Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Προβλήματα από τη σχεδιαζόμενη κατάργηση της ΔΥΠΕ Πελοποννήσου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 8/6/2006
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. βουλής: 4208
Ημερ. κατάθεσης:
08-05-2006

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θέμα: Προβλήματα από τη σχεδιαζόμενη κατάργηση της ΔΥΠΕ Πελοποννήσου.

Σας διαβιβάζω Υπόμνημα του Συλλόγου εργαζομένων στη ΔΥΠΕ Πελοποννήσου και παρακαλώ να δείτε με τη δέουσα προσοχή τις θέσεις και τις διαφωνίες τους για τη σχεδιαζόμενη κατάργηση της ΔΥΠΕ Πελοποννήσου, η οποία δεν αφορά μόνο στους εργαζόμενους σε αυτήν, αλλά θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις και στο συνολικά εξυπηρετούμενο από την εν λόγω ΔΥΠΕ πληθυσμό όλων των νομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας Λακωνίας και Μεσσηνίας).

Αθήνα, 08 Ιουνίου 2006

                                                                           Ο βουλευτής

                                                                               Δημήτρης Κουσελάς