Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Υλοποίηση ΠΕΠ Πελοποννήσου - Γ΄ΚΠΣ στο Νομό Μεσσηνίας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/6/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 12022
Ημερ. Κατάθεσης:
21-06-06

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: Οικονομίας και Οικονομικών
                                       Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Θέμα: Υλοποίηση ΠΕΠ Πελοποννήσου - Γ΄ΚΠΣ στο Νομό Μεσσηνίας

« Στις 20 Ιουνίου του 2006 έγινε η 9η Συνεδρίαση της Επιτροπής παρακολούθησης για την πορεία υλοποίησης του Γ’ ΚΠΣ.

Από στοιχεία που δημοσιεύτηκαν με την ευκαιρία της Συνεδρίασης αυτής, για τη συνολική πορεία υλοποίησης των έργων του Γ’ ΚΠΣ, φαίνεται ότι:

 • Μέχρι την 1/6/2006, δηλαδή μέσα σε πεντέμισι χρόνια λειτουργίας των προγραμμάτων, έχουν εισρεύσει στην Ελλάδα κοινοτικοί πόροι 11 δισ. ευρώ (και δαπανηθεί συνολικά 15 δις, μαζί με την εθνική συμμετοχή) και μέσα στα επόμενα δυόμισι χρόνια θα πρέπει να εισπραχθούν άλλα 11,3 δισ. Ευρώ (και να δαπανηθούν 18 δις, μαζί με την εθνική συμμετοχή), κάτι που κρίνεται εξαιρετικά δύσκολο, δεδομένου ότι η χώρα μας τη διετία 2007- 2008 θα βρεθεί υπό τη διπλή πίεση της ταυτόχρονης ολοκλήρωσης του Γ ΚΠΣ, στο οποίο τα προβλήματα θα κορυφώνονται, αλλά και της έναρξης του Δ ΚΠΣ και των νέων προγραμμάτων, με αποτέλεσμα η χώρα μας να αδυνατεί να απορροφήσει τα διαθέσιμα κεφάλαια.

 • Οι νομικές δεσμεύσεις, δηλαδή οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για έργα και δράσεις του Γ ΚΠΣ 2000-2006 μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 15,9 δισ. ευρώ, δηλαδή στο 66,2% επί του συνόλου των διαθέσιμων πόρων, ενω η απορρόφηση της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Γ’ ΚΠΣ (εθνικοί + κοινοτικοί πόροι) σε 43,6%.

 • Το πλέον εκσυγχρονιστικό πρόγραμμα για το σύνολο της οικονομίας, η Κοινωνία της Πληροφορίας, με διαθέσιμους πόρους περίπου 3 δισ. ευρώ (1,5% του ΑΕΠ) είναι το πλέον καθυστερημένο σε απορρόφηση πόρων (38%) από ολόκληρο το Γ ΚΠΣ, ακόμα και μετά την αναθεώρηση – περικοπή 140 εκ. ευρώ από τους πόρους του .

 • ‘Εξι μήνες πριν από την τυπική λήξη του Γ ΚΠΣ (που όμως επεκτείνεται μέχρι την 31/12/2008, βάσει του κανόνα ν+2), πραγματοποιείται και νέα (3η κατά σειρά) ευρεία αναθεώρηση του ΚΠΣ, με εισπρακτική λογική και με αποκλειστικό κριτήριο την απορρόφηση, σε βάρος του αναπτυξιακού αποτελέσματος. Λ.χ. εξαγγέλλεται ένα πρόγραμμα διασποράς περίπου δύο δισ. ευρώ για κάθε είδους «μικροδράσεις» ενισχύσεων, μέχρι και …βαφής προσόψεων κτιρίων, για να μειωθεί η απώλεια πόρων, σε αντίθεση με τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης για αναπροσανατολισμό του Γ ΚΠΣ σε δράσεις που θα επιταχύνουν την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. ‘Ετσι χάνεται η ευκαιρία ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας στις υποδομές και κυρίως στη βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου, που ήδη παρουσιάζουν μειωμένη αποτελεσματικότητα, ειδικά στα προγράμματα για αύξηση της απασχόλησης και μείωση της ανεργίας.

 • Επιχειρώντας να περιορίσει τις απώλειες και να εμφανίσει άνοδο της απορροφητικότητας, η Κυβέρνηση περικόπτει 500 εκατ ευρώ από έργα που έχουν κολλήσει και τα μεταφέρει σε άλλα έργα που μπορούν να τα απορροφήσουν τα επόμενα δύο χρόνια, ή εντάσσει «μεταχρονολογημένα» στο Γ’ ΚΠΣ ακόμα και παλιά έτοιμα έργα, που είχαν χρηματοδοτηθεί από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ.

 • Η οικονομία μας κινδυνεύει να στερηθεί επενδύσεις αναλογούσες σε 1,5%-2,5% του ΑΕΠ (ή πόρους άνω των 5 δις ευρώ), λόγω ταμιακών προβλημάτων και αδυναμίας καταβολής της εθνικής συμμετοχής από το Δημόσιο για το σύνολο των υπό απορρόφηση κοινοτικών πόρων

Επειδή ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, με δηλώσεις του στη ΔΕΘ το 2004, δεσμευόταν για την ταχύτερη και ποιοτικά αποτελεσματικότερη χρησιμοποίηση των κοινοτικών πόρων, ιδιαίτερα για την περιφέρεια,

Επειδή μέχρι σήμερα η Κυβέρνηση αρνείται να δημοσιοποιήσει τις λίστες των έργων που εντάχθηκαν στο ΚΠΣ μετά την 1-3-2004, ειδικά εκείνων που η υλοποίησή τους είχε ξεκινήσει ή και ολοκληρωθεί πριν την ημερομηνία αυτή με εθνικούς πόρους σε κάθε πρόγραμμα και ειδικά στο ΠΕΠ Πελοποννήσου,

Επειδή το ΠΕΠ Πελοποννήσου, παρά τις αναθεωρήσεις, συνεχίζει να παρουσιάζει προβλήματα απορροφητικότητας πόρων (38,5%) και υπολείπεται του μέσου όρου απορροφητικότητας όλων των ΠΕΠ της χώρας,

Επειδή δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, ούτε διατίθενται στο αντίστοιχο πεδίο της ιστοσελίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου ή στο «Εργόραμα» του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών πρόσφατα στοιχεία για την πορεία υλοποίησης των έργων, των ενεργειών και των δράσεων κατά νομό, ούτε βέβαια στοιχεία για την επιχειρούμενη νέα αναθεώρηση του ΠΕΠ,

Επειδή, τέλος, η υλοποίηση των έργων του ΠΕΠ- Γ’ ΚΠΣ μπορεί και πρέπει να συμβάλει ουσιαστικά στην επιτάχυνση της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού των υποδομών στο Νομό Μεσσηνίας, για τούτο δεν πρέπει να χαθούν πόροι, αλλά ούτε και να διατεθούν σε δράσεις αποσπασματικές, αμφίβολης σκοπιμότητας και αποτελεσματικότητας,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

 • Ποιος είναι σήμερα ο βαθμός υλοποίησης (νομικές δεσμεύσεις και απορροφήσεις), ανά μέτρο, του ΠΕΠ Πελοποννήσου ; Να κατατεθούν τα αντίστοιχα έγγραφα και πίνακες δεδομένων.

 • Ποια έργα, ενέργειες και δράσεις που αφορούν στο Νομό Μεσσηνίας εντάχθηκαν και απεντάχθηκαν αντίστοιχα στο ΠΕΠ Πελοποννήσου από την 1-3-2004 μέχρι σήμερα; Ποια από αυτά είχαν ξεκινήσει ή και ολοκληρωθεί πριν από την ημερομηνία αυτή με εθνικούς πόρους; Να κατατεθούν τα αντίστοιχα έγγραφα και πίνακες δεδομένων.

 • Ποια είναι η πορεία υλοποίησης (ποσοστό νομικών δεσμεύσεων και βαθμός απορρόφησης της συνολικής δημόσιας δαπάνης δηλ. εθνικών + κοινοτικών πόρων) των ενεργειών και των δράσεων που αφορούν ειδικά στο Νομό Μεσσηνίας μέχρι σήμερα; Να κατατεθούν τα αντίστοιχα έγγραφα και πίνακες δεδομένων.

 • Προτίθενται να προχωρήσουν και σε άλλες αλλαγές στα έργα που έχουν ενταχθεί στο Γ’ ΚΠΣ και αφορούν στο Ν. Μεσσηνίας και αν ναι, σε ποια και γιατί; Να κατατεθούν τα αντίστοιχα έγγραφα.

 • Τι γενικότερα μέτρα προτίθενται να λάβουν για τη βελτίωση της απορροφητικότητας των έργων που αφορούν στο Νομό Μεσσηνίας; »

Ο  βουλευτής

           Δημήτρης Κουσελάς