Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αιτήματα ομάδας παραγωγών «Νηλέας» και Αγροτικού Συνεταιρισμού «Ελαιώνα» Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20/7/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. βουλής: 4696
Ημερ. κατάθεσης:
20-07-2006

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θέμα: Αιτήματα ομάδας παραγωγών «Νηλέας» και Αγροτικού Συνεταιρισμού «Ελαιώνα» Ν. Μεσσηνίας.

Σας διαβιβάζω το από 11-7-2006 έγγραφο των ελαιοπαραγωγικών οργανώσεων «Ελαιώνας» και «Νηλέας» Ν. Μεσσηνίας με τις προτάσεις και τα αιτήματά τους και παρακαλώ να τα δείτε με τη δέουσα προσοχή, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα εκφυλισμού κατά την εφαρμογή συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή ελαιολάδου. Οι παραπάνω οργανώσεις είναι πρωτοπόρες στο Νομό Μεσσηνίας στην εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης για τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου, που αποτελεί κομβικό προϊόν για τη Μεσσηνία.

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς