Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Καθυστερήσεις στην εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών στους αγρότες.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/7/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 12928
Ημερ. Κατάθεσης:
17-07-06

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Θέμα: Καθυστερήσεις στην εφαρμογή του συστήματος παροχής συμβουλών στους αγρότες.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1782/2003 της νέας ΚΑΠ, από την 1-1-2007 οφείλει υποχρεωτικά να εφαρμοστεί, σε όλα τα κράτη-μέλη, σύστημα παροχής συμβουλών στους αγρότες.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι αγρότες μας έχουν ανάγκη από έγκαιρες και έγκυρες συμβουλές, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στον συνεχώς εντεινόμενο ανταγωνισμό.

Το τρίπτυχο εκπαίδευση- ενημέρωση - διάχυση πληροφόρησης είναι το βασικό εργαλείο για τη βελτίωση, την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού χώρου.

Επειδή σε ένα κόσμο με ραγδαίες εξελίξεις το σύστημα των γεωργικών συμβούλων έχει κεφαλαιώδη σημασία για το σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης ανασυγκρότησης της Ελληνικής Γεωργίας και της υπαίθρου γενικότερα,

Επειδή οι σύμβουλοι θα συμβάλλουν στην ενημέρωση των παραγωγών και στην υποβοήθηση της λήψης από αυτούς των αναγκαίων μακροπρόθεσμων αποφάσεων,

Επειδή, τέλος, όσο πιο γρήγορα ενεργοποιηθεί ο θεσμός παροχής συμβουλών, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η συνεισφορά του στην αναγκαία προσαρμογή των αγροτών στα νέα δεδομένα της επιστήμης και της αγοράς,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

    • Σε τι οφείλεται η καθυστέρηση του Υπουργείου να προωθήσει την υλοποίηση του συστήματος παροχής συμβουλών στους αγρότες;

    • Πότε προβλέπει να εφαρμοστεί το σύστημα αυτό στη χώρα μας;

    • Προτίθεται να εξαντλήσει το περιθώριο εφαρμογής που θέτει ο Κανονισμός  1782/2003, δηλ. την 1-1-2007 ;

    • Εάν όχι, πότε θα ξεκινήσει η απαιτούμενη επιμόρφωση γεωτεχνικών και πότε θα οριστούν εκπαιδευτές και διδακτέα ύλη προκειμένου οι γεωργικοί σύμβουλοι να είναι σε θέση να παρέχουν πλήρεις, τεκμηριωμένες και αξιόπιστες συμβουλές στους αγρότες

Ο  βουλευτής

       Δημήτρης Κουσελάς