Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Λειτουργία παραδοσιακής Κυριακάτικης Λαϊκής αγοράς στο Κοπανάκι Νομού Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/6/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 12016
Ημερομηνία Κατάθεσης: 21.06.06

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα: Λειτουργία παραδοσιακής Κυριακάτικης Λαϊκής αγοράς στο Κοπανάκι Νομού Μεσσηνίας. 

Mεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί στο Νομό Μεσσηνίας και ειδιικότερα στις ορεινές περιοχές της τ. Επαρχίας Τριφυλίας από το γεγονός ότι υπάρχει αδιευκρίνιστο το καθεστώς που αφορά στη λειτουργία της παραδοσιακής Κυριακάτικης Λαϊκής Αγοράς του Κοπανακίου.

Επειδή ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Παπαθανασίου δεσμεύτηκε σε συνάντηση, την 1η-9-2005, με το Δήμαρχο Αετού και τους Βουλευτές Μεσσηνίας Π. Κατσιλιέρη και Δ. Κουσελά να ξεκαθαριστεί, για το Κοπανάκι, το πρόβλημα που δημιουργούσε το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την ημέρα λειτουργίας, παραλαμβάνοντας προς τούτο και σχετικό υπόμνημα του Δημάρχου Αετού.

Επειδή μέχρι σήμερα το πρόβλημα παραμένει και με το νέο Π.Δ. 51/2006.

Επειδή η Κυριακάτικη Λαϊκή αγορά του Κοπανακίου είναι κρίσιμος παράγοντας ανάπτυξης και της κοινωνικής ζωής στην ευρύτερη περιοχή.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Προτίθεται να επιλύσει το πρόβλημα που έχει ανακύψει μετά την έκδοση του Ν. 3377/2005 και των Π.Δ 58/2005 και 51/2006;

  • Εάν ναι, τότε σε ποια κατεύθυνση, από αυτές που έχει προτείνει ο Δήμος Αετού με το από 13-6-2006 έγγραφό του, και το οποίο σας επισυνάπτουμε;

                                          Αθήνα,  21 Ιουνίου 2006

    Οι  βουλευτές

       Πέτρος  Κατσιλιέρης

      Δημήτρης Κουσελάς