Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Διαμαρτυρία εργαζομένων στο Λατομείο Ντέρου, Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12/7/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. βουλής: 4580
Ημερ. κατάθεσης:
12-07-2006

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Θέμα: Διαμαρτυρία εργαζομένων στο Λατομείο Ντέρου, Ν. Μεσσηνίας.

Σας διαβιβάζω ψήφισμα διαμαρτυρίας των εργαζομένων στο Λατομείο Ντέρου στα Τσουκαλέϊκα Ν. Μεσσηνίας και παρακαλώ να δείτε με τη δέουσα προσοχή το αίτημά τους για άμεση επαναλειτουργία του εν λόγω Λατομείου, διότι η εργασία τους σε αυτό είναι το μόνο μέσο επιβίωσης των ίδιων και των οικογένειών τους και, ελλείψει προσδιορισμού των Λατομικών περιοχών, ο Νομός μας στερείται των αναγκαίων για τα έργα αδρανών υλικών .

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2006

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς