Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ελλειψη προσωπικού στον ΟΤΕ Κυπαρισσίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4/7/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 12465
Ημερ. Κατάθεσης:
04-07-06

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Θέμα: Ελλειψη προσωπικού στον ΟΤΕ Κυπαρισσίας

Το κατάστημα του ΟΤΕ Κυπαρισσίας, εξυπηρετεί τους Δήμους Κυπαρισσίας και Αυλώνας, καθώς και την Κοινότητα Τριπύλας. Μέχρι σήμερα, το κατάστημα αυτό λειτουργούσε με διοικητικό προσωπικό 6 υπαλλήλων.

Επειδή από τους 6 διοικητικούς υπαλλήλους οι 5 αποχώρησαν με εθελούσια έξοδο (από αυτούς, ο 4ος έφυγε στις 28-06-2006, ο δε 5ος αποχωρεί το πρώτο 10ήμερο του Ιουλίου) και παραμένει μόνον …ένας υπάλληλος,

Επειδή το οργανόγραμμα του καταστήματος ΟΤΕ Κυπαρισσίας προβλέπει τουλάχιστον 4 διοικητικούς υπαλλήλους, προκειμένου να εξυπηρετούνται ομαλά οι ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής αρμοδιότητάς του,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • ‘Εχει ενημερωθεί για τα σοβαρά κενά που δημιουργούνται στο κατάστημα του ΟΤΕ Κυπαρισσίας ;

  • Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την άμεση κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών σε διοικητικό προσωπικό, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του καταστήματος του ΟΤΕ Κυπαρισσίας;

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2006

                                                                                                           Ο βουλευτής

                                                              Δημήτρης Κουσελάς