Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Σχετικά με την ανέλκυση του ναυαγίου του πλοίου ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28/6/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 12285/1596
Ημερομηνία Κατάθεσης: 28.06.06

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΚΑΙ
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Για τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την ανέλκυση του ναυαγίου του πλοίου ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

«Σύμφωνα με καταγγελία, συνοδευτικά έγγραφα και στοιχεία, των οποίων αποδέκτης ήταν και το Γραφείο του Πρωθυπουργού, ο ΟΛΠ πανηγυρικά ανακοίνωσε την ολοκλήρωση ενός έργου, που πληρώθηκε, αλλά ποτέ δεν εκτελέστηκε, από την εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. ιδιοκτησίας συγγενούς Υφυπουργού της Κυβέρνησης»

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. όφειλε να ανελκύσει το ναυάγιο του πλοίου ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, σύμφωνα με σχετική συμφωνία που είχε συνάψει με τον ΟΛΠ στα πλαίσια προγράμματος ανέλκυσης ναυαγίων και απομάκρυνσης των επικίνδυνων και επιβλαβών πλοίων – πλωτών ναυπηγημάτων. Ένα πρόγραμμα μεγάλου οικονομικού κόστους, που όμως συμβάλει σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος και θα επιτρέψει την χωρίς προσκόμματα επέκταση του Προβλήτα Ι στην Λιμενική Ζώνη Πειραιά. Ένα έργο σημαντικό, στο οποίο η Κυβέρνηση της ΝΔ οφείλει να πραγματοποιήσει τις μεγαλόστομες δεσμεύσεις της για εξοικονόμηση δημοσίου χρήματος, διαφάνεια και «μηδενική ανοχή στη διαφθορά».

Φαίνεται όμως ότι η πραγματικότητα εκθέτει για μία ακόμα φορά την Κυβέρνηση... Στις 18 Μαΐου 2006 ο ΟΛΠ εκδίδει ανακοίνωση σχετικά με την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών ανέλκυσης του ναυαγίου. Πρόκειται για μία ανακοίνωση όπου διθυραμβικά βεβαιώνεται τόσο η συνετή διαχείριση του δημόσιου χρήματος από τον ΟΛΠ με σκοπό την ανάπτυξη της Λιμενικής Ζώνης, όσο και η επάρκεια και η αξιοπιστία της εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΕ, που δήθεν με επιτυχία ολοκλήρωσε ήδη από τον Μάιο του 2006 την ανέλκυση ενός «ιδιαίτερα επικίνδυνου και επιβλαβούς για το θαλάσσιο περιβάλλον και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας» ναυαγίου... Η ανακοίνωση αυτή, διαβατήριο στα χέρια της εν λόγω εταιρείας για την ανάληψη πιθανώς και άλλων έργων ανέλκυσης ναυαγίων στα πλαίσια του σχετικού προγράμματος του ΟΛΠ, ανεπιφύλακτα καταφάσκει την αξιοπιστία της εταιρείας και την αποτελεσματικότητά της. Δηλώνει δε ο ΟΛΠ, ότι «θα συνεχίσει τις επίπονες προσπάθειες για την υλοποίηση του προγράμματος ανέλκυσης ναυαγίων και απομάκρυνσης των επικίνδυνων και επιβλαβών πλοίων», προκειμένου να επιτευχθεί, τόσο η βέλτιστη προστασία του περιβάλλοντος, όσο και η τάχιστη πρόοδος της επέκτασης του Προβλήτα Ι στη Λιμενική του Ζώνη, έργο προϋπολογισμού 70 εκ ευρώ. Ωστόσο, αν η καταγγελία αληθεύει, διακινδυνεύονται τεράστια ποσά δημοσίου χρήματος που είτε δαπανήθηκαν, είτε θα δαπανηθούν για τις ανελκύσεις, αλλά και για την επέκταση του Προβλήτα... αφού οι προσπάθειες του ΟΛΠ φαίνονται να είναι «επίπονες» κυρίως για το «δημόσιο συμφέρον».

Συγκεκριμένα, ένα μήνα μετά την περίφημη ανακοίνωση, το Γραφείο του Πρωθυπουργού της «Μηδενικής Ανοχής στη Διαφθορά» έλαβε επιστολή ανωνύμων αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος που κατήγγειλε την σχετική ανακοίνωση του ΟΛΠ ως ψευδή, επισυνάπτοντας στοιχεία που φαίνεται να αποδεικνύουν ότι η εν λόγω τεχνική εταιρεία ουδέποτε προέβη στην δαπανηρή ανέλκυση για την οποία πληρώθηκε... Αντίθετα, επέλεξε να μπαζώσει το «ιδιαίτερα επικίνδυνο και επιβλαβές για το θαλάσσιο περιβάλλον και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας» ναυάγιο, αδιαφορώντας τόσο για τις δυσμενείς οικολογικές συνέπειες, όσο και για τις υποχρεώσεις της απέναντι στον ΟΛΠ. Η καταγγελία συνοδεύεται από επιστολή της Poseidon Diving Co., η οποία απευθύνεται στο σύνδικο πτωχεύσεως Ν.Ε.Χ. και βεβαιώνει ότι μετά από επιθεώρηση που έγινε στις 9 και 11 Ιουνίου 2006, μεγάλο τμήμα του πλοίου έχει παραμείνει στο βυθό... καλυμμένο από μπάζα, προκειμένου να δυσχεραίνεται η διαπίστωση της παρανομίας της εταιρείας. Η ίδια καταγγελία περιέχει και σχετικό υποβρύχιο βίντεο!

Με λίγα λόγια, το γραφείο του Πρωθυπουργού, ήδη από τις 20 Ιουνίου 2006, έλαβε γνώση στοιχείων που αμφισβητούν έντονα και με αποδείξεις την ανέλκυση του εν λόγω ναυαγίου. Στοιχεία, που αν δεν είναι πλαστά, καταδεικνύουν πως ο ΟΛΠ πανηγυρικά ανακοίνωσε την ολοκλήρωση ενός σοβαρότατου έργου που πληρώθηκε, αλλά ποτέ δεν εκτελέστηκε... Ενός έργου που ανατέθηκε σε εταιρεία ιδιοκτησίας Υφυπουργού της Κυβέρνησης της ΝΔ. Μιας εταιρείας, την οποία ο ΟΛΠ περιβάλλει με εγγυήσεις φερεγγυότητας στην ανακοίνωσή του, δίνοντας της το διαβατήριο να αναλάβει και άλλα τέτοια έργα και ενδεχομένως να παρανομήσει ξανά, κερδοσκοπώντας εις βάρος τόσο της προστασίας του περιβάλλοντος, όσο και του Δημοσίου.

Κατά συνέπεια, αν η καταγγελία αληθεύει, τότε είτε ο ΟΛΠ με πρωτοφανή ανευθυνότητα εξόφλησε και ανακοίνωσε την ολοκλήρωση έργου χωρίς να προβεί σε κανέναν απολύτως έλεγχο, είτε συμμετείχε σε αδιαφανείς μεθοδεύσεις με σκοπό την κερδοσκοπία εταιριών και των εμπαιγμό της κοινής γνώμης. Σε κάθε περίπτωση, η Κυβερνητική επιλογή να αγνοήσει μία τέτοια σοβαρότατη καταγγελία, που συνοδεύεται από στοιχεία, αφορά τεράστια ποσά δημόσιου χρήματος και εμπλέκει Κυβερνητικά στελέχη, θα αποτελέσει ένα ακόμα κρούσμα συγκάλυψης ενεργειών διαφθοράς εκ μέρους της Κυβέρνησης της ΝΔ και του ενήμερου, πλέον, Πρωθυπουργού της.

Μετά τα παραπάνω ερωτάσθε:

  • Ποιες οι ενέργειες του Γραφείου του Πρωθυπουργού της «μηδενικής ανοχής της διαφθοράς» μετά τη λήψη της καταγγελίας, των συνοδευτικών εγγράφων και του σχετικού βίντεο, που διαψεύδουν την ανακοίνωση του ΟΛΠ και καταδεικνύουν ότι η εταιρεία στην οποία ανατέθηκε το έργο πληρώθηκε χωρίς να το εκτελέσει;

  • Ο ΟΛΠ προέβη σε κάποιου είδους επιθεώρηση - έλεγχο, πριν εκδώσει την μεστή μεγαλοστομίες ανακοίνωση της 18 Μαΐου 2006 σχετικά με την επιτυχή ολοκλήρωση της ανέλκυσης του εν λόγω ιδιαίτερα επικίνδυνου ναυαγίου από την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.; Εάν, όχι, γιατί προέβη με τόση ανευθυνότητα στην έκδοση της εν λόγω ανακοίνωσης, που επιβεβαιώνει την φερεγγυότητα της εταιρείας αυτής «πριμοδοτώντας» την σε πιθανές μελλοντικές αναθέσεις; Μήπως ο ΟΛΠ θεώρησε ότι η συγγένεια του ιδιοκτήτη της εταιρείας με Υφυπουργό της Κυβέρνησης της «διαφάνειας», που επαίρεται για την προστασία των ευρώ του Έλληνα φορολογούμενου, επαρκεί για την κατάφαση της αξιοπιστίας της εταιρείας και δεν χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος;

  • Εάν, πράγματι, ο ΟΛΠ προέβη σε έλεγχο, είναι σε θέση να διαψεύσει την εν λόγω καταγγελία, τα συνοδευτικά έγγραφα και το σχετικό βίντεο, και αν ναι, με ποια στοιχεία;

  • Με δεδομένη την επικινδυνότητα του ναυαγίου και την σημασία της ανέλκυσής του για την συνέχιση των εργασιών επέκτασης του Προβλήτα Ι, έργου αξίας 70 εκ ευρώ, σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο σας, προκειμένου να διαπιστώσει άμεσα, αν τελικά ολοκληρώθηκε η ανέλκυση ή όχι, να φροντίσει για την συμμόρφωση της εταιρείας και να διασφαλίσει ότι δεν θα κατασπαταληθεί δημόσιο χρήμα;

  • Εάν διαπιστωθεί ότι το ναυάγιο πράγματι δεν ανελκύσθηκε, ποιες κυρώσεις προβλέπονται για την εταιρεία και πως διασφαλίζεται το δημόσιο χρήμα που καταβλήθηκε για την ολοκλήρωση των εργασιών;

  • Ποια η διαδικασία επιλογής της εταιρείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. και ποιες συμβάσεις έχει υπογράψει σχετικά με την ανέλκυση ναυαγίων στη Λιμενική Ζώνη του Πειραιά, αλλά και αλλού; Παρακαλώ να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα.

  • Ποια τα ποσά που έχει μέχρι σήμερα λάβει η εταιρεία αυτή στα πλαίσια των σχετικών εργασιών και ποιο το συνολικό ποσό αμοιβής της για την ολοκλήρωση όλων των συμπεφωνημένων εργασιών που σχετίζονται με το πρόγραμμα ανέλκυσης ναυαγίων του ΟΛΠ και την επέκταση του Προβλήτα Ι; Παρακαλώ να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα.

  • Έχει δοθεί εγγύηση από την εν λόγω εταιρεία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της σε σχέση με τις ανατεθειμένες σε αυτήν εργασίες; Η εγγύηση αυτή έχει επιστραφεί χωρίς να γίνει έλεγχος από τον ΟΛΠ επιτυχούς ολοκλήρωσης των εργασιών; Αν η εγγύηση δεν έχει επιστραφεί, θα παρακρατηθεί μέχρι την οριστική επίλυση του ζητήματος που δημιουργεί η σχετική καταγγελία, τα συνοδευτικά έγγραφά της και το σχετικό βίντεο;

  • Το Γραφείο του Πρωθυπουργού ενημέρωσε το Πρωθυπουργό για τις καταγγελίες της επιστολής που αναφέρουν κρούσματα διαφθοράς που εμπλέκουν στελέχη της «σεμνής και ταπεινής» Κυβέρνησής του;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Ανδρέας Μακρυπίδης

Δημήτρης Κουσελάς

Λεωνίδας Γρηγοράκος

Χρήστος Αηδόνης

Μιχάλης Καρχιμάκης