Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Μελετητική ωρίμανση του έργου αναστήλωσης, ανάδειξης και συντήρησης του κάστρου Μεθώνης Ν. Μεσσηνίας για την ένταξή του στο ΕΣΠΑ-Δ ΚΠΣ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/2/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

 

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :14999/639
Ημερομηνία Κατάθεσης :.24.02.2009
ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕ
 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 
ΘΕΜΑ: Μελετητική ωρίμανση του έργου αναστήλωσης, ανάδειξης και συντήρησης του κάστρου Μεθώνης Ν. Μεσσηνίας για την ένταξή του στο ΕΣΠΑ-Δ ΚΠΣ.
 
Σύμφωνα με την ΥΠΠΟ/Γ.Υ/Κ.Ε.788/27-3-2003 Απάντηση του τότε Υπουργού Πολιτισμού κ. Ε. Βενιζέλου σε Ερώτηση και ΑΚΕ του βουλευτή της Ν.Δ. κ. Μαν. Κεφαλογιάννη, το έργο της «συνολικής ανάδειξης Κάστρου Μεθώνης», συνολικού Προϋπολογισμού 1.703.135 ευρώ είχε δημοπρατηθεί από το Ταμείο Αρχαιολογικών πόρων και απαλλοτριώσεων στις 21.8.2002 και προχωρούσε κανονικά, είχε μάλιστα ξεκινήσει η μόνη μέχρι τότε εγκεκριμένη μελέτη για την ανάδειξη του Κάστρου.
 
Αρμόδια για τις μελέτες και για τη γενικότερη εποπτεία των έργων στο κάστρο της Μεθώνης ήταν η συσταθείσα  στις 21-10-1998 Επιτροπή για την ανάδειξη, την αναστήλωση και συντήρηση των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων της Επαρχίας Πυλίας. Η σύνθεση αυτής της Επιτροπής τροποποιήθηκε, με απόφαση Υπουργού, στις 17-11-2004 και στις 10-9-2008.
 
Με την ΥΠΠΟ/Γρ. ΥΦΥΠ/Κ.Ε./408/29-11-2004 Απάντηση στην 5024/10-11-2004 Ερώτησή μου για τα μνημεία Δήμου Μεθώνης, όπου αναφέρθηκα ειδικά στις αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης του Κάστρου της Μεθώνης, πληροφορήθηκα για τις μέχρι τότε εγκριθείσες μελέτες, καθώς και για τις εργασίες συντήρησης και ανάδειξης  του Κάστρου που είχαν υλοποιηθεί, κυρίως για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών στερέωσης των επικίνδυνων τμημάτων του, για τη συντήρηση και τον καθαρισμό του.
 
Στη συνέχεια, σε απάντηση της 7004/2-10-2008 Ερώτησης και ΑΚΕ που κατέθεσα για την πορεία υλοποίησης έργων πολιτισμού Γ ΚΠΣ-ΕΣΠΑ στον Νομό Μεσσηνίας, στο από 31-10-2008 έγγραφο ΥΠΠΟ/ΓΡ.ΥΠ/Κ.Ε./369, αναφέρεται ότι «Οι χώροι, τα μνημεία και τα μουσεία για τα οποία θα ολοκληρωθούν οι σχετικές μελέτες μέχρι το τέλος του 2008 θα αποτελέσουν κατά προτεραιότητα προτάσεις του ΥΠΠΟ για έργα που θα υλοποιηθούν στο ΕΣΠΑ».  
 
Επειδή στα κονδύλια Γ ΚΠΣ- Τομεακό Πολιτισμού  που αφορούν σε «μελέτες αποκατάστασης-συντήρησης μνημείων Μεσσηνίας» εμφανίζεται ποσό μόνον 60.000 ευρώ και άλλα 60.000 ευρώ για «προστασία και ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων Ν. Μεσσηνίας», ενώ στο ΠΕΠ Πελοποννήσου ποσό 740.000 ευρώ συνολικά για την «αποκατάσταση βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων Ν. Μεσσηνίας». (βλ. συνημμένο πίνακα),
 
Επειδή το Κάστρο της Μεθώνης είναι ένα από τα σημαντικότερα κάστρα του Ν. Μεσσηνίας και ασφαλώς επείγουν και είναι αναγκαία τα έργα αποκατάστασης, συντήρησης και κατάλληλης ανάδειξής του, ενώ ήδη οφείλει να έχει διασφαλιστεί  η μελετητική ωρίμανση για την κατά προτεραιότητα ένταξη  αυτών των έργων στο ΕΣΠΑ-Δ ΚΠΣ,
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
 
-          Ολοκληρώθηκε και πότε το έργο της «συνολικής ανάδειξης Κάστρου Μεθώνης», συνολικού Προϋπολογισμού 1.703.135 ευρώ, που είχε δημοπρατηθεί από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων στις 21.8.2002 ;
-          Ποιο το έργο της Επιτροπής Ανάδειξης-Αναστήλωσης και συντήρησης των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων της Επαρχίας Πυλίας από το 2004 μέχρι σήμερα; Ζητείται να κατατεθούν τα έγγραφα που αφορούν σε προτάσεις-μελέτες και εκθέσεις της κατά το αντίστοιχο διάστημα για το Κάστρο της Μεθώνης.
-          Τι μελέτες έχουν εγκριθεί για το Κάστρο της Μεθώνης από το 2004 μέχρι σήμερα;
-          Τι ποσά έχουν διατεθεί από το 2004 μέχρι σήμερα α) για μελέτες και β) για εργασίες αναστήλωσης -στερέωσης- αποκατάστασης-συντήρησης στο Κάστρο της Μεθώνης; Ζητείται να κατατεθούν τα σχετικά στοιχεία.  
-          Η αποκατάσταση-αναστήλωση και ανάδειξη του Κάστρου της Μεθώνης θεωρείται σήμερα έργο «μελετητικά ώριμο» για ένταξη στο ΕΣΠΑ; Αν ναι, τι μέτρα θα ληφθούν για την κατά προτεραιότητα ένταξή του, τι κονδύλια προβλέπεται να διατεθούν και ποιο χρονοδιάγραμμα προβλέπεται για την υλοποίηση αυτού του έργου;
 
   
 
Ο βουλευτής 
Δημήτρης Κουσελάς