Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ολοκληρωτικές καταστροφές από χαλάζι στις καλλιέργειες της Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13/6/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 11690
Ημερ. Κατάθεσης:
13-06-06

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: Ολοκληρωτικές καταστροφές από χαλάζι στις καλλιέργειες της Μεσσηνίας.

Η ισχυρή, άκαιρη και παρατεταμένη χαλαζόπτωση που παρατηρήθηκε στις 10 Ιουνίου στη Μεσσηνία και ιδιαίτερα στους Δήμους Θουρίας, ‘Αριος και σε μερικά Δ.Δ. του Δήμου Καλαμάτας, έχει επιφέρει ολοκληρωτική καταστροφή σε όλες τις καλλιέργειες, οι δε παραγωγοί βρίσκονται σε απόγνωση, βλέποντας να καταστρέφεται η σοδειά τους μέσα σε 10 λεπτά !

Συγκεκριμένα έχουν πάθει ολοκληρωτική καταστροφή τα κηπευτικά, μποστανικά και αμπέλια, ενώ σημαντικές ζημιές έχουν υποστεί οι ελιές και τα εσπεριδοειδή, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις αγγίζουν το 100% της παραγωγής.

Επειδή το φαινόμενο αυτό είναι πρωτόγνωρο σε ένταση και εύρος ζημιών, που περιλαμβάνουν όλο το φάσμα των καλλιεργειών,

Επειδή από τη μεγάλη καταστροφή των καλλιεργειών θα μηδενιστεί το εισόδημα των παραγωγών τουλάχιστον για φέτος,

Επειδή οι επιπτώσεις της ζημιάς από το χαλάζι στο εισόδημα των αγροτών διαδέχονται τη συρρίκνωση του εισοδήματός τους από τις χαμηλές τιμές και το υψηλό κόστος παραγωγής,

Επειδή οι παραγωγοί βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο και αδυνατούν να καλύψουν τις στοιχειώδεις υποχρεώσεις τους,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Θα σταλούν έγκαιρα γεωπόνοι ώστε να γίνουν αντικειμενικές και σωστές εκτιμήσεις των ζημιών, τώρα που αυτές είναι πρόσφατες;

  • Προτίθεται να δώσει άμεσα προκαταβολή αποζημιώσεων, πριν ολοκληρωθούν οι εκτιμήσεις και βγουν τα πορίσματα, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν;

  • Τι επιπρόσθετα μέτρα προτίθεται να λάβει, πέρα από τις αποζημιώσεις ΕΛΓΑ, ώστε να καλυφθεί η μεγάλη απώλεια εισοδήματος των παραγωγών;

    Αθήνα, 13 Ιουνίου 2006

                                                            Ο βουλευτής

                      Δημήτρης Κουσελάς