανάδειξη Δικτύου Εθνικών και Τοπικών Μονοπατιών Πελοποννήσου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/7/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. βουλής: 4760
Ημερ. κατάθεσης:
25-07-2006

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

- ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

- ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Θέμα: Σχεδιασμός και Ανάδειξη Δικτύου Εθνικών και Τοπικών Μονοπατιών Πελοποννήσου.

Σας διαβιβάζω το από 5-7-2006 έγγραφο των Ορειβατικών Συλλόγων Πελοποννήσου και, σε συνημμένο Υπόμνημα, τις απόψεις και τις προτάσεις τους για το σχεδιασμό και την ανάδειξη δικτύου εθνικών και τοπικών μονοπατιών στην Πελοπόννησο.

Παρακαλώ να δείτε αυτές τις προτάσεις με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή, διότι μπορούν να συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού στην Πελοπόννησο, με την προσέλκυση χιλιάδων τουριστών, ορειβατών και οδοιπόρων και την ανάδειξη των ορεινών μας τοπίων.

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2006

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς