Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ‘Ενταξη υπαλλήλων πτυχιούχων εργοδηγών κατηγορίας Δ.Ε. στην κατηγορία Τ.Ε.0.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/7/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 12605
Ημερ. Κατάθεσης:
06-07-06

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ:  Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Θέμα: ‘Ενταξη υπαλλήλων πτυχιούχων εργοδηγών κατηγορίας Δ.Ε. στην κατηγορία Τ.Ε.0.

Στην υπ’ αριθμ. 4110/30-5-2006, ο Υφυπουργός ΕΣΔΑ κ. Ανδρεουλάκος, με την ΤΚΕ/Φ1/13265/14-6-2006 Απάντησή του, δεν αναφέρεται στις περιπτώσεις υπαλλήλων στις οποίες αφορούσαν τα αιτήματα του Συλλόγου Εργοδηγών-Σχεδιαστών Δημοσίου-ΝΠΔΔ και ΟΤΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου για ένταξη στην κατηγορία ΤΕ0, διότι αυτοί δεν εμπίπτουν στις ενταχθείσες κατηγορίες στις οποίες αναφερόταν η Απάντηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες μου, ο κ. Υπουργός είχε δεσμευθεί απέναντι στην Ομοσπονδία Εργοδηγών – Σχεδιαστών Δημοσίου – ΝΠΔΔ και ΟΤΑ να δώσει λύση στο αίτημα με νομοθετική ρύθμιση, που θα τροποποιεί την παρ. 8 του άρθρου 16 Ν. 3345/2005. Πρόσφατα μάλιστα, στις 24-6-2006, ο κ. Υπουργός διαβεβαίωσε προς τούτο τον Πρόεδρο της εν λόγω Ομοσπονδίας, ότι ήδη έχει δώσει εντολή στον Γ.Γ. του Υπουργείου κ. Ανδρονόπουλο για άμεση επίλυση του ζητήματος.

Επειδή στην Απάντηση του κ. Ανδρεουλάκου την οποία έλαβα στην προαναφερθείσα Αναφορά μου, αλλά και σε Αναφορά με το ίδιο θέμα που σας κατέθεσα μαζί με άλλους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ουδεμία αναφορά γίνεται, ούτε δέσμευση αναλαμβάνεται για την περίπτωση των συγκεκριμένων εργοδηγών-σχεδιαστών,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Προτίθεται να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση για την ένταξη όλων των Πτυχιούχων Εργοδηγών του Δημοσίου-ΝΠΔΔ και ΟΤΑ Α΄και Β΄Βαθμού, οι οποίοι είναι απόφοιτοι Μέσων Τεχνικών Σχολών που καταργήθηκαν με το Ν. 576/77;

  • Αν ναι, πότε θα γίνει αυτό και με τι χρονοδιάγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης των εν λόγω υπαλλήλων στην κατηγορία ΤΕ0 ;

                Αθήνα,  05 Ιουλίου 2006

                    Ο βουλευτής

                                                                                                                Δημήτρης Κουσελάς