Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων θυσιάζεται στο βωμό των ελλειμμάτων της ψευδεπίγραφης “απογραφής”»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/6/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 11735/1552
Ημερομηνία Κατάθεσης: 14.06.06

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΚΑΙ
ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Για τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών\

ΘΕΜΑ: «Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων θυσιάζεται στο βωμό των ελλειμμάτων της ψευδεπίγραφης “απογραφής”»

«Αφαίμαξη» του ενεργητικού του, με το ξεπούλημα σε ξένες τράπεζες των ποιοτικότερων και αποδοτικότερων δανείων του (στεγαστικά σε δημοσίους υπαλλήλους), θα υποστεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ), για να καλύψει με λογιστικά τεχνάσματα η κυβέρνηση ορισμένα από τα πολλά δημοσιονομικά ανοίγματα που δημιούργησε η ψευδεπίγραφη «απογραφή».

Αποφεύγοντας να δώσετε ο ίδιος απάντηση για το μείζον αυτό θέμα στην προηγούμενη (υπ’ αριθ. 9615/1379) Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων μας, που κατατέθηκε στις 6 Απριλίου 2006, αρκεσθήκατε απλώς στο να διαβιβάσετε πολυσέλιδη υπηρεσιακή απάντηση στελέχους του ΤΠΔ, η οποία επιβεβαιώνει πλήρως τις αρχικές καταγγελίες μας.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την απάντηση:

  • Το ΤΠΔ θα προχωρήσει πράγματι σε τιτλοποίηση απαιτήσεων, η οποία αφορά στεγαστικά δάνεια προς δημοσίους υπαλλήλους, το ύψος των οποίων θα ανέλθει σε 1 δισ. Ευρώ. Τη συναλλαγή έχει αναλάβει να διεκπεραιώσει κοινοπραξία αμερικανικών και ελληνικών τραπεζών, οι οποίες θα λάβουν αμοιβές αρκετών εκατομμυρίων Ευρώ.

  • Η σχετική συμφωνία είναι εμφανώς άδικη για το ΤΠΔ και σκανδαλωδώς ευνοϊκή για τις τράπεζες που θα την διεκπεραιώσουν, καθώς το κρατικό πιστωτικό ίδρυμα έχει αναλάβει τη δέσμευση να αγοράσει όσους τίτλους εκδοθούν βάσει των εκχωρούμενων δανείων και μείνουν αδιάθετοι, σε τρίτους επενδυτές. Με απλά λόγια, το ίδρυμα θα χρηματοδοτήσει με τις καταθέσεις του τους αναδόχους της τιτλοποίησης, ώστε αυτοί να μην αναλάβουν τον παραμικρό πιστωτικό κίνδυνο, παρά το γεγονός ότι αμείβονται γενναιόδωρα για τις υπηρεσίες τους!

  • Αν και στην απάντηση προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι δήθεν η άντληση κεφαλαίων με την τιτλοποίηση αποφασίσθηκε για να χρηματοδοτηθούν προγράμματα της τοπικής και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, η πραγματικότητα είναι, όπως επιβεβαιώνουν οι ισολογισμοί του ιδρύματος, ότι θα διέθετε επαρκέστατα αποθεματικά και κερδοφορία για να επιτελέσει την αποστολή του, αν δεν χρηματοδοτούσε με αλλεπάλληλες «αφαιμάξεις» τα ελλείμματα του κρατικού προϋπολογισμού. Είναι χαρακτηριστικό ότι και στον τρέχοντα προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί μέτρα προσωρινού χαρακτήρα απόδοσης 1,1 δισ. Ευρώ, μέρος των οποίων θα προέλθουν από νέα «αφαίμαξη» αποθεματικών του ΤΠΔ.

  • Προχωρώντας ως μη όφειλε σε πολιτικές αναγωγές και συγκρίσεις, ο υπάλληλος του ΤΠΔ αναφέρει ότι και στο παρελθόν, επί κυβερνήσεως του ΠΑΣΟΚ, είχε γίνει τιτλοποίηση μελλοντικών εσόδων του ιδρύματος, για την οποία το ΤΠΔ πληρώνει ετησίως περισσότερα από 100 εκατ. Ευρώ. Πρόκειται για προδήλως εσφαλμένη και παραπλανητική σύγκριση, δεδομένου ότι η εν λόγω τιτλοποίηση αφορούσε την προεξόφληση μέρους των μελλοντικών εσόδων του ΤΠΔ και δεν έγινε με την εκχώρηση βασικών στοιχείων του ενεργητικού του, πολύ περισσότερο δανείων που έχουν δοθεί σε δημοσίους υπαλλήλους.

