Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Πώληση από την Εθνική Τράπεζα της θυγατρικής της ATLANTIC BANK
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13/6/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 11721
Ημερομηνία Κατάθεσης: 13.06.06

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ : Τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών , κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη

ΘΕΜΑ: Πώληση από την Εθνική Τράπεζα της θυγατρικής της ATLANTIC BANK

Η Εθνική Τράπεζα είναι ταυτισμένη στην συνείδηση των πολιτών με την εθνική οικονομία και το ελληνικό κράτος την έχει στηρίξει ιστορικά με πολλούς τρόπους. Είναι επίσης γνωστό, ότι επί δεκαετίες τα Ασφαλιστικά Ταμεία κατέθεταν τα χρήματά τους  ατόκως στην Εθνική και τώρα συμμετέχουν στο μετοχικό της κεφάλαιο με σημαντικά ποσοστά.

Διερωτάται κανείς, αν η κυβέρνηση και η Διοίκηση της Εθνικής έχει κατανοήσει αυτή την  ιδιαιτερότητα της τράπεζας, καθώς και τις υποχρεώσεις της προ τους μετόχους ιδιαίτερα προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, αλλά και προς τον ελληνισμό γενικότερα.

Πρόσφατα η Διοίκηση της Εθνικής πούλησε την θυγατρική της ATLANTIC BANK μαζί με τα 17 παραρτήματά της στην Ν. Υόρκη.

Ερωτήματα υπάρχουν σχετικά με την στρατηγική της Διοίκησης της Τράπεζας.

Ενώ επεκτείνεται και σωστά σε νέες αγορές, πουλάει θυγατρικές της που βρίσκονται στα παγκόσμια χρηματοοικονομικά κέντρα, όπως είναι η Νέα Υόρκη, η Φραγκφούρτη κλπ., όπου ταυτόχρονα υπάρχει έντονη παρουσία του ελληνισμού.

Ερωτήματα υπάρχουν επίσης, σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθεί η Διοίκηση της Εθνικής και το τίμημα εκποίησης των θυγατρικών της και κατά πόσον ενεργεί  σε όφελος των μετόχων της, των καταθετών και της ελληνικής οικονομίας.

Συγκεκριμένα: Επενδύει στην  Τουρκική αγορά, μια αγορά με τεράστιους στρατιωτικούς, οικονομικούς και πολιτικούς κινδύνους το 70%  των ιδίων κεφαλαίων της, όπως τελικά αναγκάστηκε να παραδεχτεί ο Διοικητής της Τράπεζας κατά την ακρόασή του στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. Δηλαδή παραπλανούσε και παραπλανεί τους μετόχους και το επενδυτικό κοινό, όταν ανακοινώνει ότι επενδύει ποσοστό πολύ μικρότερο.

Το τίμημα που έχει συμφωνήσει για την FINANSBANK είναι κατά 80% μεγαλύτερο απ΄ότι η Γαλλο-Βελγική Τράπεζα DEXIA, έχει συμφωνήσει για  μία παρόμοια τράπεζα στην Τουρκία.

Κι’ αυτό γιατί η αποτίμηση δεν έχει γίνει σύμφωνα με τις δημοσιευμένες λογιστικές καταστάσεις της FINANSBANK όπως θα έπρεπε,  αλλά με την αναπροσαρμογή της λογιστικής καθαρής θέσης της FINANSBANK από την Διοίκηση της Εθνικής.

Ταυτόχρονα, η Εθνική Τράπεζα πουλάει τις διεθνείς δραστηριότητες της FINANSBANK στον κύριο μέτοχό της που θα είναι ανταγωνιστής της στις αγορές αυτές, σε τιμή πολύ χαμηλότερη από την τιμή που αγοράζει.

Όπως μάλιστα αναφέρουν διεθνείς τραπεζικοί οίκοι, η Εθνική Τράπεζα αγοράζει ακριβά  και  πουλάει  φθηνά σε τρίτους.

Αυτό επαναλαμβάνεται στην περίπτωση πώλησης της ATLANTIC BANK. Σύμφωνα με την ανάλυση του μεγάλου εξειδικευμένου χρηματοοικονομικού οίκου  KBW στην Ν. Υόρκη το τίμημα ανέρχεται σε 400 εκ. δολ., το οποίο θεωρείται  πολύ χαμηλό.

Ο παραπάνω οίκος αναφέρει «είμαστε έκπληκτοι με την εμφανώς χαμηλή τιμή» και «..απορούμε γιατί αυτό το deal έγινε τόσο φθηνά», «…είμαστε σίγουροι ότι θα υπήρχαν πάρα πολλοί άλλοι ενδιαφερόμενοι».

Η αγορά των ΗΠΑ βεβαίως, δεν συγκρίνεται από πλευράς πολιτικού και οικονομικού κινδύνου με την αγορά της Τουρκίας.

Είναι επίσης γνωστό, ότι πριν από χρόνια είχε προσφερθεί στην τότε Διοίκηση της Εθνικής τίμημα κατά 35% μεγαλύτερο από την τιμή που πουλήθηκε πρόσφατα.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

    • Η πώληση της ATLANTIC BANK έγινε από την Εθνική Τράπεζα ή μέσω off-shore εταιρείας, από ποια και γιατί;

    • Με ποιο δικαίωμα η Διοίκηση της Εθνικής εκχωρεί δημόσια περιουσία με συνοπτικές  διαδικασίες και σε αμφισβητούμενη αξία;

    • Πώς διασφαλίζονται τα συμφέροντα των Ασφαλιστικών Ταμείων από τις ενέργειες της Διοίκησης της Εθνικής;

    • Ποιος θα αποζημιώσει τους μετόχους και ιδιαίτερα τα ασφαλιστικά  ταμεία για την απομείωση της περιουσίας τους;

    • Με δεδομένο ότι, ο Διοικητής της ΕΤΕ είναι διορισμένος από εσάς μέσω των ασφαλιστικών ταμείων, σε ποιες ενέργειες θα προβείτε,  προκειμένου να εξετασθούν οι όποιες ευθύνες του;

                                                                                    Αθήνα, 13.6.2006

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ:

Παπανδρέου Βάσω

Μακρυπίδης Ανδρέας

Χριστοδουλάκης Νίκος

Φλωρίδης Γιώργος

Κουσελάς Δημήτρης