Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου μέχρι την Καλαμάτα.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/6/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 12022
Ημερ. Κατάθεσης:
21-06-06

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ: Ανάπτυξης

Θέμα: Επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου μέχρι την Καλαμάτα.

Στις 23-2-2005, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ της περιφέρειας Πελοποννήσου είχαμε καταθέσει Ερώτηση στη Βουλή, με θέμα την επέκταση του φυσικού αερίου στην περιφέρεια Πελοποννήσου και τον αντίστοιχο σχεδιασμό της Κυβέρνησης, με δεδομένη την προοπτική εξάντλησης των λιγνιτών της Μεγαλόπολης και το διαφαινόμενο σοβαρό ενεργειακό έλλειμμα στην περιοχή.

Στην τότε απάντησή του,  ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Σαλαγκούδης δεν πήρε θέση και παρέπεμψε στο με αρ. πρωτ. 615773/7-3-05 έγγραφο της ΔΕΠΑ, η οποία έθετε ως προϋπόθεση την «ύπαρξη αγοράς φυσικού αερίου ικανής να δικαιολογήσει την επένδυση»,  παραβλέποντας τα αιτήματα των φορέων και την αντικειμενική ανάγκη να λειτουργήσει η ΔΕΗ της Μεγαλόπολης με φυσικό αέριο, που από μόνη της θα αρκούσε να δικαιολογήσει μια τέτοια επένδυση και τη χρηματοδότησή της από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους.

Επί πλέον, η Διοίκηση της ΔΕΠΑ σημείωνε ότι  η επέκταση του συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου αποτελούσε αντικείμενο τεχνικοοικονομικής και εμπορικής εξέτασης, με πρώτη περιοχή το Νομό Κορίνθου, αποφεύγοντας να αναφερθεί στην ύπαρξη οποιωνδήποτε σχεδιασμών για άλλους νομούς και διαβεβαίωνε ότι θα εξαντλήσει κάθε προσπάθεια για την προώθηση της επέκτασης του έργου μεταφοράς φυσικού αερίου στην Πελοπόννησο.

Ωστόσο, στις 12-8-2005, στο Αναπτυξιακό Συνέδριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο Πρόεδρος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) κ. Αγαπητίδης απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο να φθάσει ο αγωγός φυσικού αερίου μέχρι την Καλαμάτα, αναφέρθηκε δε εναλλακτικά  στη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου, από το λιμάνι της Καλαμάτας στη Μεγαλόπολη.

Επειδή, όπως φαίνεται, ο σχεδιασμός της ΔΕΠΑ για νέες Εταιρείες Παραγωγής Αερίου  στην Πελοπόννησο σταματάει στην Κόρινθο,    

Επειδή το αργότερο σε 8-10 χρόνια εξαντλούνται οι λιγνίτες της Μεγαλόπολης  και θα δημιουργηθεί σοβαρό ενεργειακό έλλειμμα, που θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί με συνεργασία της ΔΕΠΑ και της ΔΕΗ, ώστε να παράγεται ηλεκτρική ενέργεια με φυσικό αέριο και όχι με λιγνίτη, εάν φυσικά η Κυβέρνηση δεν έχει επιλέξει να υποβαθμίσει τη μονάδα της Μεγαλόπολης, εκχωρώντας αυτή την αγορά  σε άλλες, ιδιωτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής...

Επειδή το 30% του εισοδήματος της Αρκαδίας και της Μεσσηνίας εξαρτάται από τη Μεγαλόπολη, η οποία μπορεί και πρέπει να μετατραπεί σε σύγχρονο ενεργειακό κέντρο ολόκληρης της Πελοποννήσου, 

Επειδή η επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου σε ολόκληρη την Πελοπόννησο μέχρι και την Καλαμάτα θα ενισχύσει σημαντικά τις αναπτυξιακές δυνατότητες των νομών της, θα ενεργοποιήσει τις υπάρχουσες βιομηχανικές περιοχές που σήμερα υπολειτουργούν, θα δώσει φθηνότερη ενέργεια στις επιχειρήσεις, στα τουριστικά καταλύματα και στους καταναλωτές ολόκληρης της Περιφέρειας και θα ενισχύσει τον αγροτικό τομέα παρέχοντας φθηνή ενέργεια σε σύγχρονες θερμοκηπιακές καλλιέργειες,

Επειδή, τέλος, η ανάπτυξη της Πελοποννήσου δεν μπορεί να σταματάει στην Κόρινθο, ούτε να σχεδιάζεται με γνώμονα συγκεκριμένα ιδιωτικά συμφέροντα,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Πως ακριβώς και με τι χρονοδιάγραμμα σχεδιάζεται η αντιμετώπιση της εξάντλησης των λιγνιτών της Μεγαλόπολης και το συνακόλουθο ενεργειακό έλλειμμα για την Περιφέρεια Πελοποννήσου;

  • Υπάρχει σχεδιασμός κάλυψης αυτού του ελλείμματος από ηλεκτροπαραγωγή ιδιωτών, με αντίστοιχη υποβάθμιση της μονάδας της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη;

  • Για ποιο λόγο σταματάει στην Κόρινθο η σχεδιαζόμενη επέκταση του φυσικού αερίου στην Πελοπόννησο; Πότε και με ποιες προϋποθέσεις προβλέπεται να φθάσει ο αγωγός στην Τρίπολη και στην Καλαμάτα;

                Αθήνα,  21 Ιουνίου 2006

    Ο  βουλευτής

               Δημήτρης Κουσελάς