Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Δανεισμός και Δανειακό Πρόγραμμα 2006
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/7/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 13171/1666
Ημερομηνία Κατάθεσης: 24.07.06

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΚΑΙ
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Για τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών

ΘΕΜΑ: «Δανεισμός και Δανειακό Πρόγραμμα 2006

Η αδυναμία της Κυβέρνησης της Ν.Δ. να διαχειρισθεί αποτελεσματικά τα δημοσιονομικά μεγέθη έχει οδηγήσει στον υπερδανεισμό.

Mέσα στην τελευταία διετία ο δανεισμός του Δημοσίου ανήλθε στα 81 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 37,5 δισ. ευρώ αντλήθηκαν μόνο κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς (2005), παρουσιάζοντας σοβαρές υπερβάσεις ύψους 4,5 δισ. ευρώ σε σχέση με τον αρχικό στόχο.

Το πρώτο πεντάμηνο του 2006 ο δανεισμός έχει ανέλθει στα 22 δις ευρώ, έναντι ετήσιου στόχου για 30 δις ευρώ, γεγονός που καταδεικνύει ότι και το 2006 θα παρουσιασθούν σοβαρές υπερβάσεις.

Ο υπερδανεισμός οδηγεί σε εκτίναξη του δημόσιου χρέους. Το χρέος της Κεντρικής Κυβέρνησης από 182,3 δις ευρώ το 2003, προβλέπεται να φθάσει στα 226,6 δις ευρώ το 2006, αύξηση δηλαδή στα τρία χρόνια κατά 44,3 δις ευρώ.

Την ίδια στιγμή οι τόκοι παραμένουν σχετικά σταθεροί, γιατί η Κυβέρνηση της Ν.Δ. προχωρεί στην ‘‘εξοικονόμηση’’ τόκων μέσω swaps, η οποία αυξάνει θεαματικά και ανησυχητικά τα δύο τελευταία χρόνια. Το γεγονός αυτό, σε μια περίοδο αύξησης των επιτοκίων, σημαίνει ότι:

 • η Κυβέρνηση της Ν.Δ. είτε αναλαμβάνει μεγάλο επιτοκιακό κίνδυνο,

 • είτε μεταφέρει τόκους στο μέλλον,

 • ή προεισπράττει τόκους που δεν θα πλήρωνε στο μέλλον.

Κατόπιν αυτών, ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

  • Ποιος είναι ο αρχικός στόχος του δανειακού προγράμματος για το έτος 2006 και Ποιο το ύψος του δανεισμού που πραγματοποιήθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2006;

  • Ποιος είναι ο προγραμματισμός για τον δημόσιο δανεισμό τους επόμενους μήνες και μέχρι το τέλος του 2006 και Ποιες είναι οι εκτιμήσεις για το τελικό ύψος του δημόσιου δανεισμού κατά το έτος 2006;

  • Ποιο είναι το ύψος του δημόσιου χρέους κατά το πρώτο εξάμηνο του 2006 και ποια η μεταβολή του σε σχέση με το τέλος του 2005;

  • Ποιο είναι το ύψος των ταμειακών διαθέσιμων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2006;

  • Ποιο είναι το ύψος των swaps κατά τα έτη 2004, 2005 και 2006;

   ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ:

   Τα ακριβή στοιχεία που αφορούν:

  • (α) Τη μορφή, τις ακολουθούμενες διαδικασίες και το κόστος του δανεισμού κατά το πρώτο εξάμηνο του 2006, καθώς και τις ανταλλαγές swap τα έτη 2004, 2005 και 2006.

  • (β) Τη διαδικασία επιλογής εκείνων των τραπεζών που ανέλαβαν τη σύναψη κοινοπρακτικών δανείων κατά το πρώτο εξάμηνο του 2006.

   Τα σχετικά πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. για τις παραπάνω περιπτώσεις.

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2006

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΩ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΜΗΣ

ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΜΠΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