  • Στην υπηρεσιακή απάντηση που διαβιβάσθηκε στην Βουλή δεν αναφέρεται το βασικότερο στοιχείο της συμφωνίας τιτλοποίησης, δηλαδή το ύψος των κεφαλαίων που θα λάβει το ΤΠΔ έναντι της εκχώρησης απαιτήσεων ύψους 1 δισ. Ευρώ, που έχουν λάβει ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία από οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης. Με απλά λόγια, δεν απαντάται το ερώτημα πόσο φθηνά πωλούνται τα δάνεια δημοσίων υπαλλήλων και πόσα θα κερδίσουν οι τράπεζες πουλώντας στους πελάτες τους ασφαλείς τίτλους με χαμηλή απόδοση, την ώρα που αυτές θα λαμβάνουν αποδόσεις κατά πολύ υψηλότερες.

  • Άλλο ένα ερώτημα που μένει αναπάντητο, είναι όμως καίριας σημασίας για την προστασία των βασικών δικαιωμάτων των δανειοληπτών του ΤΠΔ, είναι αν τηρείται το απόρρητο των στοιχείων των δανειοληπτών, τα δάνεια των οποίων θα εκχωρηθούν στις ξένες τράπεζες. Αν τα στοιχεία των δανειοληπτών δεν έχουν γνωστοποιηθεί στις τράπεζες, τότε πώς έγινε από τους διεθνείς οίκους η αξιολόγηση των δανείων, ώστε να διαμορφωθούν οι όροι της τιτλοποίησης; Και τίθεται, βεβαίως, το ερώτημα ποιος θα είναι υπεύθυνος για την αναγκαστική είσπραξη των απαιτήσεων, σε περίπτωση κατά την οποία ο δανειολήπτης δημόσιος υπάλληλος βρεθεί σε αδυναμία να το εξυπηρετήσει. Θα στραφεί δικαστικώς εναντίον του το ΤΠΔ, ή η εταιρεία ειδικού σκοπού που θα ιδρύσουν για την τιτλοποίηση οι ξένες τράπεζες;

  • Αναλύοντας τη νομική βάση και το θεσμικό πλαίσιο επί του οποίου εδράζεται η σύμβαση με τις τράπεζες για την τιτλοποίηση, η υπηρεσιακή απάντηση αναφέρεται και σε υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών. Πώς εξηγείται το νομικό παράδοξο να καταρτίζονται συμβάσεις επί νομικής βάσης που δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί; Ποιο είναι το περιεχόμενο της εν λόγω υπουργικής απόφασης;

Μετά τα παραπάνω, ερωτάστε και παρακαλούμε και πάλι να καταθέσετε στη Βουλή τα αιτούμενα έγγραφα και στοιχεία:

 • Ποιο είναι το συνολικό ποσό των εκτάκτων εσόδων από τα αποθεματικά και τα κέρδη του ΤΠΔ, που έχει εγγραφεί στους προϋπολογισμούς των ετών 2004 και 2005 αναλυτικά κατ’ έτος;

 • Τι ποσό θα εισπράξει με τον ίδιο τρόπο το Υπουργείο Οικονομίας για την εκτέλεση του φετινού προϋπολογισμού;

 • Έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη μεθόδευση για τη μείωση του ελλείμματος; Να προσκομισθεί η σχετική αλληλογραφία με τις κοινοτικές αρχές.

 • Αυτοί οι χειρισμοί δεν εντάσσονται στην κατηγορία των λογιστικών τεχνασμάτων; Γιατί κρίθηκαν απαραίτητοι, αν πράγματι προωθείται η εξυγίανση του κρατικού προϋπολογισμού με διαρθρωτικά μέτρα; Πόσο υψηλότερο, ως ποσοστό του ΑΕΠ, θα ήταν το έλλειμμα του 2006 χωρίς τα έκτακτα έσοδα από το ΤΠΔ;

 • Γιατί κρίθηκε απαραίτητο να δεσμευθεί το ΤΠΔ ότι θα αγοράσει τυχόν αδιάθετους τίτλους της εν λόγω τιτλοποίησης; Αποτελεί ή όχι αυτό δανεισμό των δανειστών και χαριστική μεταχείριση των τραπεζών, οι οποίες ελαχιστοποιούν τους κινδύνους τους εις βάρος των καταθετών του ΤΠΔ; Γιατί αυτή η πρακτική απαγορεύεται για τις τιτλοποιήσεις οφειλών που κάνουν άλλα ιδρύματα (π.χ. οι εμπορικές τράπεζες) και επιτράπηκε μόνο κατ’ εξαίρεση και με ειδική τροπολογία για το ΤΠΔ;

 • Ποιο είναι το περιεχόμενο της μυστηριώδους υπουργικής απόφασης την οποία φαίνεται να γνωρίζει προκαταβολικά η διοίκηση του ΤΠΔ και οι ενδιαφερόμενες τράπεζες, ενώ ακόμη δεν έχει δημοσιευθεί; Πώς βασίζεται μια ήδη υπογεγραμμένη σύμβαση τιτλοποίησης σε μια υπουργική απόφαση που δεν έχει δημοσιευθεί;

 • Έχουν γνωστοποιηθεί τα προσωπικά δεδομένα δανειοληπτών δημοσίων υπαλλήλων στις τράπεζες που θα αναλάβουν την τιτλοποίηση και με ποιο νομικό σκεπτικό;

 • Είναι αληθές ότι χωρίς τα έσοδα από την τιτλοποίηση, η κεφαλαιακή επάρκεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων θα μειωνόταν σε επίπεδα χαμηλότερα από το ελάχιστο επιτρεπτό όριο, λόγω των συνεχών «αφαιμάξεων» των αποθεματικών και των κερδών του από το Δημόσιο;

 • Αν δεν τίθεται θέμα κεφαλαιακής επάρκειας, τότε ποιος λόγος επιβάλει την τιτλοποίηση; Δεν θα μπορούσε το ΤΠΔ να χρηματοδοτήσει τα προγράμματά του με άλλες μεθόδους άντλησης κεφαλαίων, χωρίς να εκχωρήσει στοιχεία του ενεργητικού του;

 • Ποια είναι τα προγράμματα της τοπικής και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης που θα χρηματοδοτηθούν με τα έσοδα της τιτλοποίησης; Έχει εγκριθεί από την κυβέρνηση τόσο μεγάλος δανεισμός των ΟΤΑ και της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και για ποιο σκοπό;

 • Να κατατεθεί στη Βουλή, προκειμένου να αρθεί το πέπλο της αδιαφάνειας που καλύπτει την επίμαχη συναλλαγή, το πλήρες κείμενο της συμφωνίας του ΤΠΔ με την κοινοπραξία των τραπεζών, ώστε να φανεί έναντι ποίου τιμήματος εκχωρούνται τα πολυτιμότερα στοιχεία ενεργητικού του ιδρύματος και ποιοι είναι οι πλήρεις όροι της συναλλαγής, για την οποία σημειωτέον δεν είχε γίνει μέχρι σήμερα η παραμικρή ανακοίνωση, ούτε από τη Διοίκηση του ΤΠΔ, ούτε από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

 • Να κατατεθούν οι ισολογισμοί του ΤΠΔ της τελευταίας διετίας, ώστε να γίνει σαφές αν το ίδρυμα διαθέτει κέρδη και αποθεματικά ικανά να χρηματοδοτήσουν τα προγράμματά του, χωρίς την επαχθή χρηματοοικονομική «αλχημεία» της τιτλοποίησης.

 • Να κατατεθεί η Υπουργική απόφαση που αναφέρεται στην υπηρεσιακή απάντηση της προηγούμενης Ερώτησής μας. Μήπως αυτή έχει υπογραφεί στο χρόνο που μεσολάβησε από την κοινοποίηση της απάντησης;

 • Να γνωστοποιηθούν οι διαδικασίες επιλογής των ανάδοχων τραπεζών, καθώς και τα σχετικά έγγραφα που καταδεικνύουν τα κόστη – αμοιβές για τις υπηρεσίες των τραπεζών.

  Οι ερωτώντες και αιτούντες Βουλευτές

  Ανδρέας Μακρυπίδης

  Δημήτρης Κουσελάς

  Γιώργος Ανωμερίτης

  Γρηγόρης Νιώτης

  Μιχάλης Καρχιμάκης

  Μανώλης Στρατάκης

  Μάνος Φραγκιαδουλάκης