Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Χορήγηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στους αριστούχους μαθητές των Γυμνασίων»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19/6/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 11898
Ημερομηνία Κατάθεσης: 19.06.06

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ : Την Υπουργό Παιδείας  

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στους αριστούχους μαθητές των Γυμνασίων»

Προεκλογικά ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί ότι θα διασφάλιζε, σε όλα τα σχολεία της χώρας, έναν Η/Υ για κάθε μαθητή, προκειμένου να έχουν όλοι οι μαθητές της χώρας μας πρόσβαση στην πληροφορική. Μετεκλογικά η δέσμευση περιορίστηκε στη χορήγηση, δωρεάν, ενός Η/Υ σε κάθε αριστούχο μαθητή των Δημόσιων και Ιδιωτικών Γυμνασίων.

Επί του πρακτέου, στον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας η δέσμευση συρρικνώθηκε στη χορήγηση υπολογιστή μόνο στον πρώτο των αρίστων μαθητών κάθε τάξης. Δηλαδή από τους 87.000 αριστεύσαντες κατά το σχολικό έτος 2004-05 προγραμματίστηκε να δοθούν σε 8.285 μαθητές.

Αλλά και η δέσμευση αυτή δεν έχει υλοποιηθεί παρά μόνο σε λίγους νομούς της χώρας, όσο για να δημιουργηθούν εντυπώσεις και να ικανοποιηθούν οι επικοινωνιακές ανάγκες της κυβέρνησης.

Σε απάντηση σχετικής ερώτησης που υποβλήθηκε από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο Υφυπουργός Παιδείας κ. Καλός απαντά με αοριστίες και, στην ουσία, παραπέμπει την εκπλήρωση της δέσμευσης αυτής στην επόμενη σχολική χρονιά.

Πως λοιπόν «Η πολιτεία τιμά την αρίστη επίδοση των μαθητών και προάγει ένα πνεύμα ευγενούς άμιλλας και προόδου στην Ελληνική Εκπαίδευση» όπως αναφέρει σε ενημερωτικό της σημείωμα η κ. Υπουργός Παιδείας τον Ιανουάριο του 2006;

Ερωτάται η κα Υπουργός

1. Σε ποιους νομούς της χώρας και σε πόσους ακριβώς αριστούχους μαθητές έχουν δοθεί οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές;
2. Με ποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και εντός ποιου σχολικού έτους θα υλοποιηθεί η δέσμευση του κ. Πρωθυπουργού;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Μαρία Δαμανάκη

Δημήτρης Κουσελάς

Χρήστος Χάϊδος